Změna akce při klepnutí na soubor či při jeho stahování

V tomto článku se dozvíte, jak Firefox zachází s různými typy souborů, když na ně na stránce klepnete a jak můžete jeho chování změnit.

Akce při stažení

Když klepnete na odkaz, odkazující na nějaký soubor, typ internetového média (nebo též MIME typ či typ obsahu) určuje, co Firefox se souborem provede. Můžete již mít nainstalovánu aplikaci nebo zásuvný modul, která soubor automaticky zpracuje. Jindy se může objevit dialogové okno, dotazující se, zda si přejete soubor uložit nebo jej otevřít určitou aplikací. Když zvolíte jednu z těchto možností a zároveň zaškrtnete políčko "Provádět od teď automaticky s podobnými soubory" (viz dále), objeví se volba vaší akce pro tento typ souboru v nastavení Firefoxu v sekci Aplikacesekci Obecné a části Aplikace.

Změna akcí při stažení

Tento postup nebude mít vliv na multimediální soubory vložené do webových stránek ― pouze na odkazy na samotné soubory.

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce AplikaceIn the Obecné a v podsekci Soubory a aplikace najděte část Aplikace.
 3. Klepněte na typ obsahu, u kterého si přejete změnit výchozí akci.
  Vícero položek pro tentýž formát či příponu souboru? Některé typy souborů zahrnují více než jeden typ internetového média.
 4. Klepněte do pravého sloupce Akce a rozbalí se nabídka s výběrem akcí, které je po klepnutí na tento typ souboru možno provést.
  moznosti-aplikace-fx38 moznosti-aplikace-fx47 moznosti-aplikace-pdf-fx56
  • Zobrazit náhled v aplikaci Firefox: zvolte, pokud chcete, aby obsah zobrazil Firefox. Lze použít pouze u typů souboru, které umí Firefox dekódovat, jako jsou audio kanál, video kanál, webový kanál a PDF.
  • Vždy se dotázatVždy se zeptat: při klepnutí na tento typ souboru budete vyzváni, abyste zvolili, co má Firefox se souborem provést. To se může hodit v případě, kdy Firefox nějaký typ souboru automaticky ukládá nebo jej vždy otevírá v určitém programu, avšak vy si přejete být dotázáni, co má se souborem provést.
  • Uložit soubor: při klepnutí na tento typ souboru bude soubor automaticky uložen do vašeho počítače pomocí správce stahování.
  • Použít ... : dále máte možnost vybrat aplikaci, ve které se má soubor otevírat, nebo zásuvný modul, který má soubor zpracovávat.
 5. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Přidání akce při stažení

 1. Najděte na Internetu odkaz na soubor, jehož typ si přejete přidat.
 2. Klepněte na tento odkaz.
 3. Zvolte, jak si přejete, aby Firefox se souborem nakládal:
  • Otevřít pomocí: Uloží soubor do dočasné složky a otevře jej ve výchozí aplikaci pro tento typ souboru. Chcete-li zvolit jinou aplikaci, klepněte v rozbalovacím seznamu na tlačítko Jiná....
   U žádného typu souboru nenastavujte, aby jej vždy otevíral Firefox, poněvadž to může způsobit problémové chování Firefoxu, kdy po klepnutí na odkaz Firefox opakovaně otevírá prázdné panely nebo okna.
  • Uložit soubor: Uloží soubor do složky stahovaných souborů (stanovené v sekci Obecné).
 4. V okně Otevírání souboru zaškrtněte volbu Provádět od teď automaticky s podobnými soubory.
  otevirani-souboru MacOpeningFile
 5. Klepněte na tlačítko OK.
Je volba Provádět od teď automaticky s podobnými soubory nepřístupná? To se může stát, jestliže server chybně specifikuje typ internetového média souboru, nebo jestliže server přiděluje souboru "Content-Disposition: attachment".

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet, Jiří Šedý. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.