Záložky ve Firefoxu

(Přesměrování z Jak používat záložky)

Záložky (v Microsoft Edge a Internet Exploreru zvány jako Oblíbené položky) jsou odkazy na webové stránky, pomocí nichž se můžete snadno vrátit na svá oblíbená místa. Tento článek popisuje základy vytváření a správy záložek Firefoxu.

Jak přidám stránku do záložek?

Pro přidání stránky do záložek klikněte na hvězdičku v adresním řádku.

Fx89 bookmarks star address bar

Hvězdička zmodrá a objeví se dialog, ve kterém můžete záložku pojmenovat, oštítkovat nebo přesunout.

Jak přidat do záložek všechny své otevřené panely naráz: V nabídce Záložky klikněte na Přidat všechny panely do záložek….
Fx64MenuBar-BookmarkAllTabs-Mac
Klikněte pravým tlačítkem myši na jeden z panelů (na jeho ouško), z nabídky zvolte Vybrat všechny panely, potom klikněte pravým tlačítkem myši na libovolný panel a zvolte Přidat panely do záložek…. Zadejte název složky, do které se záložky uloží a vyberte, kam se má složka umístit. Nakonec klikněte na tlačítko Přidat záložky.

 • Také můžete použít klávesovou zkratku Ctrl + Shift + Dcommand + Shift + D.

Jak změním název nebo umístění záložky?

 1. Pro úpravu záložky klikněte podruhé na hvězdičku. Objeví se dialogové okno Upravit záložku.
  uprava-zalozky-fx90
  • V dialogovém okně Úprava záložky můžete změnit jakoukoliv z následujících informací:
   • Název: Název, pod kterým se záložka zobrazuje v nabídce.
   • Umístění: Z nabídky zvolte složku, ve které bude záložka umístěna (např. Nabídka záložek či Lišta záložek). Kliknutím na Vybrat… se zobrazí seznam všech složek záložek.
   • Štítky: Může zůstat prázdné. Štítky napomáhají při vyhledávání a organizaci záložek. Bližší informace naleznete v článku Štítky záložek – kategorizace záložek k jejich snadnému nalezení.
 2. Až budete s úpravami hotovi, klikněte na tlačítko Uložit.

Nechcete-li, aby se při ukládání stránky do záložek zobrazoval tento editor, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazovat editor při ukládání.

Jak najdu své záložky?

Vyhledání z adresního řádku
Nějakou stránku, co máte uloženou v záložkách, můžete vyhledat tak, že jednoduše začnete psát její název do adresního řádku. Během zápisu se zobrazí seznam webových stránek, které jste si přidali do záložek, které jste dříve navštívili a také kterým jste přiřadili štítek. Stránky ze záložek budou mít u sebe hvězdičku. Stačí pak jen kliknout na některou z nabízených stránek a ihned na ni přejdete. Další informace naleznete v článku Našeptávání v adresním řádku Firefoxu.

Lišta záložek
Lišta záložek Firefoxu poskytuje rychlý přístup k často používaným záložkám. U nových uživatelů je to výchozí místo, kam se ukládají záložky.

Postranní lišta a nabídka
Všechny své záložky si můžete zobrazit a získat k nim přístup z postranní lišty Firefoxu a z nabídky Záložky, pokud se vám zobrazuje Hlavní nabídka.

Jak si přidám na nástrojovou lištu tlačítko Nabídka záložek?

Chcete-li mít na nástrojové liště samostatné tlačítko pro zobrazení svých záložek, můžete ho přidat prostřednictvím nastavení nástrojových lišt Firefoxu:

 1. Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte Nastavení tlačítek a lišt… a zvolte Nastavení tlačítek a lišt…, zvolte Další nástroje a poté Nastavení tlačítek a lišt….
  • Otevře se speciální panel, který umožňuje přetahovat položky do nebo z rozšiřující nabídky a panelu nástrojů.
 2. Přetáhněte tlačítko nabídky záložek Bookmarks Menu button - Proton na nástrojovou lištu.
 3. Klikněte na Hotovo.

Pro odebrání tlačítka zopakujte výše uvedený postup a přetáhněte tlačítko nabídky záložek pruč z panelu nástrojů.

Jak mohu spravovat své záložky?

K prohlížení a organizaci záložek slouží okno Knihovna stránek. Jak otevřít Knihovnu stránek: Klikněte na tlačítko nabídky fx57menuFx89menuButton. Na nástrojové liště klikněte na tlačítko knihovny stránek 57 library icon. (Pokud ho tam nemáte, klikněte na tlačítko nabídky fx57menu a poté na Knihovna stránekklikněte na tlačítko nabídky fx89menuButton.) Klikněte na Záložky a poté úplně vespod na Zobrazit všechny záložkySpráva záložek.

Poznámka: Knihovnu stránek můžete také otevřít pomocí klávesové zkratky.

Ve výchozím nastavení se záložky umisťují do naposledy použité složky. Dvojkliknutím na nějakou záložku přejdete na stránku, na kterou odkazuje.

knihovna-ostatni-zalozky

Při správě velkého množství záložek vám mohou pomoci následující články:

V okně Knihovna stránek je možné přetáhnout záložky do jiných složek, např. do složky Nabídka záložek. Tyto záložky potom budou v postranní liště a v Hlavní nabídce či nástrojové liště dostupné pod nabídkou Záložky. Záložky ve složce Lišta záložek budou dostupné v Liště záložek, pokud je zobrazená.

Jak si zobrazit Lištu záložek

Lišta záložek je šikovné místo, kde mít své oblíbené záložky.

lista-zalozek

Zobrazíte si ji následovně:

 1. Klikněte na tlačítko nabídky Fx57Menu a zvolte Nastavení tlačítek a lišt… a zvolte Nastavení tlačítek a lišt…, zvolte Další nástroje a poté Nastavení tlačítek a lišt….
 2. V rozbalovací nabídce Nástrojové lišty ve spodní části obrazovky klikněte na Lišta záložek. Na výběr budete mít možnosti Vždy zobrazit, Nikdy nezobrazovat a Zobrazit pouze v novém panelu.
 3. Klikněte na tlačítko Hotovo.
Bookmarks Toolbar Menu
 • Na liště s nabídkou klikněte na nabídku Zobrazit, přejděte do nabídky Nástrojové lišty a zvolte Lišta záložek. Na výběr budete mít možnosti Vždy zobrazit, Nikdy nezobrazovat a Zobrazit pouze v novém panelu.
 • Také je možné použít klávesovou zkratku Ctrl + Shift + Bcommand + Shift + B, která přepíná mezi zobrazením a skrytím Lišty záložek.

Další informace naleznete v kapitole Zobrazení a skrytí lišty záložek jiného článku podpory.

Složka Ostatní záložky

V případě, že složka Ostatní záložky obsahuje nějakou záložku, zobrazí se ikona této složky na konci lišty záložek. Díky tomu snadněji najdete záložky, které jsou v této složce uložené. Chcete-li ikonu této složky z lišty záložek odstranit, přečtěte si článek Odstranění složky „Ostatní záložky“ z lišty záložek.

Jak se záložkami použít klíčová slova

Dalším způsobem, jak přistoupit ke svým záložkám, je použití klíčových slov. Když nějaké záložce přiřadíte klíčové slovo, můžete k přechodu na stránku, na níž záložka odkazuje, napsat do adresního řádku toto klíčové slovo a stisknout EnterReturn.

Jak záložce přiřadit klíčové slovo:

 1. Otevřete okno Knihovny stránek a klikněte na nějakou záložku.
 2. Klikněte do pole Klíčové slovo ve spodní části okna.
 3. Zadejte požadované klíčové slovo.

Klíčové slovo může obsahovat písmena, číslice i speciální znaky (například: - _ ' " , . : ; = / \ ( ) [ ] { } ! & @ ~). Nesmí obsahovat mezery a nesmí začínat ani končit těmito znaky: ? * ^ $ % # +

Klíčové slovo nesmí být stejné jako klíčové slovo vyhledávače. Má-li například vyhledávač klíčové slovo @g, nemůže být klíčové slovo záložky @g, ovšem může být g.

Pokud již bylo zvolené klíčové slovo přiřazeno jiné záložce, bude ona stará záložka nahrazena touto novou.

Poznámka: Mimo Knihovny stránek můžete přistoupit k poli pro klíčové slovo z místní nabídky tak, že kliknete pravým tlačítkemza podržení klávesy control kliknete na záložku a zvolíte Vlastnosti.

Jak mohu naimportovat záložky z jiného prohlížeče nebo profilu?

Firefox umožňuje import záložek z jiných prohlížečů, které máte v počítači nainstalované. Rovněž umožňuje z některých prohlížečů import dalších dat, jako třeba historii prohlížení či uložená hesla. Více se dozvíte v článku Import dat z jiného prohlížeče.

Další zdroje

Další informace o tom, jak využít své záložky na maximum, naleznete v těchto článcích:


Sdílení tohoto článku: https://mzl.la/3AlTTio

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více