Jak na stránce vyhledat text nebo odkaz | Jak

Jak na stránce vyhledat text nebo odkaz

Při prohlížení webové stránky ve Firefoxu na ni můžete vyhledat slova a fráze. Možné je potom přejít na další či předchozí výskyty hledaného termínu a také si lze nechat všechny výskyty v textu zvýraznit.

Použití lišty hledání

Chcete-li na stránce vyhledat text:

 1. Jedním z následujících způsobů zobrazte lištu hledání:
  • Pomocí klávesové zkratky Ctrlcommand+F.
  • Klepněte na tlačítko Firefox (ve Windows XP klepněte na nabídku Úpravy) a zvolte položku Najít.
 2. Do pole Najít: zadejte hledaný termín. Firefox během vašeho zápisu zahájí vyhledávání a bude na stránce zvýrazňovat vždy první nalezený výskyt zadaného sledu znaků. Find Bar - Win1

  d626fce0914503b9dc4014389e35c80d-1236656573-969-2.PNG
  • Jestliže se na stránce zadaný sled znaků nevyskytuje, zobrazí se v liště hledání text Řetězec nenalezen.

Chcete-li na stránce vyhledat text:

 1. Jedním z následujících způsobů zobrazte lištu hledání:
  • Pomocí klávesové zkratky Ctrlcommand+F.
  • Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko new fx menu a v ní klepněte na Najít.
 2. Do pole Najít: zadejte hledaný termín. Firefox během vašeho zápisu zahájí vyhledávání a bude na stránce zvýrazňovat vždy první nalezený výskyt zadaného sledu znaků.
  find fx29
  • Jestliže se na stránce zadaný sled znaků nevyskytuje, pole Najít: zčervená a vedle něj se zobrazí zpráva Řetězec nenalezen.

Na liště hledání jsou k dispozici tyto akce:

 • X: Zavře lištu hledání.
 • Další: Přejde na další výskyt hledaného termínu.
 • Předchozí: Přejde na předchozí výskyt hledaného termínu.
 • Zvýraznit: Zvýrazní na stránce všechny výskyty hledaného termínu. Opětovným klepnutím na Zvýraznit se zvýraznění zruší. Find Bar - Win2

  d626fce0914503b9dc4014389e35c80d-1236656573-969-3.PNG
 • Rozlišovat velikost: Zohledňuje se velikost písmen. Normálně bude při hledání fráze hledaný termín nalezena i fráze Hledaný Termín. Jestliže je zaškrtnuto políčko Rozlišovat velikost, bude při hledání brán ohled na velikost písmen, takže nalezeny budou pouze ty výskyty, které přesně odpovídají tomu, jak jste frázi zapsali.
 • X: Zavře lištu hledání.
 • Šipky Další a Předchozí: Přejde na další nebo předchozí výskyt hledaného termínu.
 • Zvýraznit vše: Zvýrazní na stránce všechny výskyty hledaného termínu. Opětovným klepnutím na Zvýraznit vše se zvýraznění zruší.
 • Rozlišovat velikost: Zohledňuje se velikost písmen. Normálně bude při hledání fráze hledaný termín nalezena i fráze Hledaný Termín. Jestliže je zaškrtnuto políčko Rozlišovat velikost, bude při hledání brán ohled na velikost písmen, takže nalezeny budou pouze ty výskyty, které přesně odpovídají tomu, jak jste frázi zapsali.

Rychlé hledání

Lišta Rychlé hledání se hodí k pohotovému vyhledání termínu a po chvilce sama opět zmizí. Neobsahuje tudíž tlačítka Další, Předchozí a Zvýraznit vše jako plnohodnotná lišta hledání.

Lištu Rychlé hledání zobrazíte stisknutím klávesy / (lomítko). Poté hned začněte zadávat hledaný termín.

Hledání pouze v odkazech

Chcete-li na stránce vyhledat text nacházející se v odkazech, proveďte:

 1. Stiskněte klávesu ' (apostrof) pro zobrazení lišty Rychlé hledání (pouze odkazy).
 2. Do vyhledávacího pole zadejte hledaný termín. Firefox během vašeho zápisu zahájí vyhledávání a označí vždy první odkaz obsahující zadaný sled znaků.
 3. Klávesou F3 přejdete na další odkaz obsahující zadaný sled znaků a zároveň jej označíte. Klávesami Shift + F3 přejdete na předchozí.

Chcete-li lištu Rychlé hledání zavřít, buďto chvíli vyčkejte, dokud sama nezmizí, anebo stiskněte klávesu Esc nebo klepněte myší kamkoli do stránky.

Hledání při psaní na stránce

Firefox může zahájit hledání na stránce i bez nutnosti mít zobrazenou lištu hledání. K aktivaci této funkce proveďte:

 1. V horní části okna Firefoxu klepněte na tlačítko Firefox a poté na položku MožnostiV horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Nástroje a v ní zvolte položku MožnostiNa liště s nabídkou klepněte na nabídku Firefox a v ní na položku Předvolby...V horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Úpravy a v ní zvolte položku Předvolby.

  Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a zvolte MožnostiPředvolby.

 2. Přejděte do sekce Rozšířené.
 3. Klepněte na kartu Obecné.
 4. Zaškrtněte položku Psaním vyhledávat text na stránce.
 5. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Možnosti.Klepnutím na tlačítko Zavřít zavřete dialogové okno Předvolby.Zavřete dialogové okno Předvolby. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Když je tato funkce aktivována:

 1. Během prohlížení stránky začněte na klávesnici zadávat hledaný termín. Zobrazí se lišta Rychlé hledání se zadávanými znaky a zároveň se zahájí vyhledávání, přičemž se na stránce bude zvýrazňovat vždy první nalezený výskyt zadaného sledu znaků.
 2. Klávesou F3 přejdete na další výskyt zadaného sledu znaků, klávesami Shift + F3 na předchozí.

Chcete-li lištu Rychlé hledání zavřít, buďto chvíli vyčkejte, dokud sama nezmizí, anebo stiskněte klávesu Esc nebo klepněte myší kamkoli do stránky.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že lišta Rychlé hledání má po chvilce sama zmizet, neobsahuje tak jako plnohodnotná lišta hledání tlačítka Další, Předchozí a Zvýraznit vše.

Pokud se hledání aktivuje i při zápisu do textového pole na stránce, přečtěte si článek Quick find bar opens when typing in text fields.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet, dvoraq, SedyM. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.

Poslední změna: 2014-09-05

Získat podporu pro další platformu:
Přizpůsobení článku

Firefox