Toś ten forum słužy diskusiji wó pólěpšowanju pśełožowanja nastawka "Startowy bok póstajiś". Jolic cośo wopśimjeśe nastawka pólěpšaś, źiśo k diskusiji engelskorěcnego nastawka.

Jolic trjebaśo pomoc k Firefox, pšašajśo se pšosym w forumje pomocy.