Kde ve Firefoxu najít a spravovat stažené soubory

Informace o revizi
 • Id revize: 39070
 • Vytvořeno:
 • Vytvořil(a): soucet
 • Komentář: aktualizace
 • Zkontrolováno: Ano
 • Zkontrolováno:
 • Zkontroloval(a): JasnaPaka
 • Je schválen? Ano
 • Jedná se o aktuální revizi? Ne
 • Připraveno na lokalizaci: Ne
Zdroj revize
Obsah revize

Správce stahování eviduje soubory, které jste stáhli pomocí Firefoxu, tzn. soubory, které jste otevřeli nebo stáhli do svého počítače. Tento článek popisuje, jak Správce stahování otevřít, jaké informace zobrazuje, jak v něm spravovat soubory a jak jej konfigurovat.

Panel stahování a Knihovna stránek evidují soubory, které jste stáhli pomocí Firefoxu, tzn. soubory, které jste otevřeli nebo stáhli do svého počítače. Tento článek popisuje, jaké informace se v nich zobrazují, jak se dostat ke svým staženým souborům a jak je spravovat, jak stahování souborů konfigurovat a jak navrátit starý Správce stahování.

Jak se dostanu ke svým staženým souborům?

Okno Správce stahování se otevře při stahování souboru (toto nastavení může být změněno v [[Options window - General panel#w_spraavce-stahovaanag|nastavení)). Správce stahování též můžete otevřít následujícím způsobem:

 • V horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Nástroje a zvolte položku Správce stahování.V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox a z nabídky zvolte Správce stahování.

  firefox button - download
  Na liště s hlavní nabídkou klepněte na nabídku Nástroje a zvolte položku Správce stahování.

Tlačítko Stahování - šipka dolů hned vedle tlačítka Domů - při zahájení stahování souboru zabliká.

 • Klepnutím na tlačítko Stahování se zobrazí malý panel, kde jsou uvedeny poslední tři stažené soubory.
  Download panel Fx20 WinXP Download panel Fx20 Win 7 Download panel Fx20 Mac Download panel Fx20 Lin

Rovněž si však můžete zobrazit seznam všech stažených souborů, jenž se nachází v Knihovně stránek:

 • Klepněte na tlačítko Stahování a poté na položku Zobrazit všechna stahování.
Poznámka: Během stahování souboru se na tlačítku Stahování namísto šipky zobrazuje odhadovaný čas do konce stahování. fx20 download icon time Download Progress Fx20 Mac Kliknutí na tlačítko ale stále vyvolá Panel stahování. Jakmile je stahování souboru dokončeno, šipka na tlačítku zezelená fx20 download icon green zmodrá Blue Download Fx 20 Mac a zůstane tak, dokud na něj neklepnete a nepřekontrolujete si své stahování.

Co je možné ve Správci stahování vidět?

Downloads Window - Win
downloads-en-mac2.png
Okno Správce stahování zobrazuje informace o každém staženém souboru jako je jeho název, velikost, čas zbývající do dokončení stahování, odkud byl soubor stahován a datum či čas stažení.

Co se zobrazuje na Panelu stahování a v Knihovně stránek?

Panel stahování zobrazuje informace o třech posledně stahovaných souborech jako jsou jejich název, velikost, čas zbývající do dokončení stahování, odkud byl soubor stahován a datum či čas stažení.
fx20 show all downloads File download Fx20 Win7 File download Fx20 Mac File download Fx20 Lin

Knihovna stránek ve své sekci Stahování zobrazuje tyto informace pro všechny stažené soubory, pokud nebyly z historie odstraněny.
fx20 downloads library Download Library Fx 20 Win7 Download Library Fx 20 Mac Download Library Fx 20 Lin

Jak mohu spravovat své stažené soubory?

Kromě udržování informací o všech staženích na jednom místě poskytuje Správce stahování snadný přístup k akcím, které jsou spjaty s vašimi staženími:

 • Pozastavit: Klepnutím na Zastavit zastavíte stahování zvoleného souboru. To může být užitečné například tehdy, pokud potřebujete stáhnout některý soubor dříve než jiný, protože je pro vás více důležitý nebo má podstatně menší velikost. Pozastavením stahovaného souboru umožníte ostatním souborům stáhnout se rychleji. Když budete chtít ve stahování pokračovat, klepněte u zvoleného souboru na Pokračovat.
 • Zrušit fx icon cancel download : Pokud po začátku stahování zjistíte, že stahovaný soubor již nepotřebujete, můžete jeho stahování snadno zrušit tlačítkem Zrušit. Uvolníte tak přenosovou kapacitu pro ostatní soubory a webové stránky.
 • Otevřít: Když je soubor kompletně stažen, můžete jej dvojklepnutím otevřít.
 • Otevřít složku: Klikněte pravým tlačítkemPodržte klávesu Control a klikněte na soubor, který byl kompletně stažen a z nabídky zvolte Otevřít složkuShow in Finder. Jak určit složku, kam se mají soubory stahovat, se dozvíte v článku Nastavení Firefoxu – sekce Obecné.
 • Odebrat ze seznamu: Pokud si nepřejete uchovávat záznam o stažení konkrétního souboru, jednoduše na něj klepněte pravým tlačítkem myšistiskněte Ctrl a klepněte na něj a z nabídky zvolte Odebrat ze seznamu. Tímto odstraníte pouze záznam z tohoto seznamu, nikoli soubor samotný.
 • Opakovat: Pokud z nějakých důvodů nastala situace, kdy nebyl soubor kompletně stažen, můžete se jej pokusit stáhnout znovu klepnutím na tlačítko Opakovat.

Klepnutím na tlačítko Smazat seznam můžete též vymazat celý obsah seznamu. Jeho smazáním nesmažete stažené soubory.

Na Panelu stahování a v Knihovně stránek se na pravé straně každého záznamu o stažení souboru nalézá malé tlačítko, které se mění podle toho, v jakém stadiu se proces stahování nachází.
fx20 cancel download Open folder Fx20 Win7 Open folder Fx20 Mac Open folder Fx20 Lin

 • Pozastavit: Stahování libovolného souboru je možné zastavit, a to tak, že klepnete pravým tlačítkem myšizatímco držíte stisknutou klávesu Ctrl, klepnete na stahovaný soubor a z nabídky zvolíte Pozastavit. To může být užitečné například tehdy, pokud potřebujete stáhnout některý soubor dříve než jiný, protože je pro vás více důležitý nebo má podstatně menší velikost. Pozastavením stahovaného souboru umožníte ostatním souborům stáhnout se rychleji. Když budete chtít ve stahování pokračovat, klepněte pravým tlačítkem myšistiskněte klávesu Ctrl a současně klepněte na zvolený soubor a z nabídky zvolte Obnovit.
 • Zrušit fx icon cancel download : Pokud po začátku stahování zjistíte, že stahovaný soubor již nepotřebujete, můžete jeho stahování snadno zrušit klepnutím na tlačítko × nacházející se zcela napravo. Tím se toto tlačítko změní na symbol Obnovit, přičemž klepnutím na něj zahájíte opětovné stahování souboru.
 • Otevřít: Když je soubor kompletně stažen, můžete jej dvojklepnutím otevřít.
 • Otevřít složku fx icon Open the file's folder : Jakmile je soubor kompletně stažen, tlačítko zcela napravo se změní na symbol složky. Klepnutím na něj otevřete složku, ve které se soubor nachází. Jak určit složku, kam se mají soubory stahovat, se dozvíte v článku Nastavení Firefoxu – sekce Obecné.Show In Finder fx icon Open the file's folder Mac : Jakmile je soubor kompletně stažen, tlačítko nacházející se zcela napravo se změní na symbol lupy. Klepnutím na něj otevřete tento soubor v programu Finder. Jak určit složku, kam se mají soubory stahovat, se dozvíte v článku Nastavení Firefoxu – sekce Obecné.
 • Odebrat ze seznamu: Pokud si nepřejete uchovávat záznam o stažení konkrétního souboru, jednoduše na něj klepněte pravým tlačítkem myšistiskněte Ctrl a klepněte na něj a z nabídky zvolte Odebrat z historie. Tímto odstraníte pouze záznam z tohoto seznamu, nikoli soubor samotný.
 • Opakovat fx icon retry download 16x16 : Pokud z nějakých důvodů nastala situace, kdy nebyl soubor kompletně stažen, můžete se jej pokusit stáhnout znovu klepnutím na tlačítko se symbolem Obnovit, nacházející se zcela vpravo.
 • Smazat stahování: Klepnutím na tlačítko Smazat stahování, nacházející se v horní části okna Knihovny stránek, vymažete všechny záznamy z tohoto seznamu. Jejich vymazáním nesmažete stažené soubory.

Nastavení Správce stahování

Nastavit je možné několik předvoleb, jako například místo, kam se mají ukládat stažené soubory, či zda se má Správce stahování po dokončení stahování zavírat. Více informací se dozvíte v článku Nastavení Firefoxu – sekce Obecné.

Změna umístění pro stahované soubory

V nastavení Firefoxu je možné změnit složku, do které se mají ukládat stažené soubory. Více informací se dozvíte v článku Nastavení Firefoxu – sekce Obecné.