Nastavení Firefoxu – sekce Soukromí

Tento článek vysvětluje nastavení nacházející se v sekci Soukromí v dialogovém okně MožnostiPředvolby.

Sekce Soukromí vám umožňuje:

 • Nastavit, jakým způsobem bude Firefox pracovat s vaší historií, která zahrnuje stránky, které jste navštívili, soubory, které jste stáhli, co jste zadali do webových formulářů a jaké cookies jste poslali webovým stránkám.
 • Nastavit, které stránky smí nastavovat cookies a odstranit cookies, které si již stránky uložily.
 • Nastavit, jak adresní řádek používá historii při našeptávání, když do něj něco zadáváte. Podrobnější informace naleznete v článku Chytrý adresní řádek – prohledáváme záložky, historii a panely v adresním řádku.

firefox5-moznosti-soukromi Fx5Prefs - Privacy - Mac1 Fx5Prefs - Privacy - Lin1

Sledování

 • Informovat servery, že nechci být sledován: Zaškrtnutím této volby sdělíte webovým serverům, že si nepřejete, aby vás sledovaly provozovatelé reklamních sítí a jiné třetí strany. Respektování tohoto přání je dobrovolné – jednotlivé webové stránky jej nemusí respektovat.

moznosti-soukromi-fx21 Privacy Fx21 Mac FirefoxPreferences#21 - Lin3

Sledování

 • Informovat servery, že nechci být sledován: Zaškrtnutím této volby sdělíte webovým serverům, že si nepřejete, aby vás sledovaly provozovatelé reklamních sítí a jiné třetí strany. Respektování tohoto přání je dobrovolné – jednotlivé webové stránky jej nemusí respektovat.
 • Informovat servery, že můžu být sledován: Zaškrtnutím této volby sdělíte webovým serverům, že si přejete být sledováni provozovately reklamních sítí a jinými třetími stranami. Měli byste si přitom být vědomi faktu, že mnohé společnosti si sestavují profil stránek, jež navštěvujete. Zvolením této volby s tím souhlasíte.
 • Servery o mé volbě neinformovat: Toto je výchozí nastavení. Zaškrtnutím této volby nesdělíte serverům ve věci sledování nic. To však rozhodně neznamená, že nebudete sledováni. Ve skutečnosti je to vlastně stejné jako předchozí volba a spíše sledováni budete.

moznosti-soukromi-fx36 Fx36optionsPrivacy-Lin

Sledování

Zaškrtnutím této volby sdělíte webovým serverům, že si nepřejete, aby vás sledovaly provozovatelé reklamních sítí a jiné třetí strany. Respektování tohoto přání je dobrovolné – jednotlivé webové stránky jej nemusí respektovat.

Více o sledování se dozvíte v článku Jak řeknu webovým stránkám, aby mě nesledovaly?

Historie

Nastavení historie určuje, jak bude Firefox ukládat informace o vašem prohlížení webu.

Pamatovat si historii

Když je volba Nastavení historie nastavena na Pamatovat si historii, pak:

 • Firefox bude uchovávat seznam stránek, které jste navštívili.
 • V okně Správce stahováníKnihovně stránek bude uchováván seznam souborů, které jste stáhli.
 • Text, který vložíte do formulářových polí nebo do pole vyhledávání, bude uložen a při dalším zápisu do pole bude nabízen. Více informací naleznete v článku Automatické vyplňování formulářů.
 • Firefox bude akceprovat cookies z webových stránek, dokud nevyprší jejich platnost. Více informací o cookies naleznete v článku Práce s cookies.

Máte možnost klepnout na:

 • vymazat nedávnou historii a otevře se dialogové okno Vymazání nedávné historie, kde můžete rychle vymazat část nebo celou historii. Více informací naleznete v článku Vymazání nedávné historie.
 • odebrat některá cookies a zobrazí se okno Správce cookies. Více informací naleznete v článku Vymazání cookies.

Nikdy si nepamatovat historii

Kdyz je volba Nastavení historie nastavena na Nikdy si nepamatovat historii, pak:

 • Firefox nebude ukládat vaši historii prohlížení.
 • Soubory, které stáhnete, nebudou zaznamenávány v okně Správce stahováníKnihovně stránek.
 • Text, který vložíte do formulářových polí nebo do pole vyhledávání, nebude ukládán.
 • Firefox bude přijímat cookies z webových stránek a při ukončení Firefoxu budou tyto cookies smazány. Více informací o cookies naleznete v článku Práce s cookies.

Volba Nikdy si nepamatovat historii odpovídá režimu anonymního prohlížení. Více informací naleznete v článku Anonymní prohlížení – procházení Internetu bez ukládání informací o navštívených stránkách.

Po klepnutí na vymazat celou historii se otevře dialogoné okno Vymazání nedávné historie, kde můžete rychle vymazat část nebo celou historii. Více informací naleznete v článku Vymazání nedávné historie.

Použít pro historii vlastní nastavení

firefox-4-moznosti-sekce-soukromi

Když je volba Nastavení historie nastavena na Použít pro historii vlastní nastavení, pak jsou dostupné následující předvolby:

 • Vždy použít režim anonymního prohlížení:
  Po zaškrtnutí této předvolby se bude Firefox automaticky spouštět v relaci anonymního prohlížení. Podrobnější informace naleznete v článku Anonymní prohlížení – procházení Internetu bez ukládání informací o navštívených stránkách.
 • Pamatovat si historii stránek a stahování:
  Pokud je zaškrtnuto, bude si Firefox pamatovat historii stránek, které jste navštívili a soubory, které jste stáhli. Více informací o stažených souborech se dozvíte v článku Správce stahování.
 • Pamatovat si historii hledání a formulářů:
  Pokud je volba zaškrtnuta, pak text, který vložíte do polí formuláře nebo do pole vyhledávání, bude uložen, a při dalším zápisu do pole bude nabízen. Více informací naleznete v článku Automatické vyplňování formulářů.
 • Povolit serverům nastavovat cookies:
  Pokud je volba zaškrtnuta, pak bude Firefox přijímat cookies z webových stránek. Klepnutím na tlačítko Výjimky... můžete stanovit, které stránky nesmí ukládat cookies. Více informací naleznete v článku Blokování cookies.
  • Povolit cookies třetích stran:
   Pokud je volba zaškrtnuta, pak když navštívíte http://server1.cz, Firefox vždy přijme cookies z http://server2.cz. Podrobnější informace o cookies naleznete v článku Zakázání cookies třetích stran.
  • Ponechat do:
   • konec doby platnosti: Pokud zvolíte tuto možnost, pak bude umožněno stránkám stanovit, jak dlouho má Firefox cookies uchovat. To umožňuje webovým stránkám pamatovat si např. vaše přihlašovací údaje, i když zavřete prohlížeč.
   • ukončení aplikace Firefox: Pokud zvolíte tuto možnost, Firefox před svým ukončením odstraní všechny uložené cookies.
   • vždy se dotázat: Pokud zvolíte tuto možnost, Firefox se pokaždé, když se stránka pokusí cookies uložit, dotáže, zda a na jak dlouho cookies uložit.

    Klepnutím na tlačítko Správce cookies… zobrazíte všechna cookies uložená v prohlížeči. Více se o Správci cookies dozvíte v článku Vymazání cookies.
 • Při ukončení aplikace Firefox vymazat historii:
  Vaše historie bude při ukončení Firefoxu smazána. Klepnutím na tlačítko Nastavení... můžete stanovtit, co vše má být smazáno.

Použít pro historii vlastní nastavení

moznosti-soukromi-fx22 moznosti-soukromi1-fx36

Když je volba Nastavení historie nastavena na Použít pro historii vlastní nastavení, pak jsou dostupné následující předvolby:

 • Vždy použít režim anonymního prohlížení:
  Po zaškrtnutí této předvolby se bude Firefox automaticky spouštět v relaci anonymního prohlížení. Více informací naleznete v článku Anonymní prohlížení – procházení Internetu bez ukládání informací o navštívených stránkách.
 • Pamatovat si historii stránek a stahování:
  Pokud je zaškrtnuto, bude si Firefox pamatovat historii stránek, které jste navštívili a soubory, které jste stáhli. Více informací o stažených souborech se dozvíte v článku Správce stahování.
 • Pamatovat si historii hledání a formulářů:
  Pokud je volba zaškrtnuta, pak text, který vložíte do polí formuláře nebo do pole vyhledávání, bude uložen, a při dalším zápisu do pole bude nabízen. Více informací naleznete v článku Automatické vyplňování formulářů.
 • Povolit serverům nastavovat cookies:
  Pokud je volba zaškrtnuta, pak bude Firefox přijímat cookies z webových stránek. Klepnutím na tlačítko Výjimky... můžete stanovit, které stránky nesmí ukládat cookies. Více informací naleznete v článku Blokování cookies.
  • Povolit cookies třetích stran:
   • Vždy: Když navštívíte http://server1.cz, Firefox vždy přijme cookies z http://server2.cz.
   • Pouze navštívené: Když navštívíte http://server1.cz, Firefox přijme cookies z http://server2.cz pouze tehdy, pokud jste http://server2.cz již v minulosti navštívili.
   • Nikdy: Když navštívíte http://server1.cz, Firefox nikdy nepřijme cookies z http://server2.cz. Podrobnější informace naleznete v článku Zakázání cookies třetích stran.
  • Ponechat do:
   • konec doby platnosti: Pokud zvolíte tuto možnost, pak bude umožněno stránkám stanovit, jak dlouho má Firefox cookies uchovat. To umožňuje webovým stránkám pamatovat si např. vaše přihlašovací údaje, i když zavřete prohlížeč.
   • ukončení aplikace Firefox: Pokud zvolíte tuto možnost, Firefox před svým ukončením odstraní všechny uložené cookies.
   • vždy se dotázat: Pokud zvolíte tuto možnost, Firefox se pokaždé, když se stránka pokusí cookies uložit, dotáže, zda a na jak dlouho cookies uložit.

    Klepnutím na tlačítko Správce cookies… zobrazíte všechna cookies uložená v prohlížeči. Více se o Správci cookies dozvíte v článku Vymazání cookies.
 • Při ukončení aplikace Firefox vymazat historii:
  Vaše historie bude při ukončení Firefoxu smazána. Klepnutím na tlačítko Nastavení... můžete stanovtit, co vše má být smazáno.

Adresní řádek

 • Při použití adresního řádku našeptávat:
  Adresní řádek je textové pole, které zobrazuje adresu webové stránky (URL). Během zápisu do adresního řádku může Firefox nabízet (našeptávat) webové adresy, které odpovídají zadávanému textu:
  • Historii a záložky: Pokud je vybráno, adresní řádek našeptává webové stránky, které jste dříve navštívili a stránky, které máte uloženy v záložkách.
  • Historii: Pokud je vybráno, adresní řádek našeptává pouze webové stránky, které jste dříve navštívili.
  • Záložky: Pokud je vybráno, adresní řádek našeptává pouze webové stránky, které máte uloženy v záložkách.
  • Nic: Pokud je vybráno, nenašeptává adresní řádek nic.

Adresní řádek je textové pole, do kterého se zadává webová adresa (URL) stránky či jen serveru. Adresní řádek během vašeho zápisu nabízí (našeptává) stránky pocházející z:

 • Historie: Pokud je zaškrtnuto, adresní řádek našeptává webové stránky, které jste dříve navštívili.
 • Záložky: Pokud je zaškrtnuto, adresní řádek našeptává webové stránky, které máte uloženy v záložkách (v našeptávači budou označeny modrou hvězdičkou).
 • Otevřené panely: Pokud je zaškrtnuto, budou našeptávány stránky, které jsou aktuálně otevřeny v jiných panelech. To je užitečné zvláště v případě, kdy máte otevřeno velké množství panelů.


Sdílet tento článek: http://mzl.la/1BAQxAr

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: JasnaPaka, soucet, SedyM. Můžete též pomoci - přečtěte si jak.