Nastavení Firefoxu – sekce Obsah

Informace o revizi
 • Id revize: 134516
 • Vytvořeno:
 • Vytvořil(a): soucet
 • Komentář: aktualizace
 • Zkontrolováno: Ano
 • Zkontrolováno:
 • Zkontroloval(a): soucet
 • Je schválen? Ano
 • Jedná se o aktuální revizi? Ne
 • Připraveno na lokalizaci: Ne
Zdroj revize
Obsah revize

V sekci Obsah dialogového okna MožnostiPředvolby Firefoxu jsou obsažena nastavení, která ovlivňují způsob zobrazování obsahu webových stránek. Tento článek vysvětluje, co je jimi možné nastavit.

Nastavení v sekci Obsah

moznosti-obsah-win7-fx44 moznosti-obsah-winxp-fx44

moznosti-obsah-win7-fx44 moznosti-obsah-winxp-fx44 moznosti-obsah-win7-fx44

moznosti-obsah-win7-fx44

moznosti-obsah-winxp-fx44

DRM obsah

 • Přehrát DRM obsah: Firefox ve výchozím nastavení umožňuje přehrávat HTML5 audio a video obsah s DRM ochranou. Nezaškrtnutí této volby jeho přehrávání zakazuje. Více se dozvíte v článku Přehrávání obsahu s DRM ochranou ve Firefoxu.

DRM obsah

 • Přehrát DRM obsah: Firefox ve výchozím nastavení umožňuje přehrávat HTML5 audio a video obsah s DRM ochranou. Nezaškrtnutí této volby jeho přehrávání zakazuje. Více se dozvíte v článku Přehrávání obsahu s DRM ochranou ve Firefoxu.

DRM obsah

 • Přehrát DRM obsah: Firefox ve výchozím nastavení umožňuje přehrávat HTML5 audio a video obsah s DRM ochranou. Nezaškrtnutí této volby jeho přehrávání zakazuje. Více se dozvíte v článku Přehrávání obsahu s DRM ochranou ve Firefoxu.

Upozornění

Firefox vám umožňuje určit, které weby vám smí posílat webová oznámení (push notifikace). Více se dovíte v článku Webová oznámení ve Firefoxu. Když chcete provést změny v seznamu stránek, které mají posílání dovoleno, klepněte na tlačítko Vybrat....

 • Nerušit mě: Zaškrtněte tuto volbu, chcete-li dočasně (do zavření a nového spuštění Firefoxu) pozastavit zasílání všech oznámení.

Vyskakovací okna

 • Blokovat vyskakovací okna: Ve výchozím nastavení Firefox na webových stránkách blokuje vyskakovací okna, tj. bere je jako obtěžující prvky. Zrušení zaškrtnutí této volby zakáže blokování vyskakovacích oken.
  Některé stránky mohou mít pro použití vyskakovacích oken dobré důvody. Proto je dobré takovým stránkám otevírání vyskakovacích oken povolit. V takovém případě klepněte na tlačítko Výjimky..., v zobrazeném dialogu zadejte server, pro který chcete vyskakovací okna povolit a klepněte na tlačítko Povolit. Pro odstranění serveru ze seznamu jej vyberte a klepněte na tlačítko Odebrat server. Pro vymazání celého seznamu klepněte na tlačítko Odebrat všechny servery. Další informace naleznete v článku Blokování vyskakovacích oken.

Písma a barvy

Výchozí písmo a Velikost: Normálně se webové stránky zobrazují ve zde stanoveném typu a velikosti písma (měřeno v pixelech). Nicméně stránky mohou pro své zobrazení použít vlastní hodnoty, pokud v dialogovém okně Písma neurčíte jinak. Toto dialogové okno zobrazíte klepnutím na tlačítko Rozšířené....

Dialogové okno Písma

 1. Z rozbalovací nabídky Znaková sada zvolte jazykovou skupinu/druh písma. Například pro nastavení výchozích písem pro jazyky Střední Evropy zvolte Středoevropské jazykyLatinka. Pro jazyky, které nejsou v seznamu, zvolte Další jazykyJiné typy písma.
 2. Určete, zda se má proporcionální text psát písmem patkovým (jako je "Times New Roman") nebo bezpatkovým (jako je "Arial"). Pak určete velikost písma pro proporcionální text.
 3. Určete, které písmo se má použít jako patkové, bezpatkové a neproporcionální. U neproporcionálního písma je také možné změnit jeho velikost.

Dále lze nastavit minimální velikost písma na webových stránkách. To může být užitečné, má-li se zabránit, aby stránky používaly příliš malé a stěží čitelné písmo.

 • Povolit stránkám používat vlastní písma namísto výše zvolených: Firefox ve výchozím nastavení používá písma, které určil autor webové stránky. Zrušení zaškrtnutí této volby způsobí, že všechny stránky budou používat vámi zadaná výchozí písma místo těch, které zadal autor stránky.
 • Znaková sada textu pro původní obsah: Zde vybraná znaková sada bude použita pro zobrazení těch stránek, pro které není k dispozici žádná specifikace znakové sady.

Dialogové okno Barvy

moznosti-barvy1-fx38

Text a pozadí: Zde můžete změnit výchozí barvy textu a pozadí, které se použijí u stránek, které tuto specifikaci neobsahují. Barvy vyberte klepnutím na vzorek barvy v paletě.

 • Použít systémové barvy Zaškrtněte tuto volbu, chcete-li namísto barev zvolených výše použít barvy definované v nastavení vašeho operačního systému.

Barvy odkazů: Zde můžete změnit výchozí barvu pro hypertextové odkazy. Barvy zvolíte klepnutím na vzorky barev (odděleně se zadávají barvy pro dosud nenavštívené a již navštívené odkazy).

 • Podtrhávat odkazy: Ve výchozím nastavení jsou odkazy na webových stránkách podtrhávány. Nechcete-li, aby byly podtrhávány, zrušte zaškrtnutí této možnostipředvolby. Budiž připomenuto, že řada stránek specifikuje vlastní pravidla pro zobrazení a tato volba nemá na takové stránky vliv.
 • Použít mnou definované barvy namísto těch, které jsou definované na stránce:
  • Vždy: Zvolením této možnosti přinutíte všechny webové stránky používat vámi výše nastavené výchozí barvy.
  • Pouze pro motivy s vysokým kontrastem: Zvolením této možnosti bude Firefox používat barvy, které určil autor webové stránky, ale pouze tehdy, když nepoužíváte motiv s vysokým kontrastem systému WindowsLinux.
  • Nikdy: Zvolením této možnosti bude Firefox používat barvy, které určil autor webové stránky.

Jazyky

Některé webové stránky jsou poskytovány ve více než jednom jazyce. Klepnutím na tlačítko Vybrat jazyky… můžete specifikovat jazyk, resp. jazyky, které sami upřednostňujete.

Přidání jazyka: Chcete-li do seznamu přidat jazyk, klepněte na tlačítko Zvolte jazyk, který chcete přidat..., jazyk vyberte a klepněte na tlačítko Přidat. Odstranění jazyka provedete tak, že jej vyberete v seznamu aktivních jazyků a klepnete na tlačítko Odebrat. Také je možné změnit pořadí jazyků pomocí tlačítek Přesunout výše a Přesunout níže a určit tak ten, který má nejvyšší prioritu, když je stránka dostupná ve více jazycích, uvedených v tomto seznamu.