Jak používat našeptávač pole vyhledávání

Našeptávač vám při zápisu do pole vyhledávání nabízí fráze často vyhledávané ostatními uživateli. Našeptávané položky jsou poskytovány příslušným vyhledávacím serverem (jako je např. Google, Seznam atd.) a ne Firefoxem. Firefox je pouze od vyhledávacího serveru získává a pak je zobrazuje, aby vám pomohl při výběru hledaného termínu, který již předtím použilo mnoho uživatelů z celého světa.

Povolení nebo zakázání našeptávače

Skrze pole vyhledávání

Jak povolit či zakázat našeptávač skrze pole vyhledávání:

 1. Klepněte pravým tlačítkem myšiPodržte klávesu Ctrl a klepněte do pole vyhledávání.
 2. V nabídce zaškrtněte položku Zobrazit našeptávač. Je-li položka již zaškrtnutá, je už našeptávač povolen.
 3. Tato položka přepíná mezi povolením a zakázáním našeptávače.
  pole-vyhledavani-naseptavac1

Skrze Správce vyhledávacách modulů

Jak povolit či zakázat našeptávač skrze Správce vyhledávacách modulů:

 1. Klepněte na ikonku vyhledávače na levém konci pole vyhledávání.
 2. Z nabídky zvolte Správce vyhledávacách modulů....
 3. Zaškrtnutím položky Zobrazit našeptávač povolíte našeptávač, zrušením jejího zaškrtnutí jej zakážete.
  spravce-vyhledavacich-modulu1

Použití našeptávače

Když chcete využít našeptávač, zadejte do pole vyhledávání prvních pár písmen hledaného termínu a vyčkejte okamžik, než se načtou našeptávané položky. Ty budou řazeny podle relevance.
pole-vyhledavani-naseptavac2

Pro vybrání hledaného termínu z našeptávaných položek na příslušnou položku klepněte.

 • Nebo ji případně zvýrazněte pomocí šipek nahoru a dolů na klávesnici a stiskněte EnterReturn.


Jak rozlišit mezi našeptávanými položkami a položkami z historie vyhledávání

Našeptávané položky jsou poskytovány vyhledávacámi servery, kdežto položky z historie vyhledávání poskytuje Firefox, který nabízí dříve vyhledávané termíny, které obsahují hledaný termín zadaný do pole vyhledávání. Více se o historii textových polí dozvíte v článku Automatické vyplňování formulářů.

Našeptávané položky mají v pravém horním rohu seznamu označení Našeptávač, aby bylo zřejmé, že se jedná o seznam našeptávaných položek. pole-vyhledavani-naseptavac3

Pokud v seznamu označení Našeptávač chybí, pak seznam sestává pouze z položek historie vyhledávání.
pole-vyhledavani-naseptavac4

Jestliže hledaný termín obsahují položky v historii vyhledávání a zároveň se dostavuje našeptávání, zobrazí se v seznamu oba typy položek, oddělené vodorovnou čarou. Nejprve budou uvedeny položky z historie vyhledávání a poté našeptávané položky. Firefox je dostatečně chytrý, aby z našeptávaných položek vyloučil ty, které se nacházejí ve vaší historii vyhledávání a předešel tak v seznamu duplicitám.
pole-vyhledavani-naseptavac5

Proč se může stát, že nedojde k našeptávání

V některých případech se našeptávané položky nemusejí zobrazit, i když máte našeptávání povoleno. Příčin může být několik:

Zvolený vyhledávač nenabízí službu našeptávání

Ne všechny vyhledávací servery nabízejí možnost našeptávání. Následující vyhledávače, ve výchozím nastavení obsažené ve Firefoxu, tuto možnost nabízejí:

 • Google
 • Seznam
 • Heuréka
 • Slunečnice
 • Wikipedie

Jiné vyhledávače, které je možné do seznamu vyhledávačů přidat, umožňovat našeptávání mohou nebo také nemusejí. Velice snadno to zjistíte tak, že zvolíte požadovaný vyhledávač, zadáte termín, který by mohl být našeptáván a vyčkáte okamžik, zda se objeví našeptávač.

Zadaný termín je příliš konkrétní

Pokud je hledaný termín příliš konkrétní (např. "článek podpory firefoxu ohledně našeptávání") nebo obsahuje překlep či je až nesmyslný (např. "dsjkyfsdakjfdjsyfyf"), nemusí vyhledávač nalézt odpovídající položku a tudíž nenašeptat nic.

Potíže s připojením k Internetu

K realizaci našeptávání potřebuje Firefox během vašeho zápisu průběžně kontaktovat vyhledávací server a žádat o seznam našeptávaných položek. Pokud se vyskytnou potíže s vaším připojením k Internetu, Firefox nebude moci server kontaktovat a tudíž k našeptávání nedojde.

Povolení nebo zakázání našeptávače

Skrze pole vyhledávání

Jak povolit či zakázat našeptávač skrze pole vyhledávání:

 1. Klepněte pravým tlačítkem myšiPodržte klávesu Ctrl a klepněte do pole vyhledávání.
 2. Je-li položka Zobrazit našeptávač zaškrtnutá, je našeptávač povolen. Zrušením jejího zaškrtnutí našeptávač zakážete.
  search sug 34

Skrze Správce vyhledávacách modulů

Jak povolit či zakázat našeptávač skrze Správce vyhledávacách modulů:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko new fx menu a zvolte MožnostiPředvolby
 2. Přejděte do sekce Vyhledávání.
 3. Zaškrtnutím položky Zobrazit našeptávač povolíte našeptávač, zrušením jejího zaškrtnutí jej zakážete.
  search sug win search sug mac 34

Použití našeptávače

Když chcete využít našeptávač, zadejte do pole vyhledávání prvních pár písmen hledaného termínu a Firefox vám předloží seznam našeptávaných položek z vašeho výchozího vyhledávače. Našeptávané položky budou řazeny sestupně podle relevance. quick search fx34

Pro vybrání hledaného termínu z našeptávaných položek na příslušnou položku klepněte.

 • Nebo ji případně zvýrazněte pomocí šipek nahoru a dolů na klávesnici a stiskněte EnterReturn.

Jak rozlišit mezi našeptávanými položkami a položkami z historie vyhledávání

Našeptávané položky jsou populární vyhledávané fráze a jsou poskytovány vyhledávacími servery, kdežto položky z historie vyhledávání poskytuje Firefox a jedná se o vámi dříve vyhledávané fráze. Více se o historii textových polí dozvíte v článku Automatické vyplňování formulářů.

Při zápisu do pole vyhledávání bude seznam nabízených položek sestávat z našeptávaných položek (pokud je našeptávač povolen) i z položek historie vyhledávání (jsou-li povoleny), které vyhovují vašemu zápisu. Ikonka historie vyhledávání history icon odlišuje dříve vámi vyhledávané fráze od našeptávaných položek:

search history 34

Firefox je dostatečně chytrý, aby z našeptávaných položek vyloučil ty, které se nacházejí ve vaší historii vyhledávání a předešel tak v seznamu duplicitám.

Proč se může stát, že nedojde k našeptávání

V některých případech se našeptávané položky nemusejí zobrazit, i když máte našeptávání povoleno. Příčin může být několik:

Zvolený vyhledávač nenabízí službu našeptávání

Ne všechny vyhledávací servery nabízejí možnost našeptávání. Následující vyhledávače, ve výchozím nastavení obsažené ve Firefoxu, tuto možnost nabízejí:

 • Google
 • Seznam
 • Heuréka
 • Slunečnice
 • Wikipedie
 • DuckDuckGO

Jiné vyhledávače, které je možné do seznamu vyhledávačů přidat, poskytovat našeptávání mohou nebo také nemusejí. Velice snadno to zjistíte tak, že zvolíte požadovaný vyhledávač, zadáte termín, který by mohl být našeptáván a vyčkáte okamžik, zda se objeví našeptávané položky.

Zadaný termín je příliš konkrétní

Pokud je hledaný termín příliš konkrétní či unikátní (např. "článek podpory firefoxu ohledně našeptávání") nebo obsahuje překlep či je až nesmyslný (např. "dsjkyfsdakjfdjsyfyf"), nemusí vyhledávací server nalézt odpovídající položku a tudíž nenašeptat nic.

Potíže s připojením k Internetu

K realizaci našeptávání potřebuje Firefox během vašeho zápisu průběžně kontaktovat vyhledávací server a žádat o seznam našeptávaných položek. Pokud se vyskytnou potíže s vaším připojením k Internetu, Firefox nebude moci server kontaktovat a tudíž k našeptávání nedojde.


Sdílet tento článek: http://mzl.la/1xRnI3c

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet. Můžete též pomoci - přečtěte si jak.