Toś ten forum słužy diskusiji wó pólěpšowanju pśełožowanja nastawka "Rejtark "Firefox jo se zaktualizěrował" pokazujo se pśi kuždem starśe". Jolic cośo wopśimjeśe nastawka pólěpšaś, źiśo k diskusiji engelskorěcnego nastawka.

Jolic trjebaśo pomoc k Firefox, pšašajśo se pšosym w forumje pomocy.