Find what version of Thunderbird you are using

Dotychměst njejo něchten pomagał, toś ten nastawk pśełožowaś. Jolic južo wěsćo, kak pśełožujo se na SUMO, zachopśo ned pśełožowaś. Jolic cośo wuknuś, kak móžośo nastawki za SUMO pśełožowaś, zachopśo pšosym how.
  1. Click the Application menu button New Fx Menu , then go to the Help menu and choose Troubleshooting Information. A new tab will open with information about your setup.

    tb52-help-troubleshooting

    tb52-help-troubleshooting-mac
  2. Under Application Basics, refer to the number beside Version. That is the version of Thunderbird you are using.

    tb52-version

    tb52-version-mac
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: Chris Ilias, Tonnes, Michele Rodaro. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla