Okno Informace o stránce

Okno Informace o stránce poskytuje podrobné informace o stránce, na které se zrovna nacházíte a umožňuje změnit různá oprávnění pro daný server. Okno Informace o stránce vyvoláte jedním z následujících způsobů:

 • Je-li zobrazena lišta nabídek,na liště nabídek klikněte na nabídku Nástroje a zvolte Informace o stránce.
 • Pomocí klávesové zkratky Ctrl + Icommand + I.

Také ho lze vyvolat následovně:

 1. Klikněte na zámek Padlock Fx89 v levé části adresního řádku. Otevřou se informace o daném serveru.
 2. V nich klikněte na šipku.
  informace-o-serveru1-fx90
 3. Klikněte na tlačítko Více informací.

Okno Informace o stránce je rozděleno do několika sekcí, které jsou popsány níže.

Obecné

informace-o-strance-win1-fx78

Sekce Obecné obsahuje základní informace o stránce jako je její titulek, adresa a typ obsahu, jakož i informace techničtějšího rázu získané ze zdrojového kódu stránky.

 • Název stránky: Uvádí titulek zobrazené stránky.
 • Adresa: Uvádí URL zobrazené stránky.
 • Typ: Uvádí typ obsahu (MIME typ) zobrazené stránky. Typ je určen webovým serverem. Více se dozvíte v článku Správa typů souborů a akcí při kliknutí na soubor ve Firefoxu.
 • Režim vykreslování: Uvádí, zda webová stránka odpovídá standardům (Režim platných standardů) nebo zda Firefox musí zobrazit stránku způsobem, který je kompatibilní s nestandardním kódem (Režim zpětné kompatibility).
 • Znaková sada textu: Uvádí, jakou znakovou sadu (kódování znaků) stránka používá. Další informace naleznete v článku V nabídce Firefoxu již není k dispozici Znaková sada textu.
 • Změněno: Uvádí datum a čas, kdy byla stránka naposledy změněna.

Meta

V tomto seznamu jsou uvedeny značky meta nacházející se ve zdrojovém kódu stránky (v závorce je uveden počet značek). Mohou obsahovat specifikaci typu souboru, použitou znakovou sadu, autora stránky, klíčová slova a jiné metainformace.

Média

informace-o-strance-win2-fx78

Sekce Média zobrazuje adresy a typy všech obrázků (včetně obrázků na pozadí) a vloženého obsahu (včetně zvuku a videa), které se načítají spolu se stránkou. Když kliknete na libovolnou položku, zobrazí se o ní podrobné informace:

 • Adresa: URL zvolené položky.
 • Typ: Typ souboru zvolené položky.
 • Velikost: Velikost zvolené položky v kilobajtech (a bajtech).
 • Rozměry: Rozměry zvolené položky na obrazovce (v pixelech).
 • Přidružený text: Alternativní text, který se zobrazí místo obrázku, pokud není načten.

Libovolnou položku můžete uložit na disk kliknutím na tlačítko Uložit jako....

Oprávnění

informace-o-strance-win3-fx78

Sekce Oprávnění vám umožňuje přenastavit předvolby vztahující se k doméně uvedené za textem Oprávnění pro server. Po zrušení zaškrtnutí volby Použít výchozí máte možnost povolit či zakázat stránce příslušnou akci.

Používat zařízení pro virtuální realitu

Určuje, zda uvedená doména smí používat vaši připojenou náhlavní soupravu pro virtuální realitu. Týká se to webů, které nabízí imerzivní zážitky, jako např. 360° videa a hry. Možnosti nastavení jsou Vždy se zeptat, Povolit, nebo Blokovat. Více se dozvíte v článku Informace o oprávnění využívat WebXR.

Přistupovat k informacím o vaší poloze

Určuje, zda Firefox smí pomocí prohlížení se znalostí polohy prozradit uvedené doméně informaci o tom, kde se nalézáte.

Automaticky přehrávat média

Určuje, zda uvedená doména smí automaticky přehrávat zvuková a obrazová média. Bližší informace naleznete v článku Povolení či blokování automatického přehrávání médií ve Firefoxu.

Instalovat doplňky

Určuje, zda uvedená doména smí zobrazit dialog na instalaci rozšíření či motivu vzhledu. Udělit nebo odebrat povolení jednotlivým serverům instalovat doplňky lze v nastavení Firefoxu v sekci Soukromí a zabezpečení a podsekci Oprávnění.

Otevírat vyskakovací okna

Určuje, zda uvedená doména smí zobrazovat vyskakovací okna. V článku Blokování vyskakovacích oken se dozvíte, jak jednotlivým serverům udělit a odebrat povolení zobrazovat vyskakovací okna.

Přepsat klávesové zkratky

Určuje, zda uvedená doména smí nahrazovat zabudované klávesové zkratky; např. klávesám Ctrl + Bcommand + B přiřadit příkaz Tučné písmo namísto otevření záložek v postranní liště.

Zobrazovat oznámení

Určuje, zda uvedená doména smí posílat webová oznámení.

Ukládat cookies

Určuje, zda uvedená doména smí ukládat cookies. V článcích Webové stránky hlásí blokování cookies. Jak je odblokovat? a Blokování cookies a dat stránek ve Firefoxu se dozvíte, jak jednotlivým serverům udělit a odebrat povolení ukládat cookies.

Sdílet obrazovku

Weby mohou požádat o vaše svolení sdílet vaši obrazovku. Možnosti nastavení jsou Vždy se zeptat nebo Blokovat. Bližší informace naleznete v článku Sdílení obrazovky ve Firefoxu.

Ukládat data natrvalo

Určuje, zda si uvedená doména smí ukládat data do vašeho počítače pro pozdější použití. Firefox uchovává data ze stránek v trvalém úložišti až do doby, dokud je nevymažete. Více se dozvíte v článku Správa nastavení místního webového úložiště.

Přepnout na tento panel

Určuje, zda uvedená doména smí přesunout pozornost na vlastní panel. Lze nastavit na Vždy se zeptat nebo Povolit.

Používat kameru

Určuje, zda uvedená doména smí používat vaši kameru. To se týká stránek, které jsou způsobilé pořídit video či fotografii, jako jsou např. stránky poskytující videohovory (videochat). Možnosti nastavení jsou Vždy se zeptat, Povolit a Blokovat. Další informace naleznete v článku Jak spravovat oprávnění používat kameru a mikrofon pomocí Firefoxu.

Používat mikrofón

Určuje, zda uvedená doména smí používat váš mikrofón. To se týká stránek, které jsou způsobilé pořídit zvuk, jako jsou např. stránky poskytující konferenční hovory. Možnosti nastavení jsou Vždy se zeptat, Povolit a Blokovat. Další informace naleznete v článku Jak spravovat oprávnění používat kameru a mikrofon pomocí Firefoxu.

Zabezpečení

informace-o-strance-win4-fx78

Identita webového serveru

 • Webový server: Uvádí seznam domén stránky.
 • Vlastník: Uvádí vlastníka stránky, může-li být identita stránky ověřena.
 • Ověřil: Uvádí autoritu, která serveru vydala bezpečnostní certifikát (pokud nějaký používá). Pro zobrazení certifikátu klikněte na tlačítko Zobrazit certifikát.

Soukromí a historie

 • Navštívil jsem už někdy tento server?: Uvádí, zda jste server již dříve navštívili, a případně kolikrát.
 • Má tento server na mém počítači uložena nějaká data?: Uvádí, zda má daný web uložena cookies nebo jiná data stránek. Klikněte na tlačítko Vymazat cookies a uložená data pro vymazání uložených dat, pokud nějaká jsou, ze všech stránek v dané doméně. Když toto např. necháte provést pro web blog.mozilla.org, budou vymazány všechny cookies a všechana data ze všech stránek v doméně mozilla.org.
 • Mám pro tento server uložená hesla?: Uvádí, zda máte pro daný web uloženy přihlašovací údaje. Tlačítko Zobrazit uložená hesla umožňuje tyto údaje zobrazit.

Technické detaily

Zde je uvedeno, zda je spojení se serverem šifrováno, a pokud ano, tak je uveden typ či síla šifrování.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více