Toś ten forum słužy diskusiji wó pólěpšowanju pśełožowanja nastawka "Cookieje zmóžniś a znjemóžniś, kótarež websedła wužywaju, aby waše nastajenja składowali". Jolic cośo wopśimjeśe nastawka pólěpšaś, źiśo k diskusiji engelskorěcnego nastawka.

Jolic trjebaśo pomoc k Firefox, pšašajśo se pšosym w forumje pomocy.