Nastavení Firefoxu – sekce Obsah

Informace o revizi
 • Id revize: 44640
 • Vytvořeno:
 • Vytvořil(a): soucet
 • Komentář: aktualizace
 • Zkontrolováno: Ano
 • Zkontrolováno:
 • Zkontroloval(a): soucet
 • Je schválen? Ano
 • Jedná se o aktuální revizi? Ne
 • Připraveno na lokalizaci: Ne
Zdroj revize
Obsah revize

Tento článek vysvětluje nastavení nacházející se v sekci Obsah v dialogovém okně MožnostiPředvolby. Tato nastavení ovlivňují zobrazení obsahu webowých stránek.

Poznámka: Potřebujete-li zakázat JavaScript nebo zamezit načítání obrázků, jak to umožňovaly předchozí verze Firefoxu, zkuste použít rozšíření jako je třeba NoScript pro blokování JavaScriptu (dozvědět se více) nebo Image Block pro blokování obrázků.

Nastavení obsahu

firefox-4-moznosti-sekce-obsah Prefs - Content - Mac Prefs - Content - Lin

moznosti-obsah-fx23 Content Mac Fx 23 Content Linux Fx 23

 • Blokovat vyskakovací okna: Ve výchozím nastavení Firefox blokuje na webových stránkách obtěžující vyskakovací okna. Zrušení zaškrtnutí této volby zakáže blokování vyskakovacích oken.
  Některé stránky mohou mít pro použití vyskakovacích oken dobré důvody. Proto je dobré takovým stránkám otevírání vyskakovacích oken povolit. V takovém případě klepněte na tlačítko Výjimky..., v zobrazeném dialogu zadejte server, pro který chcete vyskakovací okna povolit a klepněte na tlačítko Povolit. Pro odstranění serveru ze seznamu jej vyberte a klepněte na tlačítko Odebrat server. Pro vyprázdnění celého seznamu klepněte na tlačítko Odebrat všechny servery. Podrobnější informace naleznete v článku Blokování vyskakovacích oken.
 • Načíst automaticky obrázky: Ve výchozím nastavení jsou obrázky na webových stránkách načítány. Nezaškrtnutím této volby zakážete jejich načítání.
  Klepnutím na tlačítko Výjimky... můžete stanovit, u kterých serverů se vždycky mají nebo nemají obrázky načítat, bez ohledu na to, zda je automatické načítání obrázků povolené či ne. Do pole "Adresa webového serveru" zadejte adresu serveru a klepnutím na příslušné tlačítko povolte nebo zakažte načítání obrázků na stránkách tohoto serveru.
 • Povolit JavaScript: JavaScript je skriptovací jazyk běžně užívaný pro tvorbu interaktivních webových stránek. Snadno však také může posloužit k vytvoření obtěžujících prvků na stránce. Chcete-li JavaScript zakázat, zrušte zaškrtnutí této volby - vemte však v potaz, že zákaz JavaScriptu může způsobit nesprávnou funkci některých stránek. Klepnutím na tlačítko Rozšířené... máte možnost přesně určit, co JavaScript může a nemůže provádět.

Rozšířené nastavení JavaScriptu

 • Přemístit nebo změnit velikost okna: Zrušte zaškrtnutí této volby a skripty nebudou moci přemisťovat okna a měnit jejich velikost.
 • Přenést okno do popředí nebo do pozadí: Zrušte zaškrtnutí této volby a skripty nebudou moci přenášet okna z popředí do pozadí a naopak.
 • Zakázat nebo nahradit místní nabídku: Zrušte zaškrtnutí této volby a skripty nebudou moci zakázat či změnit místní (kontextovou) nabídku Firefoxu.

Písma a barvy

Výchozí písmo a Velikost: Normálně se webové stránky zobrazují ve zde stanoveném typu a velikosti písma (měřeno v pixelech). Nicméně stránky mohou pro své zobrazení zvolit vlastní hodnoty, pokud neurčíte jinak v dialogovém okně Písma, které zpřístupníte klepnutím na tlačítko Rozšířené....

Rozšířené nastavení písma

 1. Z rozbalovací nabídky Znaková sada zvolte jazykovou skupinu/druh písma. Například pro nastavení výchozích písem pro jazyky Střední Evropy zvolte Středoevropské jazyky. Pro jazyky, které nejsou v seznamu, zvolte Další jazyky.
 2. Určete, zda se má proporcionální text psát písmem patkovým (jako je "Times New Roman") nebo bezpatkovým (jako je "Arial"). Pak určete velikost písma pro proporcionální text.
 3. Určete, které písmo se má použít pro patková, bezpatková a neproporcionální písma. U neproporcionálního písma je možné změnit jeho velikost.

Dále lze nastavit minimální velikost písma na webových stránkách. To může být užitečné u stránek, kde je použito až příliš malé a stěží čitelné písmo.

 • Povolit stránkám používat vlastní písma namísto výše zvolených: Ve výchozím nastavení Firefox používá písma, které určil autor webové stránky. Zrušením označení této volby zakážete webovým stránkám používat jejich vlastní nastavení.
 • Znaková sadaZnaková sada pro původní obsah : Zde vybraná znaková sada se použije pro zobrazení stránek, které nespecifikují, která znaková sada se má použít.

Nastavení barev

Text a pozadí: Zde můžete změnit výchozí barvy textu a pozadí, které se použijí u stránek, které tyto barvy nespecifikují. Barvy zvolíte klepnutím na vzorky barev.

 • Použít systémové barvy Zaškrtněte tuto volbu, chcete-li namísto barev udaných výše použít barvy definované v nastavení vašeho operačního systému.

Barvy odkazů: Zde můžete změnit výchozí barvu odkazů na stránkách. Barvy zvolíte klepnutím na vzorky barev.

 • Podtrhávat odkazy: Ve výchozím nastavení jsou odkazy na webových stránkách podtrhávány. Nechcete-li, aby byly podtrhávány, zrušte zaškrtnutí této volby. Připomeňme, že řada stránek stanovuje v kaskádových stylech vlastní pravidla a u těchto stránek nemá tato volba žádný efekt.
 • Povolit stránkám používat vlastní barvy namísto výše zvolených: Ve výchozím nastavení Firefox používá barvy, které určil autor webové stránky. Nezaškrtnutím této volby přinutíte všechny stránky používat barvy, které jsou nastaveny v tomto dialogovém okně.

Jazyky

Některé webové stránky jsou poskytovány ve více než jednom jazyce. Klepnutím na tlačítko Vybrat jazyky můžete specifikovat své upřednostňované jazyky.

Přidání jazyka: Chcete-li do seznamu přidat jazyk, klepněte na tlačítko Zvolte jazyk, který chcete přidat..., vyberte jazyk a klepněte na tlačítko Přidat. Odstranění jazyka provedete tak, že jej vyberete ze seznamu a klepnete na tlačítko Odebrat. Pomocí tlačítek Přesunout výše a Přesunout níže můžete také změnit pořadí jazyků a určit tak jejich prioritu pro případ, že je stránka dostupná ve více jazycích, nalézajících se v tomto seznamu.