Toś ten forum słužy diskusiji wó pólěpšowanju pśełožowanja nastawka "Zmólki z tykacami ako Flash abo Java pytaś, aby se ceste problemy z Firefox rozwězali". Jolic cośo wopśimjeśe nastawka pólěpšaś, źiśo k diskusiji engelskorěcnego nastawka.

Jolic trjebaśo pomoc k Firefox, pšašajśo se pšosym w forumje pomocy.