Kde ve Firefoxu najít a spravovat stažené soubory

Informace o revizi
 • Id revize: 65193
 • Vytvořeno:
 • Vytvořil(a): soucet
 • Komentář: aktualizace
 • Zkontrolováno: Ano
 • Zkontrolováno:
 • Zkontroloval(a): soucet
 • Je schválen? Ano
 • Jedná se o aktuální revizi? Ne
 • Připraveno na lokalizaci: Ne
Zdroj revize
Obsah revize

Karta stahování a Knihovna stránek evidují soubory, které jste ve Firefoxu stáhli, tzn. soubory, které jste otevřeli nebo stáhli do svého počítače. Tento článek popisuje, jaké informace se v nich zobrazují, jak se dostat ke svým staženým souborům a jak je spravovat, jak stahování souborů konfigurovat a jak navrátit starý Správce stahování.

Karta stahování a Knihovna stránek evidují soubory, které jste stáhli pomocí Firefoxu. Zde se dozvíte, jak své stažené soubory spravovat a změnit nastavení stahování.

Jak se dostanu ke svým staženým souborům?

Když zahájíte stahování souboru, tlačítko Stahování - šipka dolů na nástrojové liště - na znamení zahájení stahování zeleněmodře zabliká.

 • Při klepnutí na tlačítko Stahování se zobrazí karta, na které budou uvedeny poslední tři stažené soubory.
  tlacitko-stahovani1 tlacitko-stahovani1 Download panel Fx20 Mac Download panel Fx20 Lin

Rovněž si však můžete v Knihovně stránek zobrazit seznam všech stažených souborů:

 • Klepněte na tlačítko Stahování a poté na položku Zobrazit všechna stahování.
Poznámka: Během stahování souboru se na tlačítku Stahování namísto šipky zobrazuje odhadovaný čas do konce stahování. fx20 download icon time Download Progress Fx20 Mac Klepnutí na tlačítko ale stále vyvolá kartu Stahování. Jakmile je stahování souboru dokončeno, šipka na tlačítku zezelená fx20 download icon green zmodrá Blue Download Fx 20 Mac a zůstane tak, dokud na něj neklepnete a nepřekontrolujete si své stahování.

Okno Správce stahování zobrazuje informace o každém staženém souboru jako je jeho název, velikost, čas zbývající do dokončení stahování, odkud byl soubor stahován a datum či čas stažení.

Co se zobrazuje na kartě Stahování a v Knihovně stránek?

Karta Stahování zobrazuje informace o třech posledně stahovaných souborech jako jsou jejich název, velikost, čas zbývající do dokončení stahování, odkud byl soubor stahován a datum či čas stažení.
fx20 show all downloads File download Fx20 Win7 File download Fx20 Mac File download Fx20 Lin

Knihovna stránek ve své sekci Stahování zobrazuje tyto informace pro všechny stažené soubory, pokud nebyly z historie odstraněny.
knihovna-stranek-stahovani
knihovna-stranek-stahovani
Download Library Fx 20 Mac Download Library Fx 20 Lin

Jak mohu spravovat své stažené soubory?

Na kartě Stahování a v Knihovně stránek se na pravé straně každého záznamu o stažení souboru nalézá malé tlačítko, které se mění podle toho, v jakém stadiu se proces stahování nachází.

tlacitko-stahovani3
tlacitko-stahovani3 Open folder Fx20 Mac Open folder Fx20 Lin

 • Pozastavit: Stahování libovolného souboru je možné zastavit, a to tak, že klepnete pravým tlačítkem myšizatímco držíte stisknutou klávesu Ctrl, klepnete na stahovaný soubor a z nabídky zvolíte Pozastavit. To může být užitečné například tehdy, pokud potřebujete stáhnout některý soubor dříve než jiný, protože je pro vás více důležitý nebo má podstatně menší velikost. Pozastavením stahovaného souboru umožníte ostatním souborům stáhnout se rychleji. Když budete chtít ve stahování pokračovat, klepněte pravým tlačítkem myšistiskněte klávesu Ctrl a současně klepněte na zvolený soubor a z nabídky zvolte Obnovit.
 • Zrušit fx icon cancel download : Pokud po začátku stahování zjistíte, že stahovaný soubor již nepotřebujete, můžete jeho stahování snadno zrušit klepnutím na tlačítko × nacházející se zcela napravo. Tím se toto tlačítko změní na symbol Obnovit, přičemž klepnutím na něj opět zahájíte stahování souboru.
 • Otevřít: Když je soubor kompletně stažen, můžete jej dvojklepnutím otevřít.
 • Otevřít složku fx icon Open the file's folder : Jakmile je soubor kompletně stažen, tlačítko zcela napravo se změní na symbol složky. Klepnutím na něj otevřete složku, ve které se soubor nachází. Jak určit složku, kam se mají soubory stahovat, se dozvíte v článku Nastavení Firefoxu – sekce Obecné.Show In Finder fx icon Open the file's folder Mac : Jakmile je soubor kompletně stažen, tlačítko nacházející se zcela napravo se změní na symbol lupy. Klepnutím na něj otevřete tento soubor v programu Finder. Jak určit složku, kam se mají soubory stahovat, se dozvíte v článku Nastavení Firefoxu – sekce Obecné.
 • Odebrat ze seznamu: Pokud si nepřejete uchovávat záznam o stažení konkrétního souboru, jednoduše na něj klepněte pravým tlačítkem myšistiskněte Ctrl a klepněte na něj a z nabídky zvolte Odebrat z historie. Tímto odstraníte jen záznam z tohoto seznamu, nikoli soubor samotný.
 • Opakovat fx icon retry download 16x16 : Pokud z jakýchkoli důvodů nastala situace, kdy nebyl soubor kompletně stažen, můžete se jej pokusit stáhnout znovu klepnutím na tlačítko se symbolem Obnovit, nacházející se zcela vpravo.
 • Smazat stahování: Klepnutím na tlačítko Smazat stahování, nacházející se v horní části okna Knihovny stránek, vymažete všechny záznamy z tohoto seznamu. Jejich vymazáním nesmažete stažené soubory.

Změna umístění pro stahované soubory

V nastavení Firefoxu je možné změnit složku, do které se mají ukládat stažené soubory. Více informací se dozvíte v článku Nastavení Firefoxu – sekce Obecné.

Jak se dostanu ke svým staženým souborům?

Ke svým staženým souborům můžete snadno přistoupit klepnutím na tlačítko Stahování (šipka dolů na nástrojové liště). Když je tato šipka zelená fx20 download icon green modrá Blue Download Fx 20 Mac , značí to, že máte stažené soubory, které jste si ještě neprohlédli.

 • Během stahování souboru se na tlačítku Stahování namísto šipky zobrazuje odhadovaný čas do konce stahování. Po dokončení stahování se na něm opět zobrazí šipka.

timer

 • Při klepnutí na tlačítko Stahování se zobrazí karta, na které budou uvedeny poslední tři stažené soubory spolu s informacemi o jejich velikosti, odkud byly stahovány a datum či čas stažení.
tlacitko-stahovani1
 • Chcete-li zobrazit všechna svá stahování, přejděte do Knihovny stránek klepnutím na Zobrazit všechna stahování ve spodní části karty Stahování.
tlacitko-stahovani2

Knihovna stránek ve své sekci Stahování zobrazuje informace o všech stažených souborech, pokud nebyly z historie odstraněny.

knihovna-stranek-stahovani knihovna-stranek-stahovani Download Library Fx 20 Mac Download Library Fx 20 Lin

Jak mohu spravovat své stažené soubory?

Spravovat své soubory můžete přímo na kartě Stahování nebo v Knihovně stránek. Na pravé straně každého záznamu o stažení souboru se nalézá malé tlačítko, které se mění podle toho, v jakém stadiu se proces stahování nachází.

tlacitko-stahovani3 tlacitko-stahovani3 Open folder Fx20 Mac Open folder Fx20 Lin
 • Pozastavit: Stahování libovolného souboru je možné zastavit, a to tak, že klepnete pravým tlačítkem myšizatímco držíte stisknutou klávesu Ctrl, klepnete na stahovaný soubor a z nabídky zvolíte Pozastavit. Když budete chtít ve stahování pokračovat, klepněte pravým tlačítkem myšistiskněte klávesu Ctrl a současně klepněte na zvolený soubor a z nabídky zvolte Obnovit.
 • Zrušit fx icon cancel download : Pokud po začátku stahování zjistíte, že stahovaný soubor již nepotřebujete, můžete jeho stahování zrušit klepnutím na tlačítko × nacházející se zcela napravo. Tím se toto tlačítko změní na symbol Obnovit, přičemž klepnutím na něj opět zahájíte stahování souboru.
 • Otevřít: Když je soubor kompletně stažen, můžete jej dvojklepnutím otevřít.
 • Otevřít složku fx icon Open the file's folder : Jakmile je soubor kompletně stažen, tlačítko zcela napravo se změní na symbol složky. Klepnutím na něj otevřete složku, do které byl soubor stažen. Jak určit složku, kam se mají soubory stahovat, se dozvíte v článku Nastavení Firefoxu – sekce Obecné.Show In Finder fx icon Open the file's folder Mac : Jakmile je soubor kompletně stažen, tlačítko nacházející se zcela napravo se změní na symbol lupy. Klepnutím na něj otevřete tento soubor v programu Finder. Jak určit složku, kam se mají soubory stahovat, se dozvíte v článku Nastavení Firefoxu – sekce Obecné.
 • Přejít na stránku stahování: Když v nabídce, kterou vyvoláte klepnutím pravým tlačítkem myšipodržením klávesy Ctrl a klepnutím na záznam, zvolíte tuto položku, navštívíte webovou stránku, ze které jste soubor stáhli.
 • Odebrat ze seznamu: Pokud si nepřejete uchovávat záznam o stažení konkrétního souboru, jednoduše na něj klepněte pravým tlačítkem myšistiskněte Ctrl a klepněte na něj a z nabídky zvolte Odebrat z historie. Tímto odstraníte jen záznam z tohoto seznamu, nikoli soubor samotný.
 • Opakovat fx icon retry download 16x16 : Pokud z jakýchkoli důvodů nastala situace, kdy nebyl soubor kompletně stažen, můžete se jej pokusit stáhnout znovu klepnutím na tlačítko se symbolem Obnovit, nacházející se zcela vpravo.
 • Smazat stahování: Klepnutím na tlačítko Smazat stahování, nacházející se v horní části okna Knihovny stránek, vymažete všechny záznamy z tohoto seznamu. Jejich vymazáním nesmažete stažené soubory.

Změna umístění pro stahované soubory

V nastavení Firefoxu je možné změnit složku, do které se mají ukládat stažené soubory. Více informací se dozvíte v článku Nastavení Firefoxu – sekce Obecné.