Přizpůsobená instalace Firefoxu ve Windows

Zjednodušili jsme proces instalace Firefoxu v systému Windows pomocí instalátoru pro instalaci po internetu. Tento zjednodušený instalátor neobsahuje obrazovku Možnosti, která umožňuje změnit parametry instalace jako např. instalační složku nebo zda se má vytvořit zástupce programu.

Tento článek vysvětluje možnosti nastavení, které jsou dostupné v plném, offline instalátoru Firefoxu.

Kde stáhnout Firefox pro přizpůsobenou instalaci

Plný, offline instalátor Firefoxu pro Windows (soubor Firefox Setup <verze>.exe) je možné stáhnout pomocí odkazu Pokročilé možnosti instalace a další platformy na stránce pro stažení Firefoxu, nebo v případě, že si chcete vybrat jazykovou mutaci, ze stránky Stáhnout aplikaci Firefox ve vašem jazyce.

Poznámka: V 64-bitovém systému Windows lze nainstalovat 32-bitovou verzi Firefoxu, ale není to doporučováno (více se dozvíte v tomto příspěvku blogu). V 32-bitovém systému Windows lze nainstalovat pouze 32-bitovou verzi Firefoxu.

Jak nainstalovat Firefox s vlastními parametry instalace

Když spustíte plný, offline instalátor, otevře se Průvodce instalací aplikace Mozilla Firefox.

firefox-instalace2

Po klepnutí na tlačítko Další si můžete vybrat mezi standardní nebo vlastní instalací. Standardní instalace bude vybrána jakožto výchozí možnost.

Vlastní instalace vám umožňuje zvolit si složku, do které bude program nainstalován a také vybrat, jací zástupci se mají vytvořit. Tyto možnosti nejsou ve standardní instalaci k dispozici. Zvolte Vlastní typ instalace a klepněte na tlačítko Další.

Výběr instalační složky

V dalším kroku můžete vybrat jinou než výchozí cílovou složku, tj. umístění, do kterého bude program nainstalován.

C:\Program Files\Mozilla Firefox\ je výchozí umístění ve 32-bitových Windows. Také je to výchozí umístění v 64-bitových Windows, když je instalována 64-bitová verze Firefoxu.

Když je v 64-bitových Windows instalována 32-bitová verze Firefoxu, je výchozím umístěním C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\

Změnit složku, do které bude Firefox nainstalován, můžete buďto ručně zapsáním umístění jiné složky ve vašem počítači, anebo můžete klepnout na tlačítko Procházet... a složku najít a vybrat.

  • Potřebné místo: množství volného místa na pevném disku, které Firefox k instalaci potřebuje
  • Volné místo: množství volného místa, které je na vašem pevném disku k dispozici

Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

Výběr volitelných komponent

Na další obrazovce můžete vybrat, jestli se má nainstalovat volitelná služba Správa aplikace, která umožňuje, aby se aktualizace aplikace odehrávaly na pozadí, bez toho, aby bylo vyžadováno vaše klepnutí na tlačítko Ano v dialogovém okně Řízení uživatelských účtů systému Windows. Další informace se dozvíte v článku Co je Mozilla Maintenance Service?

Poznámka: Tato volba může v některých případech chybět, a to když instalujete Firefox pomocí účtu s omezeným přístupem nebo když je již služba Správa aplikace nainstalována.

Výběr zástupců

  • Na Plochu: můžete zvolit, zda se má vytvořit zástupce Firefoxu na Ploše Windows
  • Do složky Programy v nabídce Start: vytvoří zástupce Firefoxu ve složce Programy nabídky Start

Po výběru zástupců klepněte na tlačítko Další.

Souhrn

Souhrn, který se následně objeví, zobrazí umístění složky, do které bude Firefox nainstalován.

  • Zaškrtněte volbu Použít aplikaci Firefox jako výchozí prohlížeč, pokud si přejete, aby se Firefox otevřel při klepnutí na odkaz ve vašem poštovním programu, na internetového zástupce nebo na HTML dokument. Více se dozvíte v článku Jak nastavit Firefox výchozím prohlížečem.
Poznámka: Možnost učinit Firefox výchozím webovým prohlížečem bude chybět, jestliže nebudete mít oprávnění nastavovat klíče v registru Windows nebo jestliže instalujete Firefox přes stávající instalaci Firefoxu a Firefox je již jako výchozí prohlížeč nastaven.

Jestliže instalujete Firefox přes stávající instalaci Firefoxu, bude nyní k dispozici tlačítko Aktualizovat. Pokud ne, bude k dispozici tlačítko Instalovat.

Klepnutím na toto tlačítko dokončíte instalaci. Když je Firefox nainstalován, objeví se obrazovka Dokončení průvodce instalací aplikace Mozilla Firefox.

Klepněte na tlačítko Dokončit. Nato se Firefox spustí, pokud jste nejprve nezrušili zaškrtnutí volby "Spustit Firefox".

Gratulujeme, Firefox je nainstalován!

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou