Přizpůsobení ovládání, nastavení a doplňky

Učiňte Firefox svůj přidáním nebo správou funkcí, které chcete.