Sådan udskrives websteder

Revisionsinformation
 • Revision id: 116118
 • Oprettet:
 • Lavet af: Kim Ludvigsen
 • Kommentar: Korrektur og et par omformuleringer
 • Gennemgået: Nej
 • Klar til oversættelse: Nej
Revisionskilde
Revisionsindhold

Denne artikel handler om at udskrive websider i Firefox. Herunder kan du læse en vejledning i at bruge Firefox' udskrivnings-funktion.

Bemærk: Ønsker du at redigere indholdet på en webside, før den udskrives, kan du bruge en udvidelse som Print Edit.

Udskriv en webside

 1. Klik på menuknappen New Fx Menu , og klik så på knappen Udskriv for at få vist udskriften. Klik på knappen Udskriv for at åbne vinduet Udskriv. (Alternativt kan du trykke på tasterne Ctrl+P for at åbne vinduet Udskriv).
  Print Fx29 Win
 2. Justér indstillinger til det, du er ved at udskrive, hvis det er nødvendigt. Læs afsnittet Indstillinger i vinduet Udskriv herunder for information om, hvilke indstillinger der kan ændres.
 3. Klik på knappen UdskrivOK for at begynde udskrivningen.
 1. Klik på menuknappen New Fx Menu , og klik så på knappen Udskriv for at få vist udskriften. Klik på knappen Udskriv for at åbne vinduet Udskriv. (Alternativt kan du trykke på tasterne Kommando+P for at åbne vinduet Udskriv).
  Print Fx29 Win
 2. Klik på pilen ved siden af printervælgeren for at justere indstillinger til det, du er ved at udskrive, hvis det er nødvendigt. Læs afsnittet Indstillinger i vinduet Udskriv herunder for information om, hvilke indstillinger der kan ændres.

  5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1250097448-79-1.jpg
 3. Klik på knappen Udskriv for at begynde udskrivningen.

Indstillinger i vinduet Udskriv

5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1268485460-632-1.png
Afsnittet Printer:

 • Klik i rullemenuen ved siden af Navn for at vælge den printer, websiden skal udskrives med.
  Bemærk: Standardprinteren er den samme som i Windows. Vælger du en anden printer at udskrive med, vil den fremover være valgt som standardprinter i Windows.
 • Klik på knappen Egenskaber… for at ændre papirstørrelse, udskriftskvalitet og andre indstillinger til den valgte printer.

Afsnittet Udskriftsområde - Den aktuelle webside fordeles om nødvendigt på flere sider. Du kan vælge, hvilke af dem der skal udskrives:

 • Vælg Alt for at udskrive dem alle.
 • Vælg Sider, og indtast de sider, du vil udskrive. Vælg fx "fra 1 til 1" for kun at udskrive den første side.
 • Vælg Markeringen for kun at udskrive den del af siden, du har markeret.

Afsnittet Kopier - Vælg hvor mange kopier, du vil udskrive.

 • Hvis du skriver et højere tal end 1 i feltet Antal kopier, får du også mulighed for at udskrive dem sætvis. Hvis du udskriver 2 kopier og vælger Sætvis, så bliver de udskrevet i rækkefølgen 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ellers bliver de udskrevet i rækkefølgen 1, 1, 2, 2, 3, 3.
Bemærk: Firefox gemmer følgende indstillinger for hver af dine printere.

Afsnittet Udskriv rammer - Hvis du ser en webside, som bruger rammer, kan du vælge hvordan rammerne udskrives:
5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1236733364-926-1.png

 • Som vist på skærmen udskriver på den måde, du ser websiden i Firefox.
 • Den valgte ramme udskriver kun indholdet i den ramme, du sidst har klikket i.
 • Hver ramme på hver sin side udskriver indholdet fra alle rammerne, men på hver sin side.


5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1250097539-411-1.jpg

 • Printer: Vælg hvilken printer, som skal udskrive websiden.
  Bemærk: Standardprinteren er den samme som i Mac OS. Vælger du en anden printer at udskrive med, vil den fremover være valgt som standardprinter i Mac OS.
 • Arkiverede indstillinger: Vælg gemte printerindstillinger.
 • Kopier: Vælg hvor mange kopier, du vil udskrive.
  • Hvis du skriver et højere tal end 1 i feltet Antal kopier, får du også mulighed for at udskrive dem sætvis. Hvis du udskriver 2 kopier og vælger Sætvis, så bliver de udskrevet i rækkefølgen 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ellers bliver de udskrevet i rækkefølgen 1, 1, 2, 2, 3, 3.
 • Sider: Vælg Sider/Fra, og indtast den række af sider, du vil udskrive. Hvis du vælge "fra 1 til 3", udskrives kun de første 3 sider af dokumentet.
  Bemærk: Firefox gemmer følgende indstillinger for hver af dine printere.
 • Egenskaber:
  • Vælg Udskriv kun markering for kun at udskrive den del af siden, du har markeret.
  • Vælg Tilpas til sidebredden for at skalere websiden til samme bredde som papiret.
 • Udseende:
  • Vælg Udskriv baggrundsfarve for at udskrive websiderne med farvede baggrunde, som de vises på skærmen. Ellers bliver baggrundsfarverne ikke udskrevet.
  • Vælg Udskriv baggrundsbillede for at udskrive websiderne med billedbaggrunde, som de vises på skærmen. Ellers bliver baggrundene udskrevet med en ensartet farve.
 • Rammer:
  5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1236733364-926-1.png
  • Som vist på skærmen udskriver på den måde, du ser websiden i Firefox.
  • Den valgte ramme udskriver kun indholdet i den ramme, du sidst har klikket i.
  • Hver ramme på hver sin side udskriver indholdet fra alle rammerne, men på hver sin side.
 • Sidehoveder og Sidefødder: Brug rullemenuen for at vælge, hvad der skal vises på den udskrevne side. Det du vælger i rullemenuen øverst til venstre, bliver udskrevet øverst til venstre på papiret, og det du vælger i rullemenuen øverst i midten bliver udskrevet øverst i midten på papiret, osv. Du kan vælge mellem:
  • --blank--: Der vil ikke blive udskrevet noget.
  • Titel: Udskriv websidens titel.
  • URL: Udskriv websidens adresse.
  • Dato/Tid: Udskriv dato og klokkeslæt, når siden udskrives.
  • Side #: Udskriv sidetallet.
  • Side # af #: Udskriv sidenummeret, og hvor mange sider der er i alt.
  • Brugerdefineret…: Indtast din egen tekst til sidehoved eller sidefod. Kan bruges til at vise et firma- eller organisationsnavn øverst eller i bunden på hver side.

Fanebladet Generelt

5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1243478879-175-1.png

 • Klik på en printer i listen for at vælge den.
  Bemærk: Standardprinteren er den samme som i Linux. Vælger du en anden printer at udskrive med, vil den fremover være valgt som standardprinter i Linux.
 • Afsnittet Interval:
  • Vælg Alle sider for at udskrive det hele.
  • Vælg Nuværende side for kun at udskrive den viste side.
  • Vælg Sider, og indtast de sider, du vil udskrive. Indtastes "1" bliver kun den første side udskrevet. Indtastes "1, 2, 3 - 7" udskrives side 1, 2, 3 til 7.
 • Afsnittet Kopier - Vælg hvor mange kopier, du vil udskrive.
  • Hvis du skriver et højere tal end 1 i feltet Antal kopier, får du også mulighed for at udskrive dem sætvis. Hvis du udskriver 2 kopier og vælger Saml, så bliver de udskrevet i rækkefølgen 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ellers bliver de udskrevet i rækkefølgen 1, 1, 2, 2, 3, 3.
  • Vælg Omvendt for at udskrive i den omvendte rækkefølge.

Fanebladet Sideopsætning

Her kan du ændre dine printerindstillinger, såsom dobbeltsidet udskrivning, flere sider på samme ark, udskriv kun lige eller ulige sider, hvilken papirstørrelse der skal bruges, og mere. Indstillingerne afhænger af din printer.

Fanebladet Indstillinger

5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1243478879-175-2.png

Bemærk: Firefox gemmer følgende indstillinger for hver af dine printere.
 • Afsnittet Udskriv rammer - Hvis du ser en webside, som bruger rammer, kan du vælge, hvordan rammerne udskrives:
  5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1236733364-926-1.png
  • Som vist på skærmen udskriver på den måde, du ser websiden i Firefox.
  • Den valgte ramme udskriver kun indholdet i den ramme, du sidst har klikket i.
  • Hver ramme på hver sin side udskriver indholdet fra alle rammerne, men på hver sin side.
 • Vælg Ignorer skalering og formindsk til sidebredde for automatisk at justere bredden af siden, du udskriver.
 • Vælg Udskriv kun markering for kun at udskrive den del af siden, du har markeret.
 • Vælg Udskriv baggrundsfarve for at udskrive websiderne med farvede baggrunde, som de vises på skærmen. Ellers bliver baggrundsfarverne ikke udskrevet.
 • Vælg Udskriv baggrundsbillede for at udskrive websiderne med billedbaggrunde, som de vises på skærmen. Ellers bliver baggrundene udskrevet som en ensartet farve.
 • Sidehoved og fod: Brug rullemenuen for at vælge, hvad der skal vises på den udskrevne side. Det du vælger i rullemenuen øverst til venstre, bliver udskrevet øverst til venstre på papiret, og det du vælger i rullemenuen øverst i midten bliver udskrevet øverst i midten på papiret, osv. Du kan vælge mellem:
  • --blank--: Der vil ikke blive udskrevet noget.
  • Titel: Udskriv websidens titel.
  • URL: Udskriv websidens adresse.
  • Dato/Tid: Udskriv dato og klokkeslæt, når siden udskrives.
  • Side #: Udskriv sidetallet.
  • Side # af #: Udskriv sidenummeret, og hvor mange sider der er i alt.
  • Brugerdefineret…: Indtast din egen tekst til sidehoved eller sidefod. Kan bruges til at vise et firma- eller organisationsnavn øverst eller i bunden på hver side.

Indstil sideopsætningen

Bemærk: Firefox gemmer følgende indstillinger for hver af dine printere.

Sådan ændres papirstørrelsen og sideorienteringen:

 1. Klik på menuen Filer, og vælg Sideopsætning…. Vinduet Sideopsætning åbnes.
  5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1243479623-843-1.png
  • Papirstørrelse: Vælg størrelsen på papiret, som skal udskrives.
  • Orientering:
   • Vælg Portræt til de fleste dokumenter og websider.
   • Vælg Landskab til meget brede websider og billeder.
 2. Klik på knappen Anvend for at gemme indstillingerne og for at lukke vinduet Sideopsætning.

For at ændre orienteringen af den udskrevne side, om baggrundsfarver og billeder skal udskrives, sidemargener og hvad der skal udskrives på sidens sidehoved og sidefod, klik på menuknappen New Fx Menu , og klik så på knappen Udskriv. Vinduet Sideopsætning vil blive vist.

Bemærk: Firefox gemmer følgende indstillinger for hver af dine printere.

Format og indstillinger

Print Web Page - Win3

I Fanebladet Format og indstillinger kan du ændre:

 • Orientering:
  • Vælg Portræt til de fleste dokumenter og websider.
  • Vælg Landskab til meget brede websider og billeder.
 • Skaler: Du kan forsøge at få websider til at være på færre ark papir ved at justere skaleringen. Skaler til side/Skaler til sidebredden justerer automatisk skaleringen.
 • Valgmuligheder: Vælg Udskriv baggrunden (farver & baggrundsbilleder) for at udskrive websidernes baggrunde. Ellers udskrives baggrundene ikke.

Margener og sidehoved/sidefod

Print Web Page - Win4
I Fanebladet Margener og sidehoved/sidefod kan du ændre:

 • Margener (tommer): Du kan indtaste bredden på sidens margener i øverste, nederste, venstre og højre kant hver for sig.
 • Sidehoveder og sidefødder: Brug rullemenuerne for at vælge, hvad der skal vises på den udskrevne side. Det du vælger i rullemenuen øverst til venstre, bliver udskrevet øverst til venstre på papiret, og det du vælger i rullemenuen øverst i midten bliver udskrevet øverst i midten på papiret, osv. Du kan vælge mellem:
  • --blank--: Der vil ikke blive udskrevet noget.
  • Titel: Udskriv websidens titel.
  • URL: Udskriv websidens adresse.
  • Dato/Tid: Udskriv dato og klokkeslæt, når siden udskrives.
  • Side #: Udskriv sidetallet.
  • Side # af #: Udskriv sidenummeret, og hvor mange sider der er i alt.
  • Brugerdefineret…: Indtast din egen tekst til sidehoved eller sidefod. Kan bruges til at vise et firma- eller organisationsnavn øverst eller i bunden på hver side.

Klik på knappen OK, når du er færdig med at foretage ændringer og for at lukke vinduet Sideopsætning.

Vis udskrift

Hvis du vil se, hvordan websiden kommer til at se ud, når den udskrives, klik på menuknappen New Fx Menu , og klik så på knappen Udskriv.

I vinduet Vis udskrift kan du ændre nogle af de indstillinger, som er beskrevet ovenfor. Få adgang til vinduet Udskriv ved at klikke på knappen Udskriv…, eller vinduet Sideopsætning ved at klikke på knappen Sideopsætning…. Klik på pilene ved siden af feltet Side: for at gennemgå siderne i dokumentet. Dobbelt-pilene tager dig til den første eller sidste side, og enkelt-pilene tager dig til næste eller forrige side. Du kan også justere skalering og orientering (Læs afsnittet ovenfor).

Print Web Page - Win5

Klik på knappen Luk for at afslutte Vis udskrift.