Provedení údržby složek

(Přesměrování z Inbox or Other Folder Full)

Tento článek vysvětluje, jak Thunderbird uchovává zprávy na disku a proč je nutné pravidelně provádět údržbu složek se zprávami. Údržba složek je pravidelný proces údržby souborů (někdy označovaný jako „čištění“ nebo „zkompaktnění“), který získává zpět místo na disku bez toho, aby nějak měnil nebo odstraňoval zprávy.

Jak Thunderbird uchovává zprávy

Thunderbird disponuje dvěma způsoby uchovávání poštovních složek:

 • MBOX je výchozí formát, kde jsou všechny zprávy poštovní složky uchovávané v jediném souboru na disku. Zde je proces „zkompaktnění“ užitečný a účelem tohoto článku je vysvětlit jak a proč.
 • Maildir je novější úložný formát, kde je každá zpráva v poštovní složce samostatným souborem. Maildir nevyužívá „zkompaktnění“, a proto není tento článek platný pro složky ve formátu Maildir.

Co údržba složky nedělá

Při údržbě složky se provádí její „zkompaktnění“ (vyčištění), takže nedochází ke:

 • smazání zpráv ze složky
 • odstranění zpráv z koše ani ze složky s nevyžádanou poštou
 • komprimaci složek pomocí kompresního algoritmu, jako třeba zipu

Možná vás znepokojuje, že se někdy výzva k údržbě složek zobrazí ihned po odstranění zprávy nebo po spuštění Thunderbirdu. Jde o očekávané chování a není důvodem k obavám, protože údržba složek nemaže vaše zprávy.

Je v pořádku provést údržbu?

Údržba („zkompaktnění“ či vyčištění) složky je standardní procedura a je tudíž v pořádku nechat ji provést.

Výzva k provedení údržby složek

Výzva k provedení údržby složky se zobrazí tehdy, když byla dosažena prahová hodnota pro provedení údržby.

TB91-compact-folders-prompt

Můžete kliknout na Provést údržbu, chcete-li údržbu provést, nebo na Připomenout později, pokud přišel požadavek k provedení údržby v nevhodnou dobu (v Thunderbirdu 78 byly tlačítka Pokračovat a Zrušit). Výzva také obsahuje zaškrtávací políčko V budoucnu provádět údržbu složek automaticky, které když zaškrtnete a kliknete na Provést údržbu, budou se napříště údržby složek provádět automaticky na pozadí bez zobrazování výzev. Pokud si nepřejete být dotazováni, doporučujeme použít toto zaškrtávací políčko.

Proč je zapotřebí provádět údržbu složek?

Složky se ve výchozím nastavení ukládají ve formátu MBOX a tudíž je třeba je pravidelně čištit, poněvadž každodenní používání Thunderbirdu zahrnuje:

 • přidávání zpráv do poštovní složky, například při přijímání nové pošty. čímž se soubor MBOX zvětšuje.
 • mazání zpráv nebo jejich filtrování či přesunutí do jiné poštovní složky, čímž se soubor MBOX okamžitě nezmenší, protože z důvodů výkonu je smazaná zpráva pouze logicky označena k vymazání. Stává se tak z ní mezera, která prodlužuje přístupovou dobu, a tyto mezery, jakoby kousky nečistot, se nakonec odstraní pomocí operace „zkompaktnění“ (vyčištění).
Poznámka: Údržba složek se netýká účtů používajících úložný formát Maildir. Na rozdíl od formátu MBOX uchovává formát Maildir každou zprávu v samostatném souboru a odstranění zprávy má za následek odstranění daného souboru zprávy.

Kdy dochází k údržbě složek?

Üdržba složky proběhne, když:

 • kliknete pravým tlačítkem myši na složku a z místní nabídky zvolíte Provést údržbu. „Zkompaktněna“ tak bude tato jedna složka.
 • v nabídce aplikace nebo na liště nabídek zvolíte Soubor > Provést údržbu složek. „Zkompaktněny“ tak budou všechny složky daného účtu.
 • množství místa na disku, které bude odstraněním mezer uvolněno, překračuje prahovou hodnotu pro automatické provedení údržby (nastavení je popsáno níže). Jelikož tyto mezery způsobuje mazání zpráv, výzva s žádostí o provedení údržby složky se obvykle zobrazí po smazání nějaké zprávy.

Jaké mám možnosti nastavení údržby složek?

> PředvolbyPředvolby (dříve Možnosti) > Síť a místo na disku > Místo na disku

Zde můžete:

 • zakázat automatickou údržbu složek (nedoporučuje se, protože vaše složky pak nebudou pravidelně čištěny od smazaných zpráv)
 • změnit prahovou hodnotu pro provedení údržby – čím vyšší hodnota, tím méně časté budou údržby (pokud například vyřizujete objemné zprávy nebo velké množství zpráv, můžete chtít použít větší práh)
 • zvolit, zda chcete být dotazováni, nebo zda dáváte přednost automatickému provedení údržby bez dotazování (novinka v Thunderbirdu 91)
  Poznámka: Zaškrtávací políčko v předvolbách a odpovídající políčko ve výzvě budou mít opačné hodnoty, protože jsou formulovány odlišně.

TB91-compact-folders-preferences-vs-prompt


Jak údržba složek funguje?

Při provádění údržby složky Thunderbird otevře daný soubor MBOX na disku (např. soubor Inbox) a na základě pravidel pro poštovní formát MBOX čte soubor zprávu po zprávě.

 • Je-li zpráva stále platná, je překopírována do nového dočasného souboru MBOX s názvem Nstmp.
 • Byla-li zpráva označena jako smazaná či přesunutá, je přeskočena, a překopírována do dočasného souboru není.

Takto se zpracovává jedna zpráva za druhou, dokud se nedosáhne konce souboru. Poté je původní soubor se zprávami vymazán, nahrazen je oním novým souborem a pro ten je následně vytvořen nový index (např. s názvem Inbox.msf). Konečným výsledkem je, že mezery (nečistota) jsou pryč.

Průběh procesu údržby složek se zobrazuje ve stavovém řádku:

Compacting folder message

Možné komplikace

Většina uživatelů nezaznamená během ani po procesu údržby složek žádné komplikace. Ale protože údržba obnáší značnou vstupně-výstupní aktivitu, mohou někteří uživatelé zaznamenat problémy se složkami nebo zpomalení systému, obzvláště pokud není z monitoringu antivirového softwaru vyloučena složka vašeho profilu Thunderbirdu. Další informace naleznete v článku Provedení údržby složek – možné komplikace.

Další zdroje

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více