Jak nastavit budík ve Firefox OS

(Přesměrování z Set clock alarm on Firefox OS)

Změna nastavení budíku

 1. Spusťte aplikaci Hodiny clock .
  New Clock fxos-hodiny
 2. Máte-li nastavený budík, klepnutím na něj upravíte jeho nastavení, zrušením jeho zaškrtnutí jej vypnete.
Tip: Klepnutí na hodiny přepíná jejich zobrazení v digitální a analogové podobě.

Přidání nového budíku

 1. Klepněte na zvoneček vpravo nahoře aplikace Hodiny.
 2. Zoobrazí se obrazovka "Nový budík":
  firefoxos-novy-budik
  fxos1.3-novy-budik

 3. Zadejte název budíku: Slouží k identifikaci budíku.
 4. Nastavte čas: Posouváním čísel nahoru nebo dolů nastavte čas spuštění budíku.
 5. Opakování budíku: Chcete-li, aby se budík spouštěl pravidelně v určité dny, zvolte zde v které.
 6. Vyberte zvuk budíku: Klepnutím na nějaký zvuk v seznamu jej přehrajete a vyberete. Následně svoji volbu potvrďte klepnutím na tlačítko OK. Momentálně je k dispozici 8 zvuků:
  • "Klasický bzučák"
  • "Progresivní pulz"
  • "Klasický pulz"
  • "Ozvěny krystalů"
  • "Drnkající struny"
  • "Chvějící se vlny"
  • "Do nicoty"
  • "Jemné struny"
 7. Vibrace: Zapnutí/vypnutí vibrací během vyzvánění budíku. Dle libosti můžete nastavit budík bez vyzvánění a ponechat pouze vibrace.
 8. Odložit: Zde se nastavuje, za jak dlouho se budík spustí znovu. Možnosti jsou za 5, 10, 15 nebo 20 minut.
 9. Klepnutím na Hotovo budík uložíte.
 1. Klepněte na zvoneček alarm button vpravo nahoře.
 2. Na obrazovce Nový budík vyplňte veškeré náležitosti budíku a proveďte potřebná nastavení.
 3. Klepnutím na Hotovo v pravém horním rohu budík uložíte.

Odstranění budíku

 1. Zobrazte hodiny klepnutím na domovské obrazovce na ikonu clock .
 2. Klepněte na budík, který chcete odstranit. Ukáže se obrazovka Úprava budíku.
 3. Ve spodní části klepněte na tlačítko Smazat.
 1. Spusťte aplikaci Hodiny.
 2. Klepněte na budík, který chcete odstranit.
 3. Ve spodní části obrazovky Úprava budíku klepněte na tlačítko Smazat.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet, SedyM. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.