Uživatelské rozhraní Lightningu

Tento článek popisuje různé vlastnosti uživatelského rozhraní doplňku Lightning.

Součásti Lightningu

Po instalaci doplňku Lightning budou do uživatelského rozhraní Thunderbirdu přidány následující komponenty:

 • Dnešní panel - volitelný panel umístěný na pravé straně panelů s poštou nebo panelů doplňku Lightning
 • Kalendář - panel obsahující hlavní kalendář a kalendáře svátků
 • Úkoly - panel obsahující všechny aktuální úkoly
 • Dvě tlačítka na pravé straně lišty panelů: "Přepne na panel kalendáře" a "Přepne na panel úkolů"

Přepínání mezi panely s poštou a panely doplňku Lightning

Pro přepínání mezi panely s poštou a panely doplňku Lightning, si můžete vybrat jeden z následujících způsobů:

 • pomocí tlačítek na pravé liště panelů
 • pomocí následujících klávesových zkratek
  • panel Kalendáře: Ctrl + Shift + CCmd + Shift + C
  • panel Úkolů: Ctrl + Shift + DCmd + Shift + D
  • panel Pošty: Ctrl + 1Cmd + 1
 • výběrem z menu Události a úkoly v hlavní nabídce aplikace Thunderbird

Dnešní panel

Dnešní panel vám umožňuje rychlý přehled o vašich úkolech a událostech pro nadcházející období, stejně jako vytváření nových úkolů a událostí.

Zobrazení a skrytí komponenty "Dnešní panel"

Tento panel lze zapnout a vypnout dvěma způsoby:

 • Stiskněte klávesu F11.
 • Přejděte do nabídky Zobrazení > Dnešní panel a vyberte Zobrazit Dnešní panel.

Také můžete skrýt tento panel kliknutím na tlačítko x v pravém horním rohu panelu.

Součásti komponenty "Dnešní panel"

Dnešní panel nabízí 3 režimy zobrazení:

 • Události (Mini Kalendář)
 • Události a úkoly (Mini kalendář a Mini seznam úkolů)
 • Úkoly (Mini seznam úkolů)

Mezi těmito režimy můžete přepínat pomocí tlačítek < a > v horní části komponenty Dnešní panel.

Mini kalendář

Mini kalendář je viditelný pouze při zobrazení Dnešního panelu v režimu (Mini Kalendář) nebo (Mini kalendář a Mini seznam úkolů).
Nabízí 3 režimy zobrazení:

 • Zobrazit mini-den
 • Zobrazit mini-měsíc
 • Nic nezobrazovat

Přepínat mezi těmito režimy můžete v nabídce Zobrazení > Dnešní panel.

Zobrazit dokončené úkoly

 1. Přejděte do hlavní nabídky a zvolte Zobrazení
 2. pokračujte Kalendář.
 3. dále pokračujte Současný pohled
 4. a nakonec vyberte Zobrazit dokončené úkoly

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet, Petr Mareš. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou