Toś ten forum słužy diskusiji wó pólěpšowanju pśełožowanja nastawka "Slědowański šćit w priwatnem modusu". Jolic cośo wopśimjeśe nastawka pólěpšaś, źiśo k diskusiji engelskorěcnego nastawka.

Jolic trjebaśo pomoc k Firefox, pšašajśo se pšosym w forumje pomocy.