Jak publikovat a exportovat scény ve Spoke

Když už máte svou scénu v editoru Spoke vytvořenou, můžete ji publikovat. Je možno jí publikovat přímo na Hubs nebo jí exportovat jako soubor .glb nebo soubor .spoke, což je starší verze projektu editoru Spoke.

Publikování na Hubs

 1. Klikněte na tlačítko Publish to Hubs... nacházející se v pravém horním rohu nástrojové lišty editoru Spoke.
 2. Obdržíte výzvu ke změně názvu scény (Scene Name) a k přidání popisu (Add Attribution). Pokud jste si přidali modely z vyhledávací sekce, bude k popisu vaší scény připojen i popis, které má tento obsah. Pro obsah, který si přidáte z externích zdrojů, si popis můžete dodatečně přidat.
  HubsPublishSpokeScene
 3. Můžete povolit přetváření scény (Allow Remixing), což znamená, že ostatní si vaši scénu mohou stáhnout, upravit, přeměnit a znovu publikovat, pokud uvedou poděkování tvůrcům scény. Při povolení přetváření scény souhlasíte s tím, že bude vaše scéna pod licencí CC-BY 3.0. Tyto informace budou přidruženy k dané scéně, ale nebudou uchovávány s vaším účtem. Toto nastavení můžete kdykoli změnit opětovným publikováním své scény. Jestliže přetváření nepovolíte, bude váš obsah publikován podle podmínek poskytování služeb platformy Hubs a editoru Spoke.
 4. Vyberte, zda chcete Mozille povolit propagovat vaši scénu (Allow Mozilla to promote my scene). Pokud se rozhodnete povolit Mozille propagovat vaši scénu, udílíte Mozille nevýhradní, celosvětovou, bezúplatnou licenci s možností poskytování podlicence, podle všech vašich práv, která jsou nutná k posouzení vaší scény, jejímu publikování, distribuci a propagaci v rámci platformy Hubs a editoru Spoke nebo související propagační činnosti Mozilly.
 5. Klikněte na tlačítko Save and Publish, čímž svou scénu uložíte a publikujete.
 6. Spustí se kontrola výkonu, aby se zobrazily odhady toho, jak se bude vaše scéna vykreslovat na základě doporučení pro počet polygonů, materiály, textury, světla a velikost souboru.
 7. Klikněte na tlačítko Publish Scene.
 8. Vaše scéna bude publikována na Hubs! Klikněte na View Your Scene. Na této cílové stránce se nachází tlačítko Create a Room with this Scene, pomocí něhož vytvoříte místnost na Hubs, jež danou scénu používá jako základ, a odkaz, pomocí kterého mohou ostatní danou scénu přetvořit v editoru Spoke.
  HubsCreateRoomFromSpoke

Export projektu editoru Spoke

Export jako soubor .glb

Exportování jako soubor .glb (binární soubor glTF) vyexportuje danou scénu do jednoho souboru .glb, který je možno použít v jiných programech, které umí tento typ souboru načíst.

Jak provést export jako soubor .glb:

 1. Klikněte na ikonu nabídky nacházející se v levém horním rohu nástrojové lišty.
 2. Zvolte File > Export as binary .glTF (.glb).
Poznámka: Soubor typu glb je zkompilovaný binární soubor a nemůže být otevřen v čitelném-textovém formátu tak, jak je tomu u souborů glTF.

Export jako soubor .spoke

Exportování jako starší verze scény editoru Spoke vytvoří soubor .spoke, který je možno importovat do jiného účtu editoru Spoke.

Jak provést export jako soubor .spoke:

 1. Klikněte na ikonu nabídky nacházející se v levém horním rohu nástrojové lišty.
 2. Zvolte File > Export legacy .spoke project.

V editoru Spoke můžete scény také sdílet tak, že je označíte jako „přetvořitelné“ (remixable) a pak budete sdílet odkaz na danou scénu.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více