Klávesové zkratky

Tento článek uvádí klávesové zkratky používané ve Firefoxu. Zkratky fungují pouze v případě, že nejsou používány desktopovým prostředím ani správcem oken. Pokud máte v GNOME povolené klávesové zkratky pro úpravu testu ve stylu Emacs, budou fungovat i ve Firefoxu. Pokud nastane nějaký konflikt s výchozí klávesovou zkratkou Firefoxu (jako např. u zkratky Ctrl+K), bude v případě, že se nacházíte v textovém poli (což by mělo zahrnovat adresní řádek i pole vyhledávání), klávesová zkratka Emacsu upřednostněna. V takových případech byste měli použít alternativní klávesovou zkratku, pokud je v seznamu níže nějaká uvedena.

Navigace

Příkaz Klávesová zkratka
Zpět Alt +
Backspace
command +
command + [
Delete
Alt +
Ctrl + [
Vpřed Alt +
Shift + Backspace
command +
command + ]
Shift + Delete
Alt +
Ctrl + ]
Domů Alt + Homeoption + home
Otevřít soubor Ctrl + Ocommand + O
Obnovit F5
Ctrl + Rcommand + R
Obnovit (přepsání mezipaměti) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
Zastavit Esc
command + .

Aktuální stránka

Příkaz Klávesová zkratka
Přesunout zaměření na další odkaz nebo textové pole Tab
Přesunout zaměření na předchozí odkaz nebo textové pole Shift + Tab
Posunout o jednu obrazovku dolů Page Downfn +
Mezerník
Posunout o jednu obrazovku nahoru Page Upfn +
Shift + Mezerník
Posunout na konec stránky End
Ctrl +

command +
Posunout na začátek stránky Home
Ctrl +

command +
Přejít na další rám F6
Přejít na předchozí rám Shift + F6
Tisk Ctrl + Pcommand + P
Uložit odkaz mající zaměření Alt + Enteroption + return
– když je předvolba browser.altClickSave nastavena na true (v editoru předvoleb), což není její výchozí hodnota
Uložit stránku jako Ctrl + Scommand + S
Zvětšit velikost Ctrl + +command + +
Zmenšit velikost Ctrl + command +
Normální velikost (výchozí) Ctrl + 0command + 0

Úpravy

Příkaz Klávesová zkratka
Kopírovat Ctrl + Ccommand + C
Vyjmout Ctrl + Xcommand + X
Smazat Deldelete
Smazat slovo nalevo Ctrl + Backspace
Smazat slovo napravo Ctrl + Del
Přejít o jedno slovo doleva Ctrl +
Přejít o jedno slovo doprava Ctrl +
Přejít na začátek řádku Home
Ctrl +
Přejít na konec řádku End
Ctrl +
Přejít na začátek textu Ctrl + Home
Přejít na konec textu Ctrl + End
Vložit Ctrl + Vcommand + V
Vložit (jako prostý text) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
Znovu Ctrl + Ycommand + shift + ZCtrl + Shift + Z
Vybrat vše Ctrl + Acommand + A
Zpět Ctrl + Zcommand + Z

Vyhledávání

Příkaz Klávesová zkratka
Najít Ctrl + Fcommand + F
Najít další F3
Ctrl + Gcommand + G
Najít předchozí Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
Rychlé hledání v textech odkazů '
Rychlé hledání /
Zavřít lištu hledání Esc
– když je v liště kurzor
Přechod do vyhledávacího pole Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + J
command + option + F
Změna výchozího vyhledávače Ctrl +
Ctrl +
command +
command +

– ve vyhledávacím poli na nástrojové liště nebo vyhledávacím poli na stránce nového panelu.
Zobrazit nabídku pro změnu, přidání nebo správu vyhledávačů Alt +
Alt +
F4
option +
option +

– když je ve vyhledávacím poli kurzor

Okna a panely

Podívejte se také do článku Prohlížení v panelech
Příkaz Klávesová zkratka
Zavřít panel Ctrl + W
Ctrl + F4
command + W
– kromě připnutých panelů
Zavřít okno Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
Přepínat panely v pořadí podle jejich posledního použití Ctrl + Tabcontrol + tab
– je-li zapnuto v nastavení
UkončitUkončit Ctrl + Shift + QCtrl + Qcommand + Q
Přejít na panel vlevo Ctrl + Page Upcontrol + page up
command + option +

Ctrl + Shift + Tabcontrol + shift + tab*
* viz níže
Přejít na panel vpravo Ctrl + Page Downcontrol + page down
command + option +

Ctrl + Tabcontrol + tab*
* není-li zaškrtnutá volba Přepínat panely pomocí Ctrl+Tab v pořadí podle jejich posledního použití v nastavení
Přesunout panel doleva Ctrl + Shift + Page Up
Přesunout panel doprava Ctrl + Shift + Page Down
Přesunout panel na začátek Ctrl + Shift + Homecommand + shift + home
– vyžaduje, aby ouško aktuálně prohlíženého panelu „mělo zaměření“, např. stisknutím kláves Ctrl + Lcommand + L pro výběr adresního řádku a poté stisknutím kláves Shift + Tab tolikrát, dokud se nezaměří lišta s panely.
Přesunout panel na konec Ctrl + Shift + Endcommand + shift + end
– vyžaduje, aby ouško aktuálně prohlíženého panelu „mělo zaměření“, např. stisknutím kláves Ctrl + Lcommand + L pro výběr adresního řádku a poté stisknutím kláves Shift + Tab tolikrát, dokud se nezaměří lišta s panely.
Vypnout/zapnout zvuk Ctrl + Mcontrol + M
Nový panel Ctrl + Tcommand + T
Nové okno Ctrl + Ncommand + N
Nové anonymní okno Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Otevřít adresu nebo vyhledávání v novém panelu Alt + Enteroption + return
– z adresního řádku či pole vyhledávání
Otevřít adresu nebo vyhledávání v novém okně Shift + Entershift + return
– z adresního řádku či vyhledávacího pole na stránce nového panelu
Otevřít vyhledávání v novém panelu na pozadí Ctrl + Entercommand + shift + return
– z pole vyhledávání na stránce nového panelu.
(viz poznámka níže)
Otevřít vyhledávání v novém panelu Ctrl + Shift + Entercommand + return
– z pole vyhledávání na stránce nového panelu.
Poznámka: Tyto klávesové zkratky se prohodí, jestliže je zaškrtnutá volba Přepnout na nový panel otevřený z odkazu v nastavení
Otevřít záložku nebo odkaz mající zaměření v aktuálním panelu Enterreturn
Otevřít záložku mající zaměření v novém panelu Ctrl + Entercommand + return
Otevřít záložku mající zaměření v novém panelu na pozadí Ctrl + Shift + Entercommand + shift + return
Otevřít odkaz mající zaměření v novém panelu na pozadí Ctrl + Entercommand + return
(viz poznámka níže)
Otevřít odkaz mající zaměření v novém panelu Ctrl + Shift + Entercommand + shift + return
Poznámka: Tyto klávesové zkratky se prohodí, jestliže je zaškrtnutá volba Přepnout na nový panel otevřený z odkazu v nastavení
Otevřít záložku nebo odkaz mající zaměření v novém okně Shift + Entershift + return
Obnovit zavřený panel Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Obnovit zavřené okno Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Výběr panelu (1 až 8) Ctrl + 18command + 18Alt + 18
Výběr posledního panelu Ctrl + 9command + 9Alt + 9
Přesunutí URL vlevo nebo vpravo (je-li kurzor v adresním řádku) Ctrl + Shift + Xcommand + shift + X

Historie

Příkaz Klávesová zkratka
Postranní lišta historie Ctrl + H
Knihovna stránek (Historie) Ctrl + Shift + H
Vymazání nedávné historie Ctrl + Shift + Del

Historie

Příkaz Klávesová zkratka
Postranní lišta historie command + shift + H
Vymazání nedávné historie command + shift + delete

Záložky

Příkaz Klávesová zkratka
Přidat všechny panely do záložek Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Přidat stránku do záložek Ctrl + Dcommand + D
Postranní lišta záložek Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
Knihovna stránek (Záložky) Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + O
Zobrazit seznam všech záložek Mezerník
– v prázdném vyhledávacím poli v Knihovně v sekci Záložky nebo v postranním panelu Záložky.

Nástroje

Příkaz Klávesová zkratka
Správce stahování Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Správce doplňků Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
Nástroje vývojáře F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
Webová konzole Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
Průzkumník Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
Debugger Ctrl + Shift + Scommand + alt + S
Editor stylů Shift + F7
Profiler Shift + F5
Síť Ctrl + Shift + Qcommand + alt + QCtrl + Shift + Ecommand + alt + E
Lišta vývoje Shift + F2
Responzivní design Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
Zápisník Shift + F4
Zdrojový kód stránky Ctrl + Ucommand + U
Konzole prohlížeče Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
Informace o stránce Ctrl + Icommand + I

Integrovaný PDF prohlížeč

Příkaz Klávesová zkratka
Další stránka N nebo J nebo
Předchozí stránka P nebo K nebo
Zvětšit velikost Ctrl + +command + +
Zmenšit velikost Ctrl + command +
Zpět na skutečnou velikost Ctrl + 0command + 0
Otočit dokument o 90° doprava R
Otočit dokument o 90° doleva shift + R
Přepnout do režimu prezentace Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
Nástroj Výběr textu S
Nástroj Ručička H
Zaměření vstupního pole čísla stránky Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Různé

Příkaz Klávesová zkratka
Doplnění domény .cz Ctrl + Enter
Vymazání zvýrazněného automaticky doplněného textu Shift + Del
Celá obrazovka (přepínač) F11
Dočasné zobrazení hlavní nabídky (pokud je skryta) Alt nebo F10Alt nebo F10
Čtecí režim (přepínač) Ctrl + Alt + RF9
Funkce Procházení stránky F7
Přechod do adresního řádku F6
Alt + D
Ctrl + L
Přechod do vyhledávacího pole v Knihovně stránek F6
Ctrl + F
Zastavení automatického posouvání Esc
Zrušení operace přesouvání Esc
Vymazání vyhledávacího pole v Knihovně nebo postranním panelu Esc
Zavření nabídky Esc
Alt
F10
Místní nabídka (přepínač) Shift + F10

Různé

Příkaz Klávesová zkratka
Doplnění domény .cz control + return
Vymazání zvýrazněného automaticky doplněného textu shift + delete
Celá obrazovka (přepínač) command+Shift+F
Čtecí režim (přepínač) command+option+R
Funkce Procházení stránky F7
Přechod do adresního řádku F6
command + L
Přejít do vyhledávacího pole v Knihovně F6
command + F
Zastavení automatického posouvání Esc
Zrušení operace přesouvání Esc
Vymazání vyhledávacího pole v Knihovně nebo postranním panelu Esc
Zavření nabídky Esc
Alt
F10

Různé

Příkaz Klávesová zkratka
Doplnění domény .cz Ctrl + Enter
Doplnění domény .net Shift + Enter
Doplnění domény .org Ctrl + Shift + Enter
Vymazání zvýrazněného automaticky doplněného textu Del
Celá obrazovka (přepínač) F11
Dočasné zobrazení hlavní nabídky (pokud je skryta) Alt nebo F10Alt nebo F10
Čtecí režim (přepínač) Ctrl + Alt + RF9Ctrl + Alt + R
Funkce Procházení stránky F7
Přechod do adresního řádku F6
Alt + D
Ctrl + L
Přechod do vyhledávacího pole v Knihovně stránek F6
Ctrl + F
Zastavení automatického posouvání Esc
Zrušení operace přesouvání Esc
Vymazání vyhledávacího pole v Knihovně nebo postranním panelu Esc
Zavření nabídky Esc
Alt
F10
Místní nabídka (přepínač) Shift + F10

Různé

Příkaz Klávesová zkratka
Doplnění domény .cz command + return
Doplnění domény .net shift + return
Doplnění domény .org command + shift + return
Vymazání zvýrazněného automaticky doplněného textu shift + delete
Celá obrazovka (přepínač) command+Shift+F
Čtecí režim (přepínač) command+option+R
Funkce Procházení stránky F7
Přechod do adresního řádku F6
command + L
Přejít do vyhledávacího pole v Knihovně F6
command + F
Zastavení automatického posouvání Esc
Zrušení operace přesouvání Esc
Vymazání vyhledávacího pole v Knihovně nebo postranním panelu Esc
Zavření nabídky Esc
Alt
F10

Klávesové zkratky pro multimédia

Přečtěte si též článek Přehrávání HTML5 audia a videa ve Firefoxu.
Příkaz Klávesová zkratka
Přehrávání / Pauza Mezerník
Snížit hlasitost
Zvýšit hlasitost
Vypnout zvuk Ctrl + command +
Zapnout zvuk Ctrl + command +
Přechod o 15 sekund zpět
Přechod zpět o 10 % Ctrl + command +
Přechod o 15 sekund vpřed
Přechod vpřed o 10 % Ctrl + command +
Přechod na začátek Home
Přechod na konec End

Výběr několika panelů

Tyto klávesové zkratky vyžadují, aby lišta s panely „měla zaměření“. Toho lze momentálně docílit jedině tak, že vyberete těsně předchozí či následný objekt v pořadí a tabulátorem přesunete zaměření na lištu s panely, tedy např. stisknutím kláves Alt + Dcommand + L pro výběr adresního řádku a poté stisknutím kláves Shift + Tab dvakrát po sobě (na stránce nového panelu pouze jednou).
Příkaz Klávesová zkratka
Výběr levého, pravého, prvního či posledního panelu. Zrušení výběru všech ostatních panelů. Klávesy se šipkou
Home
End
Přesunutí tečkovaného obdélníka na levý, pravý, první či poslední panel Ctrlcommand + Klávesy se šipkou
Ctrlcommand + Home
Ctrlcommand + End
Výběr nebo zrušení výběru panelu s tečkovaným obdélníkem. Ostatní panely zůstávají vybrané či nevybrané. Ctrl + Spacecommand + space

Klávesové zkratky pro vývojáře

Klávesové zkratky je možné použít i s nástroji pro vývojáře. Jejich seznam naleznete v článku All Keyboard shortcuts na Mozilla Developer Network.

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:Cheng Wang, Pavel Cvrček, Hooonza, dj-mek, soucet, Michal Stanke, Miroslav Šedý. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou