Hilfe durchsuchen

Vorsicht vor Support-Betrug: Wir fordern Sie niemals auf, eine Telefonnummer anzurufen, eine SMS an eine Telefonnummer zu senden oder persönliche Daten preiszugeben. Bitte melden Sie verdächtige Aktivitäten über die Funktion „Missbrauch melden“.

Learn More

Chciałbym się dowiedzieć jak mogę odzyskać zachowane dane logowania, które były przypisane do przeglądarki Mozilla jeszcze w dniu 27.04.2018?

  • 1 Antwort
  • 1 hat dieses Problem
  • 1 Aufruf
  • Letzte Antwort von Shadow110

more options

Dotychczas odkąd korzystam z obecnego laptopa, jeszcze nigdy nie wyczyściłem wszystkich "zachowanych danych logowania" do wszystkich portali, które obsługiwane były z przeglądarki Mozilla.

W dniu 27.04.2018 to był ostatni dzień, kiedy wiem na 100%, że wszystko działało poprawnie. Dzisiaj po powrocie do mieszkania zobaczyłem, że do żadnego portalu nie mogę się zalogować, gdyż wszystkie zapisane hasła zniknęły.

Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu i o przywrócenie poprzednich ustawień do dnia 27.04.2018.

Dotychczas odkąd korzystam z obecnego laptopa, jeszcze nigdy nie wyczyściłem wszystkich "zachowanych danych logowania" do wszystkich portali, które obsługiwane były z przeglądarki Mozilla. W dniu 27.04.2018 to był ostatni dzień, kiedy wiem na 100%, że wszystko działało poprawnie. Dzisiaj po powrocie do mieszkania zobaczyłem, że do żadnego portalu nie mogę się zalogować, gdyż wszystkie zapisane hasła zniknęły. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu i o przywrócenie poprzednich ustawień do dnia 27.04.2018.

Alle Antworten (1)

more options

TRANSLATION ONLY


I would like to know how can I recover the saved login details that were assigned to the Mozilla browser on 27/04/2018?

So far, since I use the current laptop, I have never cleaned all "saved login details" to all portals that were served from the Mozilla browser.

On 27/04/2018 it was the last day when I know 100% that everything worked correctly. Today, after returning to the apartment, I saw that I can not log in to any portal, because all the saved passwords have disappeared.

I am asking for help in solving the problem and for restoring previous settings until 27/04/2018.


Hi, should always :

Please see if you have a 2nd Profile here :

Or if you have a folder on your desktop called Old Firefox Profile If so it is possible to help you with that.