Historija Cookieje zmóžniś a znjemóžniś, kótarež websedła wužywaju, aby waše nastajenja składowali

Kategorija:
Wersijowa historija za:
English, Dolnoserbšćina
Diagram z głosami wó wužytnosći

Cośo toś tu wersiju ako gótowu za pśełožowanje markěrowaś. Cośo napšawdu pókšacowaś?


Pśetergnuś

Sobustatkujuce toś togo dokumenta