Správce hesel – zapamatování, mazání, změna a import uložených hesel ve Firefoxu

Správcem hesel je nyní Firefox Lockwise! Rozhraní Správce hesel bylo ve verzi Firefoxu 70 zcela přepracováno a nyní je založeno na doplňku Firefox Lockwise. Další informace naleznete v článku Správa přihlašovacích údajů ve Firefoxu Lockwise na počítači.
Zbylá část tohoto článku se týká Správce hesel pro starší verze prohlížeče Firefox.

Správce hesel Firefoxu bezpečně uchovává uživatelská jména a hesla, která používáte k přihlášení se na webových stránkách a zároveň jimi při vašem přístupu na tyto stránky předvyplňuje přihlašovací pole. Tento článek vám ukáže, jak použít Správce hesel k zapamatování, zobrazení, úpravě, mazání a ochraně svých hesel, a jak ho vypnout.

Jak zajistit, aby si Firefox pamatoval uživatelská jména a hesla

Když zadáte uživatelské jméno a heslo, které jste si pro danou webovou stránku ještě neuložili, dotáže se vás Firefox, zda si má vaše přihlašovací údaje uložit.

spravce-hesel1-fx57

Tip: Když kliknete mimo dialog pro uložení hesla, dialog zmizí. Pro jeho opětovné zobrazení klikněte na ikonku klíče po levé straně adresního řádku. V případě, že se vás Firefox nedotáže, zda si přejete heslo uložit, přečtěte si článek Uživatelské jméno a heslo se neuloží.

Možnosti v dialogu pro uložení hesla:

 • Chcete-li, aby si Firefox zapamatoval vaše uživatelské jméno a heslo, klikněte na tlačítko Zapamatovat hesloUložit. Při příští návštěvě tohoto webu je pak za vás Firefox automaticky vyplní do přihlašovacích polí.
  • Pokud jste uložili chybné uživatelské jméno či heslo, jednoduše na příslušné stránce zadejte to správné a Firefox se vás znovu dotáže, zda si jej přejete uložit. Pro jeho uložení klikněte na tlačítko Aktualizovat.
 • Chcete-li, aby se Firefox u tohoto webu nikdy nedotazoval na zapamatování uživatelských jmen a hesel, zvolte v rozbalovací nabídce Nikdy neukládat. Kdykoli se pak budete na tomto webu přihlašovat, nebudete již na uložení uživatelského jména a hesla dotazováni.
  • Pokud si to později rozmyslíte a budete chtít, aby se Firefox u tohoto webu opět ptal na uložení uživatelských jmen a hesel, budete muset web odebrat ze seznamu výjimek v nastavení Firefoxu v sekci Soukromí a zabezpečení.Pokud si to později rozmyslíte a budete chtít, aby se Firefox u tohoto webu znovu ptal na uložení uživatelských jmen a hesel, budete muset web odebrat ze seznamu výjimek v nastavení Firefoxu v sekci Soukromí a zabezpečení.
 • Nechcete-li momentálně své uživatelské jméno a heslo ukládat, klikněte na Neukládat. Při příští návštěvě tohoto webu budete opět na jejich uložení dotázáni.
Poznámka: Některé weby nabízejí zaškrtnutím políčka možnost trvalého přihlášení. Jedná se o funkci příslušných webových stránek a funguje nezávisle na tom, zda jste si ve Firefoxu uživatelské jméno a heslo uložili či ne.

Správa několika účtů na jednom webu

Pokud máte na nějakém webu vytvořeno více účtů, může si Firefox uložit přihlašovací údaje k nim všem. Při návštěvě tohoto webu pak jen vyberete příslušný účet a Firefox přihlašovací údaje vyplní.

Je-li pro nějaký web uložen více než jeden přihlašovací údaj, objeví se při kliknutí do přihlašovacího pole seznam uživatelských jmen. Stačí pak vybrat uživatelské jméno, se kterým se chcete přihlásit.

More saved logins saved logins 67

Správa uživatelských jmen a hesel

K zobrazení hesel pro aktuálně navštívený web klikněte na tomto webu do pole pro zadání uživatelského jména a z nabídky zvolte Zobrazit uložené přihlašovací údaje.klikněte na tomto webu pravým tlačítkem myšipodržte klávesu Control a klikněte na tomto webu do pole pro zadání uživatelského jména, z nabídky zvolte Vyplnit přihlašovací údaje a poté Zobrazit uložená přihlášení.

Uživatelská jména a hesla, která si Firefox uložil, můžete snadno spravovat.

 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko fx57menu .
 2. Klikněte na tlačítko Přihlašovací údaje. Otevře se okno se seznamem vašich uložených přihlašovacích údajů.
 3. Najděte přihlašovací údaj, který si přejete změnit.
  • Uživatelská jména: Dvojkliknutím na uživatelské jméno ho můžete změnit.
  • Hesla: Klikněte na tlačítko Zobrazit hesla. Dvojkliknutím na heslo ho můžete změnit.
  • Odstranit: Zvýrazněte přihlašovací údaje, které chcete odstranit a klikněte na tlačítko Odstranit.
  • Odstranit vše: Kliknutím na toto tlačítko odstraníte všechny uložené přihlašovací údaje.
 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení.
 3. V části Formuláře a hesla klikněte na tlačítko Uložené přihlašovací údaje…. Otevře se Správce hesel.

spravce-hesel2-fx57

 • Pro zobrazení nebo úpravu hesel, která jste uložili, klikněte na tlačítko Zobrazit hesla. Chcete-li nějaké heslo změnit, dvojklikněte na něj. Po zavření okna se hesla opět skryjí.
 • Pomocí vyhledávacího pole můžete zobrazit pouze určité weby či uživatelská jména. Kliknutím na znak X v pravé části vyhledávacího pole pak zrušíte vyhledávání a znovu uvidíte celý seznam.
 • Pro odebrání uživatelského jména a hesla pro určitý web je vyberte ze seznamu a klikněte na tlačítko Odstranit.
 • Pro odebrání všech uložených uživatelských jmen a hesel klikněte na tlačítko Odstranit vše. Po potvrzení této volby budou všechna uložená uživatelská jména a hesla smazána.
 • Pro import hesel z prohlížeče Chrome nebo Internet Explorer klikněte na tlačítko Importovat... a postupujte podle pokynů Průvodce importem.
Poznámka: Možnost importovat položky do Správce hesel je momentálně dostupná pouze v systému Windows.

Ochrana hesel

Pokud na všech webech používáte stejné jednoduché heslo, jste náchylnější ke zcizení identity. V článku Jak zvolit bezpečnější heslo je popsána jednoduchá metoda vytváření bezpečných hesel, a Správce hesel vám je všechny, jak je popsáno výše, pomůže si zapamatovat.

Ačkoliv Správce hesel uchovává vaše uživatelská jména a hesla na vašem pevném disku v šifrované formě, přesto si je může někdo, kdo má přístup k vašemu uživatelskému profilu ve vašem počítači, nechat zobrazit a použít. Článek Ochrana uložených přihlašovacích údajů pomocí hlavního hesla ukazuje, jak tomu zamezit a to i v případě, že se váš počítač ztratí nebo bude ukraden.

Vypnutí Správce hesel

Ve výchozím nastavení Firefox nabízí zapamatování hesel. Jak toto nastavení změnit:

 1. Zobrazte nabídku kliknutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení a najděte část Formuláře a heslaPřihlašovací údajePřihlašovací údaje.
  • Chcete-li, aby si Firefox přestal ukládat uživatelská jména a hesla na určitém webu, klikněte vedle volby Pamatovat si přihlašovací údajePtát se na ukládání přihlašovacích údajů na tlačítko Výjimky… a přidejte URL adresu daného webu.
  • Chcete-li, aby si Firefox přestal ukládat uživatelská jména a hesla na všech webech, zrušte zaškrtnutí volby Pamatovat si přihlašovací údajePtát se na ukládání přihlašovacích údajů.
 3. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Máte potíže s uživatelskými jmény a hesly?

Následující články vám pomohou s řešením problémů, které s uživatelskými jmény a hesly souvisí:

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:Pavel Cvrček, soucet, Michal Stanke, Miroslav Šedý. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou