Sync logins in Firefox desktop

Dotychměst njejo něchten pomagał, toś ten nastawk pśełožowaś. Jolic južo wěsćo, kak pśełožujo se na SUMO, zachopśo ned pśełožowaś. Jolic cośo wuknuś, kak móžośo nastawki za SUMO pśełožowaś, zachopśo pšosym how.

You can enable logins sync on Firefox desktop so you can access your logins across other synced devices. This is also a necessary step when you're using Firefox Lockwise.

Before you begin: Sign up for a free Firefox Account if you don't already have one.

Set up automatic sync

 1. Click on the menu button fx57menu to open the menu panel.
 2. Click the arrow next to your Firefox Account email or display name (you might need to sign in first.)

  sync menu 68
 3. Click Sync Settings.
 4. In the Sync Settings section, put a check mark next to Logins.
 1. Click on the menu button fx57menu to open the menu panel.
 2. Click on your Firefox Account email or display name to open the Sync preferences. If you're logged out, you will need to sign in first by clicking Sign in to Sync.
 3. In the Sync Settings, put a check mark next to Logins:
  logins sync Fx67SyncSettings-Logins

Force a manual sync

Firefox Accounts will sync at regular intervals, but you can also force a manual sync.

 1. Click on the menu button fx57menu to open the menu panel.
 2. Click the icon next to your Firefox Account email or display name.
  Fx60manualsync
 1. Click the Firefox Account icon in the toolbar.

  syncavatar logged out
 2. Click Sync Now.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: AliceWyman, cor-el, Joni, Lamont Gardenhire. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla