Nastavení Firefoxu – sekce Obsah

Informace o revizi
 • Id revize: 120115
 • Vytvořeno:
 • Vytvořil(a): Jiris
 • Komentář: Dokončená první verze aktualizace ke kontrole [scr]
 • Zkontrolováno: Ano
 • Zkontrolováno:
 • Zkontroloval(a): soucet
 • Je schválen? Ano
 • Jedná se o aktuální revizi? Ne
 • Připraveno na lokalizaci: Ne
Zdroj revize
Obsah revize

V sekci Obsah ve Firefox - MožnostiPředvolby jsou obsažena nastavení, která ovlivňují způsob zobrazování obsahu webových stránek. Tento článek vysvětluje, co je jimi možné nastavit.

Popis nastavení v sekci Obsah

Fx38Win7OptionsContent Fx38prefMac-Content

Fx44ContentPanel-win7 Fx44ContentPanel-winxp

Nastavení: DRM obsah

Nastavení: Upozorňování

Firefox umožňuje, abyste si zvolili, které webové stránky vám mohou posílat upozornění. Více se dovíte v článku Webová oznámení ve Firefoxu. Když chcete provést změny v seznamu stránek, které to mají dovoleno, Klepněte na Vybrat.

 • Nerušit mě: Vyberte tuto možnost, chcete-li dočasně (do zavření a nového spuštění Firefoxu) pozastavit všechna upozornění.

Nastavení: Vyskakovací okna

 • Blokovat vyskakovací okna: Ve výchozím nastavení Firefox na webových stránkách blokuje vyskakovací okna, tj. bere je jako obtěžující prvky. Zrušení zaškrtnutí této možnostipředvolby zakáže blokování vyskakovacích oken.
  Některé webové stránky však považují užívání vyskakovacích oken za legitimní. Proto můžete těmto stránkám dovolit aby otvíraly vyskakovací okna bez omezení. Chcete-li to udělat, klepněte na Výjimky…, zadejte název stránky, a klepněte na Povolit. K odstranění webové stránky z takto vytvořeného seznamu ji vyberte a pak klepněte na Odebrat server. Pro smazání celého seznamu klepněte na Odebrat všechny servery. Další informace najdete v článku Blokování vyskakovacích oken .

Nastavení: Písma a barvy

Výchozí písmo a Velikost: Normálně se webové stránky zobrazují ve zde stanoveném typu a velikosti písma (měřeno v pixelech). Nicméně stránky mohou pro své zobrazení použít vlastní hodnoty, pokud v dialogovém okně Písma neurčíte jinak. Dialog Písma zpřístupníte a možnostipředvolby týkající se písem změníte po klepnutí na Rozšířené....

Dialog Písma

 1. Z rozbalovací nabídky Znaková sada zvolte jazykovou skupinu/druh písma. Například pro nastavení výchozích písem pro jazyky Střední Evropy zvolte Středoevropské jazykyLatinka. Pro jazyky, které nejsou v seznamu, zvolte Další jazykyJiné typy písma.
 2. Určete, zda se má proporcionální text psát písmem patkovým (jako je "Times New Roman") nebo bezpatkovým (jako je "Arial"). Pak určete velikost písma pro proporcionální text.
 3. Určete, které písmo se má použít jako patkové, bezpatkové a neproporcionální. U neproporcionálního písma je také možné změnit jeho velikost.

Dále lze nastavit minimální velikost písma na webových stránkách. To může být užitečné, má-li se zabránit, aby stránky používaly příliš malé a stěží čitelné písmo.

 • Povolit stránkám používat vlastní písma místo vámi výše zvolených: Firefox ve výchozím nastavení (zaškrtnuto) používá písma, které určil autor webové stránky. Zrušení zaškrtnutí této možnostipředvolby způsobí, že všechny stránky budou používat vámi zadaná výchozí písma místo těch, které zadal autor stránky.
 • Znaková sada pro původní obsah: Zde vybraná znaková sada bude použita pro zobrazení těch stránek, pro které není k dispozici žádná specifikace znakové sady.

Nastavení barev

Text a pozadí: Zde můžete změnit výchozí barvy textu a pozadí, které se použijí u stránek, které tuto specifikaci neobsahují. Barvy vyberte klepnutím na vzorek barvy v paletě.

 • Použít systémové barvy Zaškrtněte tuto možnostpředvolbu , chcete-li namísto barev zvolených výše použít barvy definované v nastavení vašeho operačního systému.

Barvy odkazů: Zde můžete změnit výchozí barvu pro odkazy na stránky. Barvy zvolíte klepnutím na vzorky barev (odděleně se zadávají barvy pro dosud nenavštívené a už navštívené odkazy).

 • Podtrhávat odkazy: Ve výchozím nastavení jsou odkazy na webových stránkách podtrhávány. Nechcete-li, aby byly podtrhávány, zrušte zaškrtnutí této možnostipředvolby. Budiž připomenuto, že mnoho stránek specifikuje vlastní pravidla pro zobrazení a toto nastavenítato předvolba nemá na takové stránky vliv.
 • Povolit stránkám používat vlastní barvy místo mnou výše zvolených: Ve výchozím nastavení Firefox používá barvy, které určil autor webové stránky. Zrušení zaškrtnutí této možnostipředvolby přinutí všechny stránky místo nich používat výchozí barvy, které jste nastavili.

Nastavení: Jazyky

Některé webové stránky jsou poskytovány ve více než jednom jazyce. Klepnutím na tlačítko Vybrat jazyky… můžete specifikovat jazyk, resp. jazyky, které sami upřednostňujete.

Přidání jazyka: Chcete-li do seznamu přidat jazyk, klepněte na tlačítko Zvolte jazyk, který chcete přidat..., jazyk vyberte a klepněte na tlačítko Přidat. Odstranění jazyka provedete tak, že jej vyberete v seznamu aktivních jazyků a klepnete na tlačítko Odebrat. Také je možné změnit pořadí jazyků pomocí tlačítek Přesunout výše a Přesunout níže a určit tak ten, který má nejvyšší prioritu, když je stránka dostupná ve více jazycích, uvedených v tomto seznamu.