Uspořádání zpráv pomocí filtrů

(Přesměrování z Organizace zpráv pomocí filtrů)
Thunderbird Thunderbird Poslední aktualizace: 05/02/2021 33% uživatelů považuje toto za užitečné

Filtry zpráv vám umožňují nastavit Thunderbird, aby automaticky organizoval vaše zprávy. Každý účet má svou vlastní sadu filtrů. Filtry mohou zprávy přesouvat do určitých složek, mazat je, přeposílat je na jiné adresy apod.

Kdy se filtry vykonávají?

Při obdržení nové zprávy – tj. když je zaškrtnuto políčko Přijímání pošty (výchozí). Filtry jsou aplikovány na nové zprávy ve složce „Doručená pošta“, a to je možné buď předtím, než Thunderbird provede kontrolu na nevyžádanou poštu, anebo potom. Máte-li potíže s filtrováním těla zpráv, nechte filtry aplikovat po této kontrole.

Při odesílání zprávy – tj. když je zaškrtnuto políčko Po odeslání. Tyto filtry jsou aplikovány pouze na právě odesílané zprávy.

Při archivaci zprávy – tj. když je zaškrtnuto políčko Archivaci. Tyto filtry jsou aplikovány na všechny zprávy zahrnuté do archivačního procesu.

Filtry se vykonávají v pořadí, v jakém se objevují v seznamu filtrů, kromě případu, kdy takové pořadí není možné, na což budete upozorněni zprávou Poznámka: Akce filtru budou spouštěny v jiném pořadí spolu s odkazem viz pořadí spouštění. Kliknete-li na tento odkaz, uvidíte, jaké pořadí se používá. Například pokud máte filtr, který přesouvá zprávy do jiné složky, a níže v seznamu máte filtr, který odesílá automatickou odpověď, nebude filtr odesílající odpověď fungovat, poněvadž zpráva je již pryč ze složky. V takovém případě Thunderbird změní pořadí filtrů, aby byl filtr odesílající odpověď vykonán před filtrem přesouvající zprávu.

Jaké složky jsou filtrovány?

Když zvolíte spouštět filtr manuálně, můžete tento filtr aplikovat na konkrétní složku. Toto u automatického vykonávání filtrů není možné.

Automaticky vykonávané filtry jsou aplikovány pouze na složku „Doručená pošta“, s výjimkou filtrů vykonávaných při archivaci a po odeslání zprávy, jež jsou aplikovány pouze na zprávy účastnící se procesu odesílání či archivace. Na jiné typy složek se filtry neaplikují.

Vytvoření nového filtru

1. Klikněte na tlačítko nabídky New Fx Menu, zvolte Nástroje a poté Filtry zpráv.

2. Klikněte na tlačítko Nový. Otevře se dialog Pravidla filtru.

3. Do pole „Název filtru“ zadejte název tohoto filtru.

4. V sekci „Použít filtr při:“ zaškrtněte jednu nebo obě volby.

Poznámka: Ve většině případů nebudete potřebovat výchozí zaškrtnutí těchto voleb měnit.

5. U volby „Přijímání pošty:“ vyberte jednu z dostupných možností.

6. Pro každé pravidlo zvolte vlastnost, podmínku a hodnotu:

  • Vlastnost je náležitost nebo vlastnost zprávy, např. „Předmět“ či „Priorita“
  • Podmínka stanovuje vztah mezi vlastností a hodnotou, např. „obsahuje“ či „je vyšší než“
  • Hodnota je údaj, který je předmětem podmínky, např. e-mailová adresa či klíčové slovo

7. Zvolte jednu nebo více akcí pro zprávy, které splňují tato kritéria.

tb-pravidla-filtru

Poznámka: Chcete-li přidat další pravidlo, klikněte na tlačítko + na konci posledního pravidla. Pro odebrání pravidla klikněte na tlačítko .

8. Klikněte na tlačítko OK.

9. V horní části dialogového okna Filtry zpráv vyberte z rozbalovací nabídky účet, v rámci něhož se mají filtry aplikovat.

9. Po svém uložení bude filtr automaticky aplikován na všechny nové zprávy. Pokud chcete, aby byl tento nový filtr aplikován na již obdržené zprávy, klikněte na tlačítko Spustit teď.

Příklady filtrů

Označení hvězdičkou

Předpokládejme, že chcete všechny zprávy pocházející z vaší firemní domény označit hvězdičkou, abyste je snadno rozlišili od ostatních zpráv. Pak byste vytvořili takovýto filtr:

tb-priklad-filtru1

Tip: Filtr můžete vytvořit i z e-mailové adresy odesílatele přímo v jeho zprávě. V hlavičce zprávy klikněte pravým tlačítkem na adresu odesílatele a zvolte „Vytvořit filtr“. Automaticky bude vytvořen filtr začínající pravidlem Od | je | (e-mailová adresa odesílatele).

Přesunutí do složky

Kvůli udržení přehlednosti ve schránce byste třeba rádi odfiltrovávali zprávy s nižší prioritou. Například jste se přihlásili k odběru informačních zpráv od firem, jichž jste stálým zákazníkem, ale chtěli byste je uchovávat v samostatné složce.

Nejprve vytvořte složku s názvem třeba „Reklamy“: klikněte na nabídku Soubor > Nový objekt > Složka. Poté byste vytvořili filtr, který by mohl vypadat nějak takto:

tb-priklad-filtru2

Jelikož jste zaškrtli volbu Odpovídající některému pravidlu, budou všechny zprávy, které vyhovují jednomu z těchto kritérií, automaticky přesunuty ze složky Doručená pošta do složky Reklamy:

  • Pocházejí z adresy sales@software.biz, nebo
  • Mají slovo „sleva“ v předmětu zprávy, nebo
  • Mají slovo „info“ někde v adrese nebo zobrazovaném jménu („info@firma.cz“, „Infotext“ atd.)
Poznámka: Ačkoli můžete použít filtry i k zachytávání a zahazování nevyžádané pošty (spamu) – tj. reklam, k jejichž odběru jste se nepřihlásili – není to doporučováno. Namísto toho zvažte použití speciálně k tomuto účelu uzpůsobené kontroly na nevyžádanou poštu.
Tip: Máte-li s nějakým ze svých filtrů problém, zkuste jej nejprve zjednodušit a pak jej postupně upravujte ve směru vašeho záměru. Máte kupříkladu napsán filtr, který má přesouvat určité zprávy do zvláštní složky, avšak zdá se, že nefunguje. Upravte jej tedy tak, aby všechny nové zprávy označil hvězdičkou. Pokud to funguje, upravte nyní filtr tak, aby označil hvězdičkou pouze ty zprávy, které chcete přesouvat do zvláštní složky. Pokud to funguje, upravte jej tak, aby namísto označování hvězdičkou zprávy přesouval.

Další informace

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více