Pro výraz cookies byly nalezeny 4 výsledky pro produkt Firefox pro firmy

Firefox pro firmy 104 – poznámky k vydání

Další změny Ve všech verzích Firefoxu byla zapnuta úplná ochrana před cookies (chyba 1776760). Úplná ochrana před cookies se řídí zásadami pro cookies. Bylo odebráno bezpečnost.insecure_field_warning.contextual.enabled (

Firefox pro firmy 95 – poznámky k vydání

Pravidlo FirefoxHome bylo aktualizováno, aby podporovalo zakázání sponzorovaných webů a sponzorovaných článků. Pravidlo Cookies bylo aktualizováno, aby podporovalo nové nastavení s názvem Behavior, které se lépe mapuje do stávajících předvoleb pro cookies, a také nabízí kontrolu nad Úplnou ochranou cookies. Předchozí nastavení jsou zastaralá, ale stále jsou použitelná. Pravidlo Preferences bylo aktualizováno, aby umožňovalo nastavení předvoleb keyword.enabled a toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets.

Firefox pro podniky 79 – poznámky k vydání

Uživatel bude vyzván k vytvoření hlavního hesla až při prvním pokusu o uložení hesla. Zásada Cookies byla aktualizována, aby umožnila stanovit domény, které jediné mohou během aktuální relace ukládat cookies. Předvolba media.peerconnection.ice.obfuscate_host_addresses.whitelist obsažená v zásadě Preferences byla přejmenována na media.peerconnection.ice.obfuscate_host_addresses.blocklist.

Firefox pro firmy 96 – poznámky k vydání

SuggestURLTemplate v pravidlu SearchEngines | Add nefungoval správně. Toto bylo opraveno v chybě 1730218. Firefox nyní uplatní Cookie Policy: Same-Site=lax ve výchozím nastavení. Jsou k dispozici dvě nové zásady, které toto chování upravují: LegacySameSiteCookieBehaviorEnabled a LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList.