Wumóžćo swět

ze swójeje měkeje zofy

Trjebamy wašu pomoc!

Pomoc Mozilla, kótaruž wušej 400 milionow luźi wužywa, zepěra se jano na dobrowólniki a jo wažnjejša ako do togo. How wy pśipadujośo.

Cogodla ja by dejał pomagaś?

Pomagajśo milionam wužywarjow nejlěpše z jich wobglědowaka wuwónoźeś. Waše pśinoski pśigroniju se miliony wužywarjow swětodaloko, a wy móžośo to ze swójeje měkeje zofy cyniś!

Wubjeŕśo, kak cośo sobu źěłaś

Wó nas

Pomoc Mozilla jo zgromaźeństwo zagórjonych dobrowólnikow a pśistajonych, kótarež wopytuju, naše wužywarje na cełem swěśe pódpěraś. Cyńśo sobu a dožywśo tšašnycke dyrdakojstwo!
Stajśo pšašanje

Maśo problemy z produktom Mozilla a trjebaśo pomoc?