Změna velikosti stránky | Jak

Změna velikosti stránky

(Přesměrování z Velikost stránky)

Firefox nabízí možnost zvětšit či zmenšit velikost buď celé webové stránky nebo pouze velikost zobrazeného textu a zlepšit tak jeho čitelnost. Zde vysvětlíme, jak to funguje.

Jak zvětšit nebo zmenšit stránku

Zvětšit či zmenšit stránku můžete několika způsoby.

 • Klávesová zkratka:
  • Pro přiblížení webové stránky stiskněte klávesu CmdCtrl a spolu s ní klávesu +.
  • Pro oddálení webové stránky stiskněte klávesu CmdCtrl a spolu s ní klávesu -.
  • Pro nastavení normální velikosti webové stránky stiskněte klávesu CmdCtrl a spolu s ní klávesu 0.

 • Klávesnice a myš:
  • Pokud máte myš s kolečkem, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a otáčejte kolečkem od sebe pro přiblížení a k sobě pro oddálení stránky.
 • Přidání tlačítek na nástrojovou lištu:
  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na nástrojovou lištu někam mimo textové pole a v zobrazené nabídce zvolte Nastavit lišty.... Zobrazí se okno Úpravy nástrojových lišt.
  2. Klepněte na položku "Lupa" a přetáhněte ji na jednu ze svých lišt.
  3. Poté klepněte na tlačítko Hotovo. Na příslušné liště se objeví nový prvek s tlačítky plus (+) a mínus (–).
   Zoom Controls
   • Nyní můžete zvětšovat stránku pomocí tlačítka + a zmenšovat pomocí tlačítka na liště.
    Zoom Control - Win
 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu po pravé straně. V její horní části se bude nacházet tlačítko pro přiblížení a oddálení stránky.
  Zoom 29 - Win8 Zoom 29 - Mac Zoom 29 - Linux
 2. Tlačítkem + stránku přiblížíte a tlačítkem ji oddálíte. Číslo uprostřed ukazuje úroveň zvětšení stránky – klepnutím na něj ji vrátíte na hodnotu 100% (normální velikost).
Klávesové zkratky: Zvětšit nebo zmenšit stránku také můžete pomocí klávesnice. Pro přiblížení webové stránky stiskněte klávesu CmdCtrl a spolu s ní klávesu +, pro oddálení stiskněte klávesu CmdCtrl a spolu s ní klávesu , pro nastavení normální velikosti stránky stiskněte klávesu CmdCtrl a spolu s ní klávesu 0.
Tip: Pokud chcete nastavit výchozí úroveň velikosti pro všechny stránky, můžete zkusit rozšíření NoSquint Plus.

Jak změnit pouze velikost textu

Nemusíte měnit velikost všeho, co se na stránce nachází, ale pouze velikost textu.

 1. Stiskněte klávesu Alt pro dočasné zobrazení hlavní nabídky. Klepněte na nabídku Zobrazení a přejděte do podnabídky Velikost stránky.
 2. Zaškrtněte volbu Pouze velikost textu. Nyní se při zvětšování či zmenšování stránky bude měnit pouze velikost textu, nikoliv obrázků.

Nastavení minimální velikosti textu

Ve Firefoxu můžete nastavit, aby všechen zobrazený text nebyl menší než nastavená minimální velikost. Pokud webová stránka obsahuje text menší, Firefox jej automaticky zvětší na zvolené minimum.

 1. V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox a poté na položku MožnostiV horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Nástroje a v ní zvolte položku MožnostiNa liště s nabídkou klepněte na nabídku Firefox a v ní na položku Předvolby...V horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Úpravy a v ní zvolte položku Předvolby.

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a zvolte MožnostiPředvolby.

 2. Přejděte do sekce Obsah.
 3. V podsekci Písma a barvy klepněte na tlačítko Rozšířené....
 4. V rozbalovacím seznamu Minimální velikost fontů zvolte minimální velikost v pixelech, ve které může být text zobrazen.
  firefox-moznosti-pismo moznosti-pismo-fx38
 5. Klepnutím na tlačítko OK uložíte provedené změny.
Alternativní způsob: Nemůžete-li přistoupit k nastavení písma skrze tlačítko nabídky, zadejte do adresního řádku about:config, vyhledejte předvolbu font.minimum-size a změňte její hodnotu na 0.
Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: JasnaPaka, soucet, Mikk, SedyM. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.

Poslední změna: 2016-06-14

Získat podporu pro další platformu:
Přizpůsobení článku

Firefox