Nastavení e-mailového aliasu

E-mailový alias je e-mailová adresa, která přeposílá zprávy na jinou e-mailovou adresu. Například je-li vaše hlavní e-mailová adresa "hn@example.com", mohli byste si vytvořit druhou e-mailovou adresu "honzanovak@example.com", která je lidem snadněji zapamatovatelná. Zprávy odeslané do účtu "honzanovak@example.com" by pak byly přeposílány do vašeho hlavního účtu "hn@example.com".

Možnost vytvořit si e-mailový alias závisí na vašem poskytovateli e-mailu. Jakmile jste si jej zřídili (nejspíše skrze web vašeho poskytovatele), můžete nastavit Thunderbird, aby stahoval a třídil zprávy poslané do vašeho alias účtu stejně, jako to dělá se zprávami odeslanými do vašeho hlavního účtu.

Nastavení účtu za účelem doručování zpráv do složky Doručená

Následující příklad ukazuje, jak si nakonfigurovat účet Hotmail / Windows Live Mail, aby umisťoval zprávy poslané do vašeho e-mailového aliasu do složky Doručená. U ostatních poskytovatelů by měl být postup prakticky stejný.

 1. Přihlaste se ve webovém prohlížeči do svého Hotmailového účtu.
 2. Klepněte na Možnosti a poté na Více možností....
 3. V sekci Přizpůsobení Hotmailu klepněte na Pravidla pro třídění nových zpráv.
 4. Vymažte pravidlo, které umisťuje nové zprávy do vlastní složky.

Použití identit ke stanovení adresy pro odpověď

Když odpovídáte na zprávu, která byla poslána do vašeho e-mailového aliasu, možná budete chtít, aby byla adresou pro odpověď adresa vašeho aliasu a ne vaše hlavní adresa. K tomuto nastavení můžete využít funkci identity.

 1. V nastavení účtu (Nástroje > Nastavení účtu...Úpravy > Nastavení účtu) klepněte na název vašeho hlavního účtu.
 2. Klepněte na tlačítko Spravovat identity... a poté na Přidat....
 3. Zadejte jméno, které chcete přičlenit tomuto alias e-mailovému účtu.
 4. Zadejte e-mailovou adresu aliasu jakožto e-mailovou adresu i adresu pro odpověď.
 5. Projděte si nastavení na dalších kartách. Na nich můžete nastavit nejrůznější volby, jako např. citování původní zprávy při odpovědi, kam se mají zprávy ukládat, šifrování atd.
 6. Klepnutím na tlačítko OK zavřete tento dialog a klepnutím na další tlačítko OK zavřete seznam identit.

Ukládání zpráv poslaných na adresu e-mailového aliasu do zvláštní složky

Můžete Thunderbird nastavit, aby zprávy poslané do vašeho e-mailového aliasu neukládal do standardní složky Doručená, ale do jejich vlastní složky.

 1. Klepněte v nabídce na Soubor > Nový objekt > Složka....
 2. Zadejte název složky.
 3. Vyberte, kde se má složka vytvořit a klepněte na tlačítko Vytvořit složku.
 4. V hlavním okně Thunderbirdu vyberte zprávu, která byla poslána na adresu e-mailového aliasu.
 5. Klepněte v nabídce na Zpráva > Vytvořit filtr ze zprávy....
 6. V dialogovém okně "Pravidla filtru" zadejte název filtru a zkontrolujte, že je nastaveno, aby se použil při Manuálním spuštění.
 7. Dále nastavte tuto kombinaci rozbalovacích nabídek: Komu je e-mailová adresa aliasu.
 8. Níže nastavte akci na Přesunout zprávu do složky a vyberte složku, kterou jste vytvořili výše.

Nyní budou zprávy poslané na adresu vašeho e-mailového aliasu při jejich příchodu automaticky uloženy do určené složky.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet, Mikk. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.