Nastavení Firefoxu – sekce Obsah

Informace o revizi
 • Id revize: 9601
 • Vytvořeno:
 • Vytvořil(a): Pavel Cvrček
 • Komentář:
 • Zkontrolováno: Ano
 • Zkontrolováno:
 • Zkontroloval(a): JasnaPaka
 • Je schválen? Ano
 • Jedná se o aktuální revizi? Ne
 • Připraveno na lokalizaci: Ne
Zdroj revize
Obsah revize

Tento dokument vysvětluje všechny možnostipředvolby Firefoxu, které jsou dostupné v sekci Obsah dialogu MožnostiPředvolby. Pro popis dalších sekcí se podívejte do článku okno MožnostiPředvolby.

Sekce Obsah obsahuje možnostipředvolby, které se týkají stylu zobrazení webových stránek.

Nastavení obsahu

eedd3c3488d17aa9f161928ed7dff871-1235250619-771-1.png prefs-content-en.jpg prefs-content-linux-en.jpg Options - Content - Win Prefs - Content - Mac Prefs - Content - Lin

 • Blokovat vyskakovací okna: Ve výchozím nastavení Firefox blokuje nepříjemná vyskakovací okna na webových stránkách. Zrušení zaškrtnutí této možnosti znemožní blokování vyskakovacích oken.
  Některé stránky mohou mít pro použití vyskakovacích oken dobré důvody. Proto je takovým stránkám dobré otevírat vyskakovací okna povolit. V takovém případě klepněte na tlačítko Výjimky.... V zobrazeném dialogu zadejte server pro který chcete vyskakovací okna povolit a klepněte na tlačítko Povolit. Pro odstranění serveru vyberte server ze seznamu a klepněte na tlačítko Odebrat server. Pro vyprázdnění celého seznamu klepněte na tlačítko Odebrat všechny servery.
 • Načíst automaticky obrázky: Ve výchozím nastavení jsou obrázky, které jsou na webových stránkách umístěny, načítány. Odškrtnutím této volby zakážete jejich načítání.
  V závislosti na tom, zda máte povolené obrázky, můžete změnit servery, které jsou blokovány či povoleny. Klepnutím na tlačítko Výjimky... zobrazíte dialog, kde můžete zadat server, pro který chcete povolit či zakázat obrázky. Klepnutím na tlačítko Povolit povolíte načítání obrázků, klepnutím na tlačítko Blokovat jejich načítání zakážete.
 • Povolit JavaScript: JavaScript je skriptovací jazyk užívaný zejména pro tvorbu webových stránek. JavaScript je také často využíván pro dynamické ověřování formulářů a volbu tlačítek. JavaScript je často používán pro kontrolu formulářů a při stisku tlačítek. Zákaz JavaScriptu může způsobit nesprávnou funkci některých stránek. Pro přesnější nastavení, které prvky JavaScriptu povolit a které ne, klepněte na tlačítko Rozšířené....

Rozšířené nastavení JavaScriptu

  • Přemístit nebo změnit velikost okna: Zrušte označení této možnosti a skripty nebudou moci přemísťovat okna a měnit jejich velikost.
  • Přenést okno do popředí nebo do pozadí: Zrušte označení této možnosti a skripty nebudou moci přenášet okna z popředí do pozadí a obráceně.
  • Zakázat nebo nahradit místní nabídku: Zrušte označení této možnosti a skripty nebudou moci zakázat či změnit běžnou místní nabídku Firefoxu.
  • Skrýt stavový řádek: Zrušte označení této možnosti, aby byl stavový řádek zobrazen také ve vyskakovacích oknech.
  • Měnit text ve stavovém řádku: Zrušte označení této možnosti a skripty nebudou moci měnit text ve stavovém řádku (např. zobrazováním posunujících se zpráv či skrýváním cíle odkazu).
 • (Firefox 3.0 a 3.5) Povolit Javu: Java je populární programovací jazyk pro webové stránky vyvinutý společností Sun Microsystems. Program napsaný v jazyce Java funguje na mnoha různých druzích počítačů, není nutno vytvářet pro každý vlastní verzi. Zrušení zaškrtnutí této možnosti zakáže Java aplety v prohlížeči Firefox. Pro funkčnost Java apletů musí být nainstalován zásuvný modul Java.

Písma a barvy

Výchozí písmo a Velikost
Webové stránky jsou obvykle zobrazovány písmem a velikostí písma, která je zde určena. Webové stránky však mohou pro své zobrazování zvolit vlastní hodnoty tj. jiné, než které máte předvolené. Klepněte na tlačítko Rozšířené... pro přístup k více možnostem.

Dialog pro nastavení písma

 1. Z nabídky Znaková sada zvolte jazykovou skupinu. Například pro nastavení výchozích písem pro jazyky Střední Evropy zvolte Středoevropské jazyky. Pro jazyky, které nejsou v seznamu, zvolte Definovaná uživatelem.
 2. Určete, zda proporcionální text má být patkovým (jako "Times New Roman") nebo bezpatkovým (jako "Arial") písmem. Pak určete velikost písma pro proporcionální text.
 3. Určete písmo, které chcete použít pro patková, bezpatková a neproporcionální písma. Je možno změnit velikost Neproporcionálního písma.

Dále lze nastavit také minimální velikost fontů použitých na obrazovce. To může být užitečné na některých stránkách, kde je použito velmi malé a stěží čitelné písmo.

 • Povolit stránkám používat vlastní písma namísto výše zvolených: Ve výchozím nastavení Firefox používá písma určená autorem webové stránky. Zrušením označení této možnosti zakážete webovým stránkám používat jejich vlastní nastavení.
 • Znaková sada: Znaková sada, která je zde vybrána, je použita k zobrazení webových stránek tehdy, když není určeno kódování, která má být použito.

Dialog pro nastavení barev

Text a pozadí: Zde můžete změnit výchozí barvy textu a pozadí, které se použijí pro webové stránky, které neposkytují informaci o barvách. Barvy zvolíte klepnutím na vzorky barev.

 • Použít systémové barvy Vyberte tuto možnost, chcete-li použít barvy určené v nastavení OS namísto barev určených výše.
 • Barvy odkazů: Zde můžete změnit výchozí barvu pro odkazy. Barvy zvolíte klepnutím na vzorky barev.
 • Podtrhávat odkazy: Ve výchozím nastavení jsou odkazy na webových stránkách podtrhávány. Pro zakázání tohoto nastavení odškrtněte tuto volbu. Povšimněte si, že řada stránek určuje ve stylech vlastní pravidla a tato volba tak na tyto stránka nemá žádný efekt.
 • Povolit stránkám používat vlastní barvy namísto výše zvolených: Ve výchozím nastavení Firefox používá barvy, které byly nadefinovány autorem webové stránky. Zakázáním této volby umožníte používat pouze barvy, které jsou nastaveny v tomto dialogu.

Jazyky

Některé webové stránky jsou nabízeny ve více než jednom jazyce. Klepněte na tlačítko Vybrat jazyky pro určení preferovaných jazyků.

Dialog pro nastavení jazyků: Pro přidání jazyku klepněte na Zvolte jazyk, který chcete přidat..., zvolte jazyk a klepněte na tlačítko Přidat. Odstranění jazyku provedete tak, že jej vyberete ze seznamu aktivních a klepnete na tlačítko Odebrat. Jazyky můžete přeřadit a určit tak prioritu jejich použití tehdy, když je stránka dostupná ve dvou či více vámi vybraných jazycích. Učiníte tak použitím tlačítek Přesunout výše a Přesunout níže.


Šablona "backtoOptionsPreferences" neexistuje nebo nemá schválenou verzi.