Indstil hvordan Firefox håndterer forskellige typer af filer

Denne artikel bliver ikke længere vedligeholdt, så dens indhold kan være forældet.

Denne artikel gennemgår de forskellige indstillinger for håndtering af filtyper og indholdstyper i Firefox.

På siden Programmer i indstillingsvinduet kan du vælge, hvordan Firefox skal håndtere forskellige typer af filer. Du kan vælge en handling for hver indholdstype, som Firefox genkender. Du kan vælge at få vist indholdet i Firefox med indbygget understøttelse (podcast, web feed) eller med et plugin. Du kan vælge at få åbnet indholdet i et eksternt program på din computer eller med en webapp (fx Gmail til at håndtere links til mailadresser). Eller du kan vælge at hente filen og gemme den på din computer.

  1. Klik på menuen Firefox i menulinjen øverst i vinduet, og klik så på Indstillinger. Klik på menuknappen Fx57Menu, og klik så på IndstillingerIndstillinger.Klik på menuknappen Fx89menuButton, og klik så på Indstillinger.

  2. Klik på Programmer.

ApplicationsDropPDFWin Fx4AppPanelMac-drop.jpg 50803044dc874239dc4be66462170c40-1258704216-933-1.jpg

Applications panel 38

Du kan vælge handling for en filtype eller indholdstype ved at klikke på den i kolonnen Indholdstype og så vælge den ønskede handling i en rullemenu, der vises i kolonnen Handling. Du har disse muligheder:

  • Vis sammendrag i Firefox: Firefox viser indholdet. Denne handling er kun mulig for et begrænset antal indholdstyper, som Firefox selv er i stand til at afkode, såsom podcast, video-podcast, PDF og feeds.
Bemærk: En speciel indstilling af serveren, hvor PDF-dokumentet ligger, kan tvinge filen til at blive downloadet og dermed deaktivere visning af sammendraget.
  • Vælg en funktion eller plugin: Hvis du vil have en funktion eller et plugin i Firefox til at håndtere indholdet, så vælg det i rullemenuen. Rullemenuen indeholder installerede plugins, der understøtter den pågældende indholdstype.
  • Vælg et program: Du kan vælge et eksternt program eller en webapp til at håndtere indholdet. Hvis du vil bruge et eksternt program, der ikke vises i rullemenuen, så vælg Vælg en anden…, og find programmet i den åbnede dialogboks.
  • Gem på din computer: Nogle filtyper kan gemmes på din computer. Vælg Gem filen i rullemenuen, hvis du vil gemme filen. Filen hentes og gemmes på den placering, der er valgt i dine indstillinger for filhentning.

Nogle filformater kan have flere indholdstyper, også kaldet internet-medietyper, (fx, audio/wav og audio/x-wav for lyd i wave-formatet), som du skal ændre for at få den ønskede handling.

Hvis der findes et plugin for en bestemt indholdstype, og du har valgt en anden handling end plugin'et, vil dit valg kun blive brugt, hvis du tilgår filen direkte. Hvis filen derimod er indlejret på en webside, vil Firefox bruge plugin'et til at vise filens indhold. Det betyder fx, at hvis du besøger en webside med en indlejret videofil, vil plugin'et blive brugt til at vide videoen på websiden. Hvis du klikker på et link til selve videofilen, bruges din valgte handling.

Bemærk: Nogle filformater, fx MP3, håndteres altid af Firefox, og du kan ikke vælge en anden handling. Du kan læse mere om de indbyggede lyd- og videoformater i artiklen HTML5-lyd og -video i Firefox.

Tilføj, fjern eller rediger en handling

Indstillingssiden for programmer giver dig kun begrænset mulighed for redigering. Du kan ændre handling for en eksisterende filtype, men du kan ikke tilføje eller fjerne filtyper. Nye typer tilføjes automatisk, når du klikker på et link til en ny filtype og vælger en handling til den i den åbnede dialogboks. Læs mere om dialogboksen og valg af handling i artiklen om handlinger for filhentninger.

Bemærk: Du kan få problemer med at hente en fil, hvis den er angivet med en forkert internet-medietype. Det er ikke muligt at identificere eller slette et forkert element i listen. Hvis du får gemt en forkert filtype, og det giver dig problemer, kan du slette filen mimeTypes.rdf i din profilmappe. Hvis du sletter mimeTypes.rdf , vil du få nulstillet alle handlinger og filtyper til standardindstillingen.

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Bliv frivillig

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Læs mere