Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

New Firefox windows open without keyboard focus in the location field

  • Žedne wótegrona
  • 1 ma toś ten problem
  • 33 naglědow
more options

Steps to reproduce:

- With an open Firefox window in the foreground - Enter keyboard shortcut: Command-N

Expected behaviour:

- New window opens with keyboard focus on the location field - Keys enters appear immediately as text in the location field

Observed behaviour:

- New Firefox window opens without keyboard focus in the location field - Keys typed are not entered into the location field

Further observations:

- Entering Command-L focuses the location field as expected - Opening a new *private* window *does* place keyboard focus in the location field - All installed extensions are permitted in private windows

Steps to reproduce: - With an open Firefox window in the foreground - Enter keyboard shortcut: Command-N Expected behaviour: - New window opens with keyboard focus on the location field - Keys enters appear immediately as text in the location field Observed behaviour: - New Firefox window opens without keyboard focus in the location field - Keys typed are not entered into the location field Further observations: - Entering Command-L focuses the location field as expected - Opening a new *private* window *does* place keyboard focus in the location field - All installed extensions are permitted in private windows