Hilfe durchsuchen

Vorsicht vor Support-Betrug: Wir fordern Sie niemals auf, eine Nummer anzurufen, sie per SMS zu kontaktieren oder persönliche Daten preiszugeben. Bitte melden Sie verdächtige Aktivitäten über die Funktion „Missbrauch melden“.

Learn More

[PL]: Jak przywrócić sesję w Mozilli Firefox bez odświeżania przywracanych kart? [EN]: How to restore a session in Mozilla Firefox without refreshing the restored tabs?

  • Keine Antworten
  • 1 hat dieses Problem
  • 8 Aufrufe
more options

[PL]: Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą i pytaniem: jak przywrócić sesję w Mozilli Firefox bez odświeżania przywracanych kart? Podczas użytkowania, Mozilla Firefox niespodziewanie się zamknęła. Pojawiła się możliwość przywrócenia sesji (co zostało zaprezentowane na dołączonym zrzucie ekranu). Zależy mi, by po wciśnięciu przycisku ,,Przywróć sesję", wszystkie przywrócone karty otworzyły się bez odświeżania, czyli innymi słowy, by otwarte w tych kartach strony internetowe nie zostały odświeżone. Niektóre strony internetowe po odświeżeniu nie będą już aktywne bądź nie będą już posiadały informacji, które są mi niezbędne do dalszej pracy, dlatego zależy mi, by odzyskać je w takim stanie, w jakim były one przed nieoczekiwanym zamknięciem Mozilli Firefox, gdyż jest to sytuacja, która nie wynika z mojej winy tylko z zaistniałej awarii Mozilli Firefox. Proszę o odpowiedź, co należy zrobić (np. co zmienić w ustawieniach przeglądarki Mozilla Firefox lub gdziekolwiek indziej), by przywracając sesję, karty nie zostały odświeżone. Jeśli znają Państwo jakieś inne sposoby, by karty w przeglądarce nie zostały odświeżone (związane np. z przywracaniem systemu do punktu przywracania bądź z połączeniem internetowym), to proszę o wskazówki, ponieważ nieoczekiwane zamknięcie Mozilli Firefox spowodowało mi ogromne kłopoty. Z góry serdecznie dziękuję za pilną pomoc, ponieważ jest mi ona potrzebna jak najszybciej z uwagi na moje obowiązki.

[EN]: I am asking you with a kind request and a question: how to restore a session in Mozilla Firefox without refreshing the restored tabs? Mozilla Firefox quit unexpectedly while in use. There is an option to restore the session (as shown in the attached screenshot). After pressing the "Restore session" button, I want all restored tabs to open without refreshing, in other words, that the websites opened in these tabs will not be refreshed. After refreshing, some websites will no longer be active or will no longer have information that is necessary for my further work, so I want to recover them in the state they were in before the unexpected shutdown of Mozilla Firefox, because this is a situation that is not my fault but the failure of Mozilla Firefox. Please. o answer what needs to be done (e.g. what to change in the settings of Mozilla Firefox or elsewhere) so that the tabs are not refreshed when restoring the session. system to a restore point or with an internet connection), I am asking for tips, because Mozilla Firefox unexpectedly shutdown I was in great trouble. Thank you very much in advance for your urgent help, because I need it as soon as possible due to my responsibilities.