Change the default search in Firefox Klar on iOS

Dotychměst njejo něchten pomagał, toś ten nastawk pśełožowaś. Jolic južo wěsćo, kak pśełožujo se na SUMO, zachopśo ned pśełožowaś. Jolic cośo wuknuś, kak móžośo nastawki za SUMO pśełožowaś, zachopśo pšosym how.

This page describes some new features in Firefox Klar. If your Firefox Klar looks different, don't fret, you'll be able to get the new version soon.

Firefox Klar for iOS gives you the option to change your default search engine. Here's how to do it:

  1. Tap the cogwheel to go to the Settings menu:

    focus ios settings 8
  2. Tap the selection under Search Engine to change it.
  3. Choose your desired search engine from the list (Note: Your choices may differ depending on your region and version).
    search engines focus
  4. Tap the back arrow at the top left twice to save your settings and return to the home screen.
// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: Joni. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla