Přihlášení ve Windows pod účtem správce se zapnutým spouštěcím procesem způsobuje chyby při přetahování myší – jak to opravit

Tento článek se týká pouze Firefoxu pro systém Windows.

Tento článek platí pro verzi Firefoxu 67 a vyšší a pro všechna jeho sestavení pro Windows. Tento článek je rovněž určen pro správce IT, kteří chtějí nakonfigurovat Firefox na počítačích v jejich organizaci.

Spouštěcí proces je bezpečnostní funkce, která byla ve Firefoxu 68 všem uživatelům zapnuta. Když je uživatel Firefoxu ve Windows přihlášen pod účtem správce a nástroj Řízení uživatelských účtů (UAC) má vypnutý a spouštěcí proces zapnutý, může se setkat s neočekávaným chováním.

Proč dochází k tomuto problému

Když spouštěcí proces zjistí, že běží na vysoké úrovni důvěryhodnosti, přinutí Firefox, aby běžel na střední úrovni důvěryhodnosti. Účelem této úmyslné bezpečnostní funkce je zabránit škodlivému kódu v získání oprávnění k zápisu do citlivých oblastí operačního systému. Systém Windows neumožňuje programům běžícím na nižší úrovni důvěryhodnosti odesílat data programům běžícím na vyšší úrovni důvěryhodnosti. V důsledku toho mohou uživatelé při pokusu o přetažení myší z Firefoxu do jiné aplikace zaznamenat chybné chování.

Jak tento problém ověřit

Chcete-li tento stav ověřit, ujistěte se, že je uživatel přihlášen pod plným účtem správce a má vypnutý nástroj Řízení uživatelských účtů (UAC). Zadejte do adresního řádku about:support a v sekci Stručně o aplikaci vyhledejte řádek Spouštěcí proces. Je-li zapnutý, můžete se setkat s chybným chováním při pokusu o přetažení obrázku nebo adresy URL myší z Firefoxu do jiné aplikace nebo na plochu systému Windows (například při pokusu vytvořit na ploše zástupce webové stránky).

Jak problém vyřešit

Vyřešit tento problém se dá dvěma způsoby.

Opětovné zapnutí nástroje UAC

Za prvé mohou uživatelé znovu v systému zapnout nástroj UAC: klikněte pravým tlačítkem myši na systémové tlačítko Start, z nabídky vyberte Vyhledat a do vyhledávacího pole na hlavním panelu systému Windows zadejte UAC. Poté klikněte na Změnit nastavení nástroje Řízení uživatelských účtů. Následně přetáhněte posuvník na pozici Upozornit pouze pokud se aplikace pokusí provést změny v počítači (výchozí) a klikněte na OK. Tento způsob je nejbezpečnějším dostupným řešením.

Spuštění Firefoxu za použití příkazu -no-deelevate

Případně je možné problém vyřešit tak, že se Firefox spustí za použití příkazu -no-deelevate, a to buď přímo z příkazové řádky nebo úpravou zástupce programu Firefox.

Dočasné řešení

Namísto přetažení myší je často možné použít systémovou schránku. Například je možné pravým tlačítkem myši kliknout na obrázek a z nabídky zvolit Kopírovat obrázek, a potom kliknout pravým tlačítkem myši na plochu systému Windows a z nabídky zvolit Vložit. Pokud je to proveditelné, dáváme tomuto postupu přednost před snížením zabezpečení při použití příkazu -no-deelevate.

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou