Installing Thunderbird on Windows

Dotychměst njejo něchten pomagał, toś ten nastawk pśełožowaś. Jolic južo wěsćo, kak pśełožujo se na SUMO, zachopśo ned pśełožowaś. Jolic cośo wuknuś, kak móžośo nastawki za SUMO pśełožowaś, zachopśo pšosym how.

This article describes how to install Thunderbird on Windows.

This article only applies to Windows.
Before installing Thunderbird:

 1. Visit the Thunderbird download page in any browser (e.g. Firefox or Microsoft Internet Explorer). The page will automatically recommend the best version(s) of Thunderbird for you.
  Installing Thunderbird Win 1
 2. Click on the green download link to download the Thunderbird installer. Depending on your connection speed, the download may take up to a few minutes. Thanks for your patience… it’ll be worth the wait!
 3. Start the process by clicking Run.
  click on run to install thunderbird
 4. Then, just follow the steps (we’ve made the process as painless as possible).
  Welcome to the Thunderbird Setup Wizard
  Congratulations, you are done installing Thunderbird!
 5. Double-click on the Thunderbird icon whenever you want to communicate.
  double click on the thunderbird icon

Having problems?

Here are some articles that can help you:

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: Chris Ilias, Tonnes, John99, ideato, Michal Stanke, Dyvik Chenna, Joni, Luca. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla