Nastavení Firefoxu – sekce Rozšířené | Jak

Nastavení Firefoxu – sekce Rozšířené

Tento článek vysvětluje jednotlivé volby, které jsou dostupné v dialogovém okně MožnostiPředvolby v sekci Rozšířené. Nacházejí se zde předvolby, které nejsou často používány, jako je například nastavení proxy serveru nebo různá pokročilá nastavení, která potřebují jen někteří uživatelé.

Podsekce Obecné

moznosti-rozsirene-obecne-fx23 Adv Gen Mac Fx23 Adv Gen Linux Fx23

moznosti-rozsirene-obecne-fx34 Fx34MacAdvancedPanel-GeneralTab Fx34LinAdvancedGeneral

moznosti-rozsirene-obecne-fx38

Usnadnění

 • Používat kurzorové klávesy pro pohyb ve stránce: Když je tato volba zaškrtnuta, bude Firefox zobrazovat na webových stránkách posuvný kurzor, který vám umožní označovat text pomocí klávesnice. Tento režim je znám jako Procházení stránky či Procházení pomocí kurzoru a jeho zapnutí/vypnutí přepíná klávesa F7.
 • Psaním vyhledávat text na stránce: Když je tato volba zaškrtnuta, bude Firefox na aktuální stránce vyhledávat text, který zadáváte z klávesnice. Při zadávání textu se v dolní části okna automaticky zobrazí vyhledávací panel, ve kterém uvidíte, co jste zadali a nalezli.
 • Varovat, pokud se stránka pokouší o přesměrování nebo obnovení: Když je tato volba zaškrtnuta, Firefox zabrání webové stránce v automatickém přesměrování na jinou stránku nebo v automatickém obnovení.

Prohlížení

 • Použít automatické posunování: Automatické posunování je užitečná funkce, která umožňuje posunovat stránku stiskem prostředního tlačítka myši (obvykle kolečko) a pohybem myši nahoru a dolů. Ne všem se však tato funkce zamlouvá, proto je možné ji vypnout.
 • Použít jemné posunování: Funkce Jemné posunování může být velmi užitečná, pokud čtete větší množství dlouhých stránek. Normálně při stisku klávesy Page Down stránka skočí o jednu obrazovku dolů. S použitím funkce Jemné posunování se stránka posunuje plynuleji, takže vidíte, o kolik se posunula a můžete tak snadněji pokračovat ve čtení od místa, kde jste přestali.
 • Použít hardwarovou akceleraci, je-li dostupná: Firefox může pro zobrazení některých stránek s videem a animací použít procesor grafické karty vašeho počítače. To umožní Firefoxu pracovat rychleji, protože procesor grafické karty je v zobrazování těchto věcí mnohem lepší než hlavní procesor počítače. Tato volba je implicitně zaškrtnuta, nicméně tato funkce není dostupná pro všechny grafické karty. Firefox ji zapne, když to bude možné. Přečtěte si více o grafické akceleraci.
  Při změně tohoto nastavení musíte Firefox restartovat.
 • Při psaní kontrolovat pravopis: Pokud je tato volba zaškrtnuta, bude Firefox během vašeho psaní do textových polí na webových stránkách provádět kontrolu pravopisu a případně nabídne možnosti opravy. Je možné, že si budete muset stáhnout slovníky pro váš jazyk: klepněte pravým tlačítkempodržte klávesu Ctrl a klepněte do libovolného textového pole, povolte kontrolu pravopisu, není-li povolena, následně do pole klepněte znovu a pomocí nabídky Jazyky stáhněte potřebný slovník.

Nastavení systému

 • Při startu kontrolovat, zda je Firefox výchozím prohlížečem: Zaškrtněte tuto volbu, pokud chcete, aby Firefox při každém spuštění kontroloval, zda je nastaven jako výchozí prohlížeč. Tím zajistíte, že bude Firefox použit kdykoliv, když nějaká aplikace bude chtít zobrazit webovou stránku.
  • Pokud není Firefox nastaven jako výchozí webový prohlížeč, můžete jej takto nastavit klepnutím na tlačítko Nastavit Firefox jako výchozí prohlížeč.

Podsekce Možnosti hlášení

moznosti-rozsirene-hlaseni-fx23 Adv Data Mac Fx23 Adv Data Linux Fx23

Vzdálené měření

 • Povolit vzdálené měření: Zaškrtnutím této volby začnete Mozille posílat anonymní data (dozvědět se více) o výkonu vašeho Firefoxu. Díky těmto informacím budeme moci vytvářet lepší Firefox.

Hlášení o zdraví aplikace Firefox

 • Povolit hlášení o zdraví aplikace Firefox: Hlášení o zdraví aplikace Firefox (dozvědět se více) vám poskytuje informace o výkonu a stabilitě prohlížeče v průběhu času. Mozilla tato vaše data porovnává s daty ostatních uživatelů a podává vám výsledky spolu s užitečnými radami. Kromě toho všechna obdržená data agregujeme a slouží nám k vylepšování Firefoxu.

Hlášení pádů

 • Povolit hlášení pádů: Pokud Firefox spadne, zobrazí se Oznamovač pádů, který se vás dotáže, zda chcete Mozille poslat informaci o pádu. Pokud zaškrtnete tuto volbu, bude volba "Říci Mozille o tomto pádu, aby mohli chybu opravit" v Oznamovači pádů implicitně zaškrtnuta.

moznosti-rozsirene-hlaseni-fx38

 • Povolit hlášení o zdraví aplikace Firefox: Hlášení o zdraví aplikace Firefox (dozvědět se více) vám poskytuje informace o výkonu a stabilitě prohlížeče v průběhu času. Mozilla tato vaše data porovnává s daty ostatních uživatelů a podává vám výsledky spolu s užitečnými radami. Kromě toho všechna obdržená data agregujeme a slouží nám k vylepšování Firefoxu.
 • Povolit vzdálené měření: Zaškrtnutím této volby začnete Mozille posílat anonymní data (dozvědět se více) o výkonu vašeho Firefoxu. Díky těmto informacím budeme moci vytvářet lepší Firefox.
 • Povolit hlášení pádů: Pokud Firefox spadne, zobrazí se Oznamovač pádů, který se vás dotáže, zda chcete Mozille poslat informaci o pádu. Pokud zaškrtnete tuto volbu, bude volba "Říci Mozille o tomto pádu, aby mohli chybu opravit" v Oznamovači pádů implicitně zaškrtnuta.

Podsekce Síť

moznosti-rozsirene-sit-fx23 Adv Net Mac Fx23 Adv Net Linux Fx23

moznosti-rozsirene-sit-fx38

Připojení

Vaše připojení k Internetu může být realizováno prostřednictvím proxy serveru. Ten funguje jako prostředník mezi vaším počítačem a Internetem. Zachycuje všechny požadavky odesílané do Internetu a pokouší se na ně odpovědět za použití své mezipaměti. Proxy servery se používají ke zvýšení výkonu sítě, filtrování požadavků a skrytí počítače před Internetem z důvodu bezpečnosti. Často jsou součástí firemních firewallů.

Dialog Nastavení připojení

 • Bez proxy serveru: Zvolte, pokud nepotřebujete používat proxy.
 • Automaticky detekovat nastavení: Zvolte, pokud si přejete, aby Firefox automaticky detekoval nastavení proxy serveru pro vaši síť.
 • Použít systémové nastavení proxy: Zvolte, pokud si přejete použít nastavení proxy serveru uzpůsobené pro váš operační systém.
  • Toto je výchozí nastavení.
 • Ruční konfigurace proxy serverů: Zvolte, pokud máte seznam jednoho nebo více proxy serverů. Zeptejte se svého systémového administrátora na hostitelská jména a čísla portů serverů, na kterých běží proxy pro různé služby sítě, a vložte tyto informace do příslušných polí.
  • Pokud je pro všechny protokoly použito stejné hostitelské jméno a číslo portu, zaškrtněte volbu Pro všechny protokoly používat tento proxy server.
  • Nepoužívat pro: Seznam adres, u kterých nebude proxy server použit.
 • Použít skript pro automatickou konfiguraci: Zvolte, pokud máte konfigurační soubor (soubor .pac). Vložte URL a klepněte na tlačítko OK pro uložení změn a načtení této konfigurace.
  • Klepněte na tlačítko Znovu načíst pro načtení této konfigurace.

Mezipaměť webových stránek

Navštívené stránky jsou obvykle uchovávány v mezipaměti, aby se při příští návštěvě zobrazily rychleji. Zde můžete určit, kolik místa na disku má mezipaměť vyhrazena a rovněž zde můžete mezipaměť vymazat.

 • Vymazat: Okamžitě vymaže obsah mezipaměti a uvolní tak místo na disku.
 • Nepoužít automatickou správu mezipaměti: Zaškrtnutím této volby můžete stanovit maximální velikost mezipaměti (v MB).

Offline obsah a uživatelská data

 • Vymazat: Okamžitě vymaže data uložená webovými stránkami pro použití v režimu offline.
 • Upozornit, pokud server chce uložit offline obsah: Umožní webovým stránkám uložit data potřebná k tomu, aby se zobrazily při absenci připojení k Internetu. Pokud jste dříve webové stránce zablokovali ukládání dat pro použití v režimu offline a chcete své rozhodnutí změnit, klepněte na tlačítko Výjimky.... V zobrazeném dialogu zvolte stránku, kterou již nechcete blokovat a klepněte na tlačítko Odebrat server. Pro odstranění všech stránek ze seznamu klepněte na tlačítko Odebrat.

Podsekce Aktualizace

moznosti-rozsirene-aktualizace-fx23 Adv Update Mac Fx23 Adv Update Linux Fx23

moznosti-rozsirene-aktualizace-fx38 moznosti-rozsirene-aktualizace-lin-fx38

Aktualizace aplikace Firefox

 • Instalovat aktualizace automaticky (doporučováno z důvodů vyšší bezpečnosti): Firefox bude automaticky stahovat a instalovat nalezené aktualizace.
  • Upozornit, pokud by aktualizace zakázala některé doplňky: Zaškrtněte, pokud si přejete, abyste byli upozorněni, pokud aktualizace zakáže některý nainstalovaný doplněk.
 • Vyhledat aktualizace, ale dotázat se, zda mají být nainstalovány: Firefox se vás dotáže, zda si přejete aktualizaci stáhnout a nainstalovat. Pokud se rozhodnete ji neinstalovat, budete tak moci učinit později.
 • Nikdy nevyhledávat aktualizace (nedoporučováno z důvodu rizika ohrožení): Firefox nebude vyhledávat aktualizace.
  Upozornění: Pokud zaškrtnete tuto volbu, neobdržíte důležité bezpečnostní aktualizace, které vám mohou pomoci zůstat na Internetu v bezpečí, jestliže nebudete často vyhledávat aktualizace ručně.
 • Firefox si pamatuje všechny aktualizace, které jste provedli. Pro jejich zobrazení klepněte na tlačítko Zobrazit historii aktualizací.
 • K instalaci aktualizací použít službu na pozadí: Firefox k instalaci aktualizací použije službu Mozilla Maintenance Service. Tím se ve Windows 7 a Windows Vista odstraní nutnost povolovat Firefoxu skrze dialogové okno Řízení uživatelských účtů, aby mohl provést změny ve vašem počítači.
Poznámka: Aby bylo možné nainstalovat aktualizace, musíte Firefox spustit jako administrátor nebo jako uživatel, který Firefox nainstaloval.

Automaticky aktualizovat

 • Vyhledávací moduly: Zaškrtněte, pokud si přejete získávat automatické aktualizace pro své vyhledávací moduly.
Poznámka: Pokud aktualizaci Firefoxu zajišťuje systémový správce balíčků, mohou volby pro aktualizaci Firefoxu chybět.

Aktualizace aplikace Firefox

 • Instalovat aktualizace automaticky (doporučováno z důvodů vyšší bezpečnosti): Firefox bude automaticky stahovat a instalovat nalezené aktualizace.
  • Upozornit, pokud by aktualizace zakázala některé doplňky: Zaškrtněte, pokud si přejete, abyste byli upozorněni, pokud aktualizace zakáže některý nainstalovaný doplněk.
 • Vyhledat aktualizace, ale dotázat se, zda mají být nainstalovány: Firefox se vás dotáže, zda si přejete aktualizaci stáhnout a nainstalovat. Pokud se rozhodnete ji neinstalovat, budete tak moci učinit později.
 • Nikdy nevyhledávat aktualizace (nedoporučováno z důvodu rizika ohrožení): Firefox nebude vyhledávat aktualizace.
  Upozornění: Pokud zaškrtnete tuto volbu, neobdržíte důležité bezpečnostní aktualizace, které vám mohou pomoci zůstat na Internetu v bezpečí, jestliže nebudete často vyhledávat aktualizace ručně.
 • Firefox si pamatuje všechny aktualizace, které jste provedli. Pro jejich zobrazení klepněte na tlačítko Zobrazit historii aktualizací.
Poznámka: Pro instalaci aktualizací musíte Firefox spustit jako administrátor nebo jako uživatel, který Firefox nainstaloval.
Poznámka: Pro instalaci aktualizací musíte Firefox spustit jako superuživatel nebo jako uživatel, který Firefox nainstaloval.

Automaticky aktualizovat

 • Vyhledávací moduly: Zaškrtněte, pokud si přejete získávat automatické aktualizace pro své vyhledávací moduly.

Podsekce Certifikáty

moznosti-rozsirene-certifikaty-fx23 Adv Cert Mac Fx23 Adv Cert Linux Fx23

moznosti-rozsirene-certifikaty-fx33 Fx33Advanced-Certificates-Lin

moznosti-rozsirene-certifikaty-fx35 Fx34Advanced-Certificates-Lin Fx34MacPrefAdv-Cert

moznosti-rozsirene-certifikaty-fx38

Certifikáty pomáhají šifrovat a dešifrovat spojení s webovými stránkami.

 • Pokud server vyžaduje osobní certifikát: Některé servery od vás požadují, abyste se identifikovali svým osobním certifikátem. Za tímto účelem žádají Firefox, aby vám nějaký vygeneroval. Když potom tento server znovu navštívíte, Firefox se vás zeptá, který certifikát má použít. Pokud chcete vždy nechat výběr certifikátu na Firefoxu, zaškrtněte volbu Zvolit automaticky.
  Poznámka: Osobní certifikát může obsahovat osobní informace, pomocí nichž vás je možné identifikovat (např. vaše jméno či adresu). Pokud tudíž zaškrtnete volbu Zvolit automaticky, může to narušit vaše soukromí. Kromě toho nebudete upozornění, když webová stránka požádá o váš osobní certifikát a můžete tak ztratit kontrolu nad tím, kdo může přistupovat k vašim osobním údajům.
 • Aktuální platnost certifikátů ověřovat na serverech OCSP: Pro ověření, že je certifikát stále platný, může Firefox vyslat dotaz serveru OCSP (Online Certificate Status Protocol). Ve výchozím nastavení Firefox ověřuje nějaký certifikát, pokud certifikát poskytuje server OCSP. S největší pravděpodobností budete potřebovat tyto volby změnit pouze tehdy, když to bude vyžadovat vaše prostředí Internetu.
 • Certifikáty: Po klepnutí na tlačítko se zobrazí dialogové okno, kde můžete vidět uložené certifikáty, importovat nové a zálohovat či odstraňovat staré certifikáty.
 • Ověřování: Pro ověření, že je certifikát stále platný, může Firefox vyslat dotaz serveru OCSP (Online Certificate Status Protocol). Ve výchozím nastavení Firefox ověřuje nějaký certifikát, pokud certifikát poskytuje server OCSP. Případně můžete vybrat server OCSP, u kterého se mají ověřovat všechny certifikáty. Pro správu těchto voleb klepněte na tlačítko Ověřování. S největší pravděpodobností budete potřebovat tyto volby změnit pouze tehdy, když to bude vyžadovat vaše prostředí Internetu.
 • Bezpečnostní zařízení: Bezpečnostní zařízení mohou šifrovat a dešifrovat spojení a uchovávat certifikáty a hesla. Pokud potřebujete použít jiné bezpečnostní zařízení než to, které je používáno ve Firefoxu, klepněte na tlačítko Bezpečnostní zařízení....
Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: JasnaPaka, soucet. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.

Poslední změna: 2015-11-29

Získat podporu pro další platformu:
Přizpůsobení článku

Firefox