Toś ten forum słužy diskusiji wó pólěpšowanju pśełožowanja nastawka "Kak funkcioněrujo zatwarjony šćit pśed wopytami wobšuźenja a škódnymi programami?". Jolic cośo wopśimjeśe nastawka pólěpšaś, źiśo k diskusiji engelskorěcnego nastawka.

Jolic trjebaśo pomoc k Firefox, pšašajśo se pšosym w forumje pomocy.