Řešení obvyklých problémů

Tento článek vás provede několika jednoduchými kroky, pomocí kterých je možné vyřešit problémy s přístrojem či aplikacemi.

Důležité: Pokud se domníváte, že je váš přístroj vadný, obraťte se prosím na svého prodejce a nechte prověřit, zda není nějaká závada na hardwaru.
Důležité: Máte-li otázky ohledně vašich plateb za telefon, obraťte se prosím na svého operátora.

Ukončení aplikace, která je zamrzlá (nereaguje)

Jakoukoliv aplikaci můžete snadno ukončit pomocí přepínače aplikací.

 1. Klepněte dlouze na tlačítko Domů ve spodní části zařízení.
 2. Objeví se přepínač aplikací s náhledy spuštěných aplikací.
 3. Tažením prstu doprava nebo doleva najděte aplikaci, kterou si přejete ukončit (v případě, že máte otevřeno více než jednu aplikaci).
 4. Tažením prstu nahoru nebo klepnutím na x v levém horním rohu náhledu aplikaci zavřete.

  How to close an app

 5. Klepnutím na tlačítko Domů se vrátíte na domovskou obrazovku.

Další informace naleznete v článku Jak ukončit aplikace a jak mezi nimi přepínat.

Jakoukoliv aplikaci můžete snadno ukončit pomocí přepínače aplikací.

 1. Klepněte dlouze na tlačítko Domů ve spodní části zařízení.
 2. Objeví se přepínač aplikací s náhledy spuštěných aplikací.
 3. Máte-li otevřeno více aplikací, tažením prstu doprava nebo doleva najděte aplikaci, kterou si přejete ukončit
 4. Aplikaci zavřete klepnutím na x v levém horním rohu náhledu.
  close 2.0
 5. Klepnutím na tlačítko Domů se vrátíte na domovskou obrazovku.

Další informace naleznete v článku Jak ukončit aplikace a jak mezi nimi přepínat.

Ujištění, že jste připojeni k Internetu

Některé aplikace potřebují ke své činnosti datové připojení. Zkontrolujte, že jste připojeni k Internetu a pak akci opakujte.

 1. Zobrazte informační lištu přetažením černého pruhu v horní části obrazovky dolů.

  Internet connection

 2. Není-li ikonka Wi-Fi nebo datového připojení modrá, klepnutím na jednu z nich obnovte připojení.

Další informace naleznete v článku Připojení k Wi-Fi a mobilním sítím.

Kontrola aktualizací

Postup pro provedení ruční kontroly aktualizací systému a aplikací:

Poznámka: Výrobce vašeho přístroje je spolu s vaším mobilním operátorem zodpovědný za to, že vám poskytne aktualizace systému Firefox OS.

 1. Spusťte aplikaci Nastavení.
 2. V sekci Zařízení klepněte na položku Informace o zařízení.
 3. Následně v sekci Aktualizace software klepněte na tlačítko Zkontrolovat.

Další informace naleznete v článku Jak zkontroluji aktualizace Firefox OS a jak je nainstaluji?

Restart přístroje

Rychlým restartem se dá vyřešit řada problémů.

Svůj přístroj s Firefox OS restartujete tak, že dlouze stisknete tlačítko napájení a z nabídky zvolíte Restartovat. Pokud váš přístroj nereaguje a nelze jej restartovat, zkuste "tvrdý restart".

 1. Odejměte kryt baterie.
 2. Vyjměte baterii a zase ji vraťte zpět
 3. Nasaďte zpátky kryt baterie.
 4. Stisknutím tlačítka napájení zapněte přístroj.

Svůj přístroj s Firefox OS restartujete tak, že dlouze stisknete tlačítko napájení a z nabídky zvolíte Restartovat. Pokud váš přístroj nereaguje, zkuste "tvrdý restart".

 1. Odejměte kryt baterie.
 2. Vyjměte baterii a zase ji vraťte zpět
 3. Nasaďte zpátky kryt baterie.
 4. Stisknutím tlačítka napájení zapněte přístroj.

Resetování přístroje

Upozornění: Resetování navrátí váš přístroj do stavu, ve kterém se nacházel při svém prvním zapnutí po zakoupení. Budou tedy vymazána všechna vaše data jako aplikace, kontakty, e-mailové zprávy, SMS a MMS zprávy, kalendář a nastavení. Tento krok proto použijte až jako poslední možnost.
 1. Spusťte aplikaci nastavení.
 2. V sekci Zařízení klepněte na položku Informace o zařízení.
 3. Klepněte na tlačítko Více informací.
 4. Klepněte na tlačítko Obnovit telefon a poté na tlačítko OK.

Každou zakoupenou aplikaci budete moci opět nainstalovat: přihlaste se do obchodu Marketplace a přejděte do sekce Mé aplikace. Více se dozvíte v článku Co je Marketplace?

Upozornění: Resetování navrátí váš přístroj do stavu, ve kterém se nacházel při svém prvním zapnutí po zakoupení. Budou tedy vymazána všechna vaše data jako aplikace, kontakty, e-mailové zprávy, SMS a MMS zprávy, kalendář a nastavení. Tento krok proto použijte až jako poslední možnost.
 1. Spusťte aplikaci nastavení.
 2. V sekci Zařízení klepněte na položku Informace o zařízení.
 3. Klepněte na tlačítko Více informací.
 4. Klepněte na tlačítko Obnovit telefon a potvrďte resetování klepnutím na tlačítko Obnovit.

Každou zakoupenou aplikaci budete moci opět nainstalovat: přihlaste se do obchodu Marketplace a přejděte do sekce Mé aplikace. Více se dozvíte v článku Co je Marketplace?

Nejde-li váš přístroj resetovat výše popsaným způsobem, můžete provést tzv. "tvrdý reset".

 1. Vypněte svůj přístroj. Nelze-li jej vypnout normálním způsobem, vyjměte baterii a zase ji vraťte zpět.
 2. Stiskněte naráz tlačítko napájení, tlačítko pro zvýšení hlasitosti a tlačítko pro nabídku a držte je stisknuté, dokud se neobjeví resetovací obrazovka.
 3. Dalším stisknutím tlačítka pro zvýšení hlasitosti budete pokračovat v resetování přístroje.

Získání další nápovědy nebo odeslání reakce

Máte-li potíže s provedením některého z těchto kroků nebo tyto kroky nevedou k odstranění problému, obraťte se prosím na svého prodejce nebo požádejte dobrovolníky z naší komunity o pomoc.

Na základě vaší reakce může Mozilla systém Firefox OS vylepšovat.

Jak odeslat reakci:

 1. Spusťte aplikaci Nastavení.
 2. V sekci Zařízení klepněte na položku Vylepšení Firefox OS.
 3. Následně klepněte na tlačítko Poslat zpětnou vazbu.
 4. Podle vašeho dojmu ze systému Firefox OS klepněte na obrázek Šťastný nebo Smutný.
 5. Na další obrazovce vložte svůj komentář.
 6. Nakonec klepněte na tlačítko Odeslat reakci. A je to. Právě jste pomohli vylepšit Firefox OS!

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet, SedyM. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.