Toś ten forum słužy diskusiji wó pólěpšowanju pśełožowanja nastawka "Wopśimjeśe: Wuskokujuce wokna, pisma a rěcy". Jolic cośo wopśimjeśe nastawka pólěpšaś, źiśo k diskusiji engelskorěcnego nastawka.

Jolic trjebaśo pomoc k Firefox, pšašajśo se pšosym w forumje pomocy.