Ruční konfigurace poštovního účtu

Když nastavujete e-mailový účet, provede Thunderbird často většinu konfigurace automaticky (bližší informace naleznete v článku Automatická konfigurace účtu). Nicméně pokud váš poskytovatel e-mailu není uveden v databázi automatické konfigurace Thunderbirdu, nebo když máte nestandardní nastavení e-mailu, budete muset e-mailový účet nastavit ručně. Tato stránka vám ukáže základní nastavení, které potřebujete pro přijímání a odesílání e-mailů.

Pokud účtu, který jste automaticky vytvořili, byl přidělen IMAP namísto POP serveru, podívejte se na článek FAQ ke změně z IMAP na POP.

K ručnímu nastavení účtu potřebujete vědět následující údaje (které by vám měl sdělit poskytovatel e-mailu):

  • příchozí poštovní server a port (např. "pop.priklad.cz" a port 110 nebo "imap.priklad.cz" a port 143)
  • odchozí poštovní server a port (např. "smtp.priklad.cz" a port 25)
  • nastavení zabezpečení pro spojení se serverem (např. "STARTTLS" nebo "SSL/TLS" a jestli používá, či nikoliv zabezpečenou autentizaci)

Nejdříve otevřete Nastavení účtu: v hlavní nabídce Thunderbirdu klikněte na nabídku NástrojeÚpravy, zvolte Nastavení účtu, nebo klikněte na tlačítko nabídky aplikace New Fx Menu a zvolte MožnostiPředvolby a poté Nastavení účtu. Každý e-mailový účet nebo účet diskusních skupin, který byl již dříve nakonfigurován, je uveden ve sloupci na levé straně dialogového okna Nastavení účtu. Tyto účty odpovídají složkám na nejvyšší úrovní v zobrazení "Všechny složky".

Ve spodní části levého podokna klikněte na tlačíko Akce účtu a zvolte Přidat poštovní účet....

e2f8e3847ad5f809e97807318a81f5b7-1263334186-885-1.jpg

Vložte své údaje o e-mailovém účtu a klikněte na Pokračovat. Thunderbird se pokusí určit nastavení vašeho účtu na základě doménové části vaší e-mailové adresy (to je ta část za znakem "@"). Poté klikněte na Ruční nastavení a upravte jména serverů, portů a volbu IMAP/POP pro dokončení ručního nastavení účtu. Klikněte na Znovu otestovat a otestujte své ruční nastavení; měla by se objevit rychlá odezva znamenající, že jsou nastavení platná. Pokud tomu tak nebude, zrušte vyhledávání kliknutím na tlačítko Zastavit, upravte jména serverů, portů a volbu IMAP/POP a znovu klikněte na Znovu otestovat. (Případně můžete vyhledávání nepřerušovat a získat tak výchozí údaje o nastavení účtu a ručně změnit nastavení později).

Nastavení odchozího serveru

Více e-mailových účtů může používat stejný odchozí server SMTP. Proto jsou servery SMTP vytvářeny odděleně od e-mailových účtů. V dialogovém okně Nastavení účtu v levém sloupci dole vyberte Server odchozí pošty (SMTP). Může tam být záznam, který byl vytvořen, když jste zadávali vaše údaje k účtu. Buď upravte tento záznam nebo přidejte nový.

e2f8e3847ad5f809e97807318a81f5b7-1263336038-358-1.jpg

Ještě jeden příklad. Účet Gmail může být nastaven následujícím způsobem:

  • Jméno serveru: smtp.gmail.com
  • Port: 587
  • Použít jméno a heslo: zaškrtnuto
  • Jméno uživatele: vaše uživatelské jméno pro Gmail bez části "@gmail.com" (např. pokud je vaše e-mailová adresa brian@gmail.com, potom vaše uživatelské jméno je "brian"). Pokud používáte Google Apps pro domény, použijte celou adresu (např. "billsmith@vasedomena.cz").
  • Zabezpečení spojení: STARTTLS

Po uložení informací o novém odchozím serveru vyberte ze seznamu váš nový e-mailový účet. V poli Odchozí server (SMTP) vyberte z rozbalovacího seznamu server SMTP. Ostatní položky na stránce byly automaticky vytvořeny, když jste zadali údaje o účtu - podle potřeby je upravte či rozšiřte.

Klikněte na volbu Nastavení serveru pod vaším novým účtem. Ověřte, že údaje v těcho polích odpovídají nastavení, které vám dal váš poskytovatel e-mailu:

e2f8e3847ad5f809e97807318a81f5b7-1263336519-453-1.jpg

Po uložení těchto změn byste měli být schopní přijímat a odesílat e-maily. Další aspekty nastavení účtu jsou volitelné a jistě je pochopíte sami.

Související informace

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více