Ovládání telefonu s Firefox OS

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

Používáte chytrý telefon s Firefox OS poprvé? Ukážeme vám několik základních činností, abyste se snadno seznámili s prostředím.

Odemčení obrazovky

V zájmu ochrany svých dat můžete nastavit, aby se obrazovka telefonu při jeho nepoužívání automaticky uzamkla.

Obrazovku odemknete tak, že přetáhnete středové tlačítko doprava. Jeho přetáhnutím doleva aktivujete fotoaparát.

slider fxos

V článku Nastavení zamykání obrazovky ve Firefox OS se dozvíte, jak změnit nastavení zamykání obrazovky.

Zobrazení upozornění

Přetažením černého pruhu v horní části obrazovky dolů zobrazíte informační lištu.

notification tray slide

Informační lišta zobrazuje veškeré nové aktivity ve vašem telefonu jako třeba nové zprávy či hovory. Kromě toho můžete ve spodní části lišty změnit nastavení Internetu nebo energetického režimu.

Přeskupení nebo odstranění aplikací

Aplikace je možné odstranit nebo přesunout: klepněte na jednu dlouze, dokud nezačnou všechny pulzovat.

delete apps

Nyní můžete jednotlivé aplikace přetáhnout na jiné místo nebo je odstranit klepnutím na x.

Přiblížení a oddálení stránky

  • Přiblížení (zvětšení) stránky – dotkněte se dvěma prstama obrazovky a oddalujte je od sebe, dokud nemá text nebo obrázek požadovanou velikost.
zoom phone
  • Oddálení (zmenšení) stránky – dotkněte se dvěma prstama obrazovky a přibližujte je k sobě.

Další dotyková gesta

  • Dlouhé klepnutí: Když klepnete na objekt a podržíte na něm prst, vyvoláte nabídku voleb pro tento objekt.
  • Tažení prstem vlevo nebo vpravo: Tažením prstu vlevo a vpravo na domovské obrazovce přepínáte mezi domovskou obrazovkou (kde naleznete nainstalované aplikace) a vyhledávací obrazovkou (kde můžete nalézt další obsah).

Chcete vědět víc?

Nyní když jste se naučili nejdůležitější dotyková gesta systému Firefox OS, můžete pokračovat dalším užitečným článkem Začínáme se systémem Firefox OS, ve kterém jsou představeny všechny funkce systému Firefox OS.

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet, Miroslav Šedý. Také můžete pomoci.
Pomáhejte s Mozillou