Klávesové zkratky

Zde je seznam klávesových zkratek používaných ve Firefoxu. Pokud máte v GNOME povolené klávesové zkratky pro úpravu testu ve stylu Emacs, budou fungovat i ve Firefoxu. Pokud nastane nějaký konflikt s výchozí klávesovou zkratkou Firefoxu (jako např. u zkratky Ctrl+K), bude v případě, že se nacházíte v textovém poli (což by mělo zahrnovat adresní řádek i pole vyhledávání), klávesová zkratka Emacsu upřednostněna. V takových případech byste měli použít alternativní klávesovou zkratku, pokud je v seznamu níže nějaká uvedena.

Poznámka: Klávesové zkratky si můžete změnit dle svých preferencí pomocí rozšíření Saka key. Také si můžete pro Firefox vytvořit vlastní klávesové zkratky pomocí systémové funkce; postup naleznete v tomto článku na webu firmy Apple.

Navigace

Příkaz Klávesová zkratka
Zpět Alt +
Backspace
command +
command + [
Delete
Alt +
Ctrl + [
Vpřed Alt +
Shift + Backspace
command +
command + ]
Shift + Delete
Alt +
Ctrl + ]
Domů Alt + Homeoption + home
Otevřít soubor Ctrl + Ocommand + O
Obnovit F5
Ctrl + Rcommand + R
Obnovit (přepsání mezipaměti) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
Zastavit Esc
command + .

Aktuální stránka

Příkaz Klávesová zkratka
Přejít o jednu obrazovku dolů Page Downfn +
Přejít o jednu obrazovku nahoru Page Upfn +
Shift + Mezerník
Přejít na konec stránky End
command +
Přejít na začátek stránky Home
command +
Přejít na další rám F6
Přejít na předchozí rám Shift + F6
Tisk Ctrl + Pcommand + P
Uložit stránku jako Ctrl + Scommand + S
Zvětšit velikost Ctrl + +command + +
Zmenšit velikost Ctrl + command +
Normální velikost (výchozí) Ctrl + 0command + 0

Úpravy

Příkaz Klávesová zkratka
Kopírovat Ctrl + Ccommand + C
Vyjmout Ctrl + Xcommand + X
Smazat Deldelete
Vložit Ctrl + Vcommand + V
Vložit (jako prostý text) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
Znovu Ctrl + Ycommand + shift + ZCtrl + Shift + Z
Vybrat vše Ctrl + Acommand + A
Zpět Ctrl + Zcommand + Z

Vyhledávání

Příkaz Klávesová zkratka
Najít Ctrl + Fcommand + F
Najít další F3
Ctrl + Gcommand + G
Najít předchozí Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
Rychlé hledání v textech odkazů '
Rychlé hledání /
Zavřít lištu hledání Esc – když je v liště kurzor
Přechod do vyhledávacího pole Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + J
command + option + F
Rychlé přepínání mezi vyhledávacími moduly Ctrl +
Ctrl +
command +
command +
– když je ve vyhledávacím poli kurzor
Zobrazit nabídku pro přepnutí, přidání nebo správu vyhledávacích modulů Alt +
Alt +
F4
option +
option +
– když je ve vyhledávacím poli kurzor

Okna a panely

Podívejte se také do článku Prohlížení v panelech
Některé následující klávesové zkratky vyžadují, aby záhlaví aktuálně prohlíženého panelu bylo "zaměřeno". Toho lze v současnosti docílit jedině tak, že vyberete sousední objekt a tabulátorem přesunete zaměření na záhlaví panelu, tedy např. stisknutím kláves Alt + Dcommand + L pro výběr adresního řádku a poté stisknutím kláves Shift + Tab dvakrát po sobě.
Příkaz Klávesová zkratka
Zavřít panel Ctrl + Wcommand + W – kromě připnutých panelů
Zavřít okno Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
UkončitUkončit Ctrl + Shift + QCtrl + Qcommand + Q
Přesunout panel doleva Ctrl + Shift + Page Up
Přesunout panel doprava Ctrl + Shift + Page Down
Přesunout panel na začátek Ctrl + Homecommand + home
Přesunout panel na konec Ctrl + Endcommand + end
Vypnout/zapnout zvuk Ctrl + M
Nový panel Ctrl + Tcommand + T
Nové okno Ctrl + Ncommand + N
Nové anonymní okno Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Další panel Ctrl + Tab
Ctrl + Page Down
control + tab
control + page down
command + option +
Otevřít stránku v novém panelu Alt + Enteroption + return – z adresního řádku či pole vyhledávání
Předchozí panel Ctrl + Shift + Tab
Ctrl + Page Up
control + shift + tab
control + page up
command + option +
Obnovit zavřený panel Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Obnovit zavřené okno Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Výběr panelu (1 až 8) Ctrl + 18command + 18Alt + 18
Výběr posledního panelu Ctrl + 9command + 9Alt + 9
Přesunutí URL vlevo nebo vpravo Ctrl + Shift + Xcommand + Shift + X – když je kurzor v adresním řádku

Historie

Příkaz Klávesová zkratka
Postranní lišta historie Ctrl + H
Knihovna stránek (Historie) Ctrl + Shift + H
Vymazání nedávné historie Ctrl + Shift + Del

Historie

Příkaz Klávesová zkratka
Postranní lišta historie command + shift + H
Vymazání nedávné historie command + shift + delete

Záložky

Příkaz Klávesová zkratka
Přidat všechny panely do záložek Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Přidat stránku do záložek Ctrl + Dcommand + D
Postranní lišta záložek Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
Knihovna stránek (Záložky) Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + O

Nástroje

Příkaz Klávesová zkratka
Správce stahování Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Správce doplňků Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
Nástroje vývojáře F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
Webová konzole Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
Průzkumník Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
Debugger Ctrl + Shift + Scommand + alt + S
Editor stylů Shift + F7
Profiler Shift + F5
Síť Ctrl + Shift + Qcommand + alt + QCtrl + Shift + Ecommand + alt + E
Lišta vývoje Shift + F2
Responzivní design Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
Zápisník Shift + F4
Zdrojový kód stránky Ctrl + Ucommand + U
Konzole prohlížeče Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
Informace o stránce command + ICtrl + I

Integrovaný PDF prohlížeč

Příkaz Klávesová zkratka
Další stránka N nebo J nebo
Předchozí stránka P nebo K nebo
Zvětšit velikost Ctrl + +command + +
Zmenšit velikost Ctrl + command +
Zpět na skutečnou velikost Ctrl + 0command + 0
Otočit dokument o 90° doprava R
Otočit dokument o 90° doleva shift + R
Přepnout do režimu prezentace Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
Nástroj Ručička (přepínač) H
Zaměření vstupního pole čísla stránky Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Různé

Příkaz Klávesová zkratka
Doplnění domény .cz Ctrl + Enter
Vymazání zvýrazněného automaticky doplněného textu Del
Celá obrazovka (přepínač) F11
Dočasné zobrazení hlavní nabídky (pokud je skryta) Alt or F10Alt (KDE) or F10 (GNOME)
Čtecí režim (přepínač) Ctrl + Alt + RF9
Funkce Procházení stránky F7
Přechod do adresního řádku F6
Alt + D
Ctrl + L

Různé

Příkaz Klávesová zkratka
Doplnění domény .cz ctrl + return
Vymazání zvýrazněného automaticky doplněného textu shift + delete
Celá obrazovka (přepínač) command+Shift+F
Čtecí režim (přepínač) command+option+R
Funkce Procházení stránky F7
Přechod do adresního řádku F6
command + L

Různé

Příkaz Klávesová zkratka
Doplnění domény .cz Ctrl + Enter
Doplnění domény .net Shift + Enter
Doplnění domény .org Ctrl + Shift + Enter
Vymazání zvýrazněného automaticky doplněného textu Del
Celá obrazovka (přepínač) F11
Dočasné zobrazení hlavní nabídky (pokud je skryta) Alt nebo F10Alt (KDE) nebo F10 (GNOME)
Čtecí režim (přepínač) Ctrl + Alt + RF9Ctrl + Alt + R
Funkce Procházení stránky F7
Přechod do adresního řádku F6
Alt + D
Ctrl + L

Různé

Příkaz Klávesová zkratka
Doplnění domény .cz command + return
Doplnění domény .net shift + return
Doplnění domény .org command + shift + return
Vymazání zvýrazněného automaticky doplněného textu shift + delete
Celá obrazovka (přepínač) command+Shift+F
Čtecí režim (přepínač) command+option+R
Funkce Procházení stránky F7
Přechod do adresního řádku F6
command + L

Klávesové zkratky pro multimédia

Přečtěte si též článek Přehrávání HTML5 audia a videa ve Firefoxu.
Příkaz Klávesová zkratka
Přehrávání / Pauza Mezerník
Snížit hlasitost
Zvýšit hlasitost
Vypnout zvuk Ctrl + command +
Zapnout zvuk Ctrl + command +
Přechod o 15 sekund zpět
Přechod zpět o 10 % Ctrl + command +
Přechod o 15 sekund vpřed
Přechod vpřed o 10 % Ctrl + command +
Přechod na začátek Home
Přechod na konec End

Klávesové zkratky pro vývojáře

Klávesové zkratky je možné použít i s nástroji pro vývojáře. Jejich seznam naleznete v článku All Keyboard shortcuts na Mozilla Developer Network.

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:Cheng Wang, Pavel Cvrček, Hooonza, dj-mek, soucet, Michal Stanke, Miroslav Šedý. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou