Indstil alarm i Firefox OS

Denne artikel bliver ikke længere vedligeholdt, så dens indhold kan være forældet.

Rediger alarm

 1. Åbn appen Ur clock .
  New Clock clock fs01.3
 2. Tryk på en alarm for at redigere den eller fjern markeringen ud for alarmen for at slå den fra.
Tip: Tryk på klokkeslættet for at skifte visning mellem digital og urskive.

Tilføj en ny alarm

 1. Tryk på knappen add alarm i appen Ur for at tilføje en ny alarm.
 2. Skærmen Ny alarm vises:
  New Alarm Menu set alarm ff1.3
 3. Indstil tid for alarmen: Stryg tallene op og ned for at vælge tidspunktet for alarmen.
 4. Tilføj en etiket: Navnet på alarmen.
 5. Gentag: Hvis du vil have alarmen til at ringe på andre dage, kan du vælge dagene her.
 6. Vælg en lyd: Tryk på en lyd for at vælge og afspille den, og bekræft dit valg ved at trykke på knappen Clock "OK" Button . Der følger 8 alarmlyde med i Firefox OS:
  • "Dobbelt-bip"
  • "Pulse Progressive"
  • "Dobbelt-buzz"
  • "Ædelstensekko"
  • "Strengeleg"
  • "Simrende bølger"
  • "Ind i intetheden"
  • "Blød strengeleg"
 7. Vibrer: Aktiver Vibrer, hvis du gerne vil have en mindre hørbar alarm eller som supplement til alarmlyden.
 8. Udsæt: Dette er en kort forsinkelse, før alarmen ringer igen. Forsinkelsen kan være enten 5, 10, 15 eller 20 minutter.
 9. Tryk på knappen Færdig for at gemme alarmen.
 1. Tryk på knappen alarm button øverst til højre for at tilføje en ny alarm.
 2. Udfyld detaljer for alarmen på skærmen Ny alarm, inklusive alarmnavn, klokkeslæt, gentag, lyd, vibrer og udsæt.
 3. Tryk på Færdig øverst til højre for at gemme alarmen.

Slet en alarm

 1. På startskærmen, tryk på clock for at åbne uret.
 2. Tryk på den uønskede alarm for at åbne skærmen Rediger alarm.
 3. Rul ned til bunden, og tryk på knappen Slet.
 1. Åbn appen Ur.
 2. Tryk på den alarm, du vil slette.
 3. Rul ned til bunden, og tryk på knappen Slet.
// Disse udmærkede personer hjalp med at skrive denne artikel:Kim Ludvigsen, scootergrisen. Du kan også hjælpe - find ud af hvordan.
Bliv frivillig hos Mozilla Support