Jak Firefoxu zabránit v automatickém navazování spojení do Internetu | Jak

Jak Firefoxu zabránit v automatickém navazování spojení do Internetu

Některým uživatelům působí starosti spojení, která Firefox navazuje do Internetu, obzvláště když jsou tato spojení vytvářena bez zjevné příčiny (viz Zásady ochrany osobních údajů prohlížeče Firefox). Tento článek vysvětluje nejrůznější příčiny toho, proč může docházet k navazování spojení do Internetu a jak v tom Firefoxu zabránit, pokud si to budete přát.

Automatické aktualizace a zabezpečení

Automatická kontrola aktualizací

Upozornění: Zakázání automatické kontroly aktualizací se nedoporučuje, jelikož v důsledku toho budete vystaveni bezpečnostním rizikům, které byly v novějších verzích odstraněny.

Firefox čas od času provádí kontrolu, zda jsou pro něj a pro vaše vyhledávače k dispozici aktualizace. Jak tuto kontrolu zakázat: Sběr a používání dat o aplikaci

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Rozšířené.
 3. Klepněte na kartu Aktualizace.
 4. Zaškrtněte políčko Nikdy nevyhledávat aktualizace (nedoporučováno z důvodu rizika ohrožení) a zrušte zaškrtnutí políčka Vyhledávací moduly.
 5. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.
 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Obecné a v ní najděte podsekci Aktualizace aplikace Firefox.
 3. Zaškrtněte volbu Nikdy nevyhledávat aktualizace (nedoporučeno) a zrušte zaškrtnutí volby Automaticky aktualizovat vyhledávací moduly.
 4. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Firefox rovněž kontroluje dostupnost aktualizací pro vaše doplňky (rozšíření a motivy vzhledu). Jak tuto kontrolu zakázat:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko Fx57menu New Fx Menu a zvolte Doplňky Fx57Addons-icon Doplňky. Otevře se panel Správce doplňků.

 2. Ve Správci doplňků přejděte do sekce Rozšíření.
 3. V horní části panelu klepněte na ikonku Nástroje doplňků a zrušte zaškrtnutí položky Automaticky aktualizovat doplňky a poté znovu v této nabídce klepněte na položku Nastavit všem doplňkům manuální aktualizaci.

Aktualizace blocklistu

Upozornění: Zakázat aktualizaci blocklistu se nedoporučuje, jelikož následkem toho můžete používat nedůvěryhodné doplňky, zneplatněné certifikáty, nebo nestabilní ovladače grafické karty.

Firefox může aktualizovat svůj blocklist, který slouží k blokování škodlivých rozšíření, zranitelných zásuvných modulů, zneplatněných certifikátů, a ovladačů grafické karty, o nichž je známo, že způsobují pád Firefoxu. Více informací naleznete v článku Blokování doplňků a na MozillaWiki v článcích Blocklisting a Blocklisting/Graphics či v tomto příspěvku blogu: Revoking Intermediate Certificates: Introducing OneCRL. Chcete-li aktualizace blocklistu zakázat:

 1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

  • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po klepnutí na tlačítko Beru to na vědomí!.
 2. Vyhledejte předvolbu extensions.blocklist.enabled.
 3. Podívejte se na hodnotu této předvolby.
  • Je-li nastavena na false, pak nedělejte nic.
  • Je-li nastavena na true, změňte ji dvojklepnutím na false.

Aktualizace seznamu podvodných a útočných stránek

Upozornění: Vypnutí ochrany před podvodnými a útočnými stránkami se nedoporučuje, jelikož v důsledku toho nebudete chráneni před stažením škodlivého nebo nežádoucího softwaru a před nedůvěryhodnými weby pokoušejícími se zcizit vaše finanční informace nebo vaši identitu (nebo obojí).

Může probíhat aktualizace seznamu podvodných a útočných stránek a nežádoucího softwaru. Jak tuto ochranu vypnout:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce ZabezpečeníSoukromí a zabezpečení.
 3. Zrušte zaškrtnutí volby Blokovat nebezpečný a klamavý obsah.

Kromě toho Firefox při stahování spustitelného souboru zkontroluje jeho podpis a je-li soubor podepsán, porovná Firefox podpis se seznamem známých bezpečných vydavatelů. U souborů, které nejsou v seznamu identifikovány jako "bezpečné" (povolené) ani jako "malware" (blokované), odešle Firefox informace o souboru službě Bezpečné prohlížení Google (Safe Browsing) s žádostí, zda je příslušný software bezpečný.

 1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

  • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po klepnutí na tlačítko Beru to na vědomí!.
 2. Vyhledejte předvolbu browser.safebrowsing.downloads.remote.enabled.
 3. Podívejte se na hodnotu této předvolby.
  • Je-li nastavena na false, pak nedělejte nic.
  • Je-li nastavena na true, změňte ji dvojklepnutím na false.

Aktualizace seznamu ochrany proti sledování

Může probíhat aktualizace seznamu ochrany proti sledování. Jak tuto ochranu vypnout:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce SoukromíSoukromí a zabezpečení.
 3. Zrušte zaškrtnutí volby Používat Ochranu proti sledování v Anonymním okně.Používat ochranu proti sledování známými sledovacími prvky při anonymním prohlížení.

Bezpečnostní certifikáty

Když navštívíte zabezpečenou webovou stránku (tj. "https"), ověří Firefox její certifikát. To může vyžadovat komunikaci s poskytovatelem informací o stavu certifikátu, stanoveného daným certifikátem, přes protokol OCSP, aby se ověřilo, že je certifikát stále platný. Jak toto ověřování zakázat:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Rozšířené.
 3. Klepněte na kartu Certifikáty.
 4. Zrušte zaškrtnutí volby Aktuální platnost certifikátů ověřovat na serverech OCSP.
 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení.
 3. V podsekci Zabezpečení v části Certifikáty zrušte zaškrtnutí volby Aktuální platnost certifikátů ověřovat na serverech OCSP.

Přednačítání

Přednačítání odkazů

Pokud má některá z načtených stránek ve svém kódu značku pro přednačtení odkazu, bude Firefox určité odkazy předběžně načítat. Podrobnější informace naleznete v článku Link Prefetching FAQ. Chcete-li přednačítání odkazů zakázat:

 1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

  • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po klepnutí na tlačítko Beru to na vědomí!.
 2. Vyhledejte předvolbu network.prefetch-next.
 3. Podívejte se na hodnotu této předvolby.
  • Je-li nastavena na false, pak nedělejte nic.
  • Je-li nastavena na true, změňte ji dvojklepnutím na false.

Předběžné načítání ze serveru DNS

Aby se zmenšila čekací doba, bude Firefox iniciativně provádět překlad názvů domén v odkazech i všech prvků na stránce. Podrobnější informace naleznete v příspěvku blogu DNS Prefetching. Jak předběžné načítání ze serveru DNS zakázat:

 1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

  • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po klepnutí na tlačítko Beru to na vědomí!.
 2. Vyhledejte předvolbu network.dns.disablePrefetch.
 3. Podívejte se na hodnotu této předvolby.
  • Je-li nastavena na true, pak nedělejte nic.
  • Je-li nastavena na false, změňte ji dvojklepnutím na true.

Spekulativní předběžná spojení

Aby se zvýšila rychlost načítání stránky, otevře Firefox prediktivní spojení se stránkami při umístění ukazatele myši nad náhled na stránce nového panelu, nebo při zahájení vyhledávání v poli vyhledávání na nástrojové liště nebo ve vyhledávacím poli na startovní stránce či stránce nového panelu. V případě, že uživatel na odkaz klepne nebo vyhledávání provede, může se stránka načíst rychleji, jelikož část práce již byla započata předem. Jak tuto funkci zakázat:

 1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

  • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po klepnutí na tlačítko Beru to na vědomí!.
 2. Vyhledejte předvolbu network.http.speculative-parallel-limit.
 3. Podívejte se na hodnotu této předvolby.
  • Je-li nastavena na 0, pak nedělejte nic.
  • Je-li nastavena na jinou hodnotu, dvojklepněte na předvolbu a změňte její hodnotu na 0.

Přednačítání seznamu doplňků

Pokaždé, když otevřete Správce doplňků, Firefox začne přednačítat seznam doplňků, aby se urychlila odezva sekce Získání doplňků. Při zavřeném Správci doplňků se toto spojení nevytváří.

Obsah vyžádaný uživatelem

Načítání domovské stránky

Může probíhat načítání vaší domovské stránky. Chcete-li změnit svou domovskou stránku a zvolit nějakou, při jejímž načítání se nevytváří spojení do Internetu:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Obecné.
 3. Nastavte volbu Při startu aplikace Firefox buď na hodnotu Zobrazit prázdnou stránku, nebo na hodnotu Zobrazit domobskou stránku a poté klepněte na tlačítko Obnovit výchozí. Zavřete stránku about:preferences.

Rozšíření

Vaše nainstalované rozšíření může navazovat spojení ke svému domovskému serveru, např. při synchronizaci vašich záložek, při aktualizaci seznamu blokovaných stránek apod. Nebo je možné, že rozšíření mění obvyklé chování Firefoxu v jiných ohledech, např. rozšíření FasterFox obsahuje volbu pro přednačítání všech odkazů. Chcete-li všechna svá rozšíření zakázat nebo odstranit, přečtěte si článek Odinstalace doplňku.

Firefox rovněž kontroluje dostupnost aktualizací pro vaše doplňky (rozšíření a motivy vzhledu). Jak tuto kontrolu zakázat:

Upozornění: Zakázání automatické kontroly aktualizací se nedoporučuje, jelikož v důsledku toho budete vystaveni bezpečnostním rizikům, které byly v novějších verzích odstraněny.
 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko Fx57menu New Fx Menu a zvolte Doplňky Fx57Addons-icon Doplňky. Otevře se panel Správce doplňků.

 2. Ve Správci doplňků přejděte do sekce Rozšíření.
 3. V horní části panelu klepněte na ikonku "Nástroje doplňků" Add-on Tools Icon a zrušte zaškrtnutí položky Automaticky aktualizovat doplňky a poté znovu v této nabídce klepněte na položku Nastavit všem doplňkům manuální aktualizaci.

Aktualizace Aktuálních záložek

Aktuální záložky se pravidelně automaticky aktualizují a tím navazují spojení do Internetu. Vymazáním všech živých záložek se tato spojení přestanou vytvářet.

Obnovená stahování

Při spuštění Firefoxu se mohou automaticky obnovit všechna přerušená stahování z předešlé relace.

 1. Otevřete Správce stahování stisknutím kláves Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J.
 2. Zrušte nebo přerušte všechna probíhající stahování.

Načítání ikony vyhledávače

Když si přidáte nový vyhledávací modul, v němž není přiložena ikona, může se po ní Firefox jednou podívat na vzdálené adrese, která je specifikována ve vyhledávacím modulu, a uložit si ji pro budoucí použití.

Firefox Sync

Pokud využíváte službu Firefox Sync, bude tato služba pravidelně navazovat spojení za účelem synchronizace vašich dat se Sync servery Mozilly a napříč vašimi připojenými zařízeními. Jak určit, která data se mají synchronizovat a jak se odpojit od služby Sync se dozvíte v článku Jak určit, které typy dat se mají synchronizovat.

Obsah vyžádaný společností Mozilla

Snippets

Pokud používáte výchozí domovskou stránku about:home, zobrazuje Firefox pod jejím vyhledávacím polem krátký informační text ("snippets"), který je jednou denně aktualizován. Chcete-li zakázat připojování se k serveru Mozilly poskytující snippets, postupujte následovně:

 1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

  • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po klepnutí na tlačítko Beru to na vědomí!.
 2. Vyhledejte předvolbu browser.aboutHomeSnippets.updateUrl.
 3. Dvojklepněte na tuto předvolbu a vymažte veškerý text v textovém poli, aby byla hodnota této předvolby prázdná.

Zjištění polohy pro výchozí vyhledávač

Aby se pro vaši oblast nastavil správný výchozí vyhledávač, provede jednou Firefox vaši geografickou lokalizaci tak, že kontaktuje servery Mozilly a výsledek (zemi, ve které se nacházíte) si uloží lokálně. K tomuto spojení dochází při prvním spuštění Firefoxu – v případě, že to chcete zakázat, budete muset prohlížeč přednastavit a hodnotu předvolby browser.search.geoip.url vymazat, aby byla prázdná.

Stránka "Co je nového"

Po aktualizaci Firefoxu může prohlížeč zobrazit v novém panelu informace o změnách nebo nových funkcích obsažených v aktualizaci. Jak zobrazení této stránky zakázat:

 1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

  • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po klepnutí na tlačítko Beru to na vědomí!.
 2. Vyhledejte předvolbu browser.startup.homepage_override.mstone.
 3. Dvojklepněte na tuto předvolbu a nastavte její hodnotu na ignore.

Aktualizace metadat doplňků

Správce doplňků zobrazuje informace o každém nainstalovaném doplňku a v sekci Získání doplňků nabízí individuální doporučení. Aby byla tato data stále aktuální, vyžádává si Firefox jednou denně informace z webu Doplňky aplikace Firefox (více se dozvíte v tomto příspěvku blogu). Jak tyto aktualizace zakázat:

 1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

  • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po klepnutí na tlačítko Beru to na vědomí!.
 2. Vyhledejte předvolbu extensions.getAddons.cache.enabled.
 3. Podívejte se na hodnotu této předvolby.
  • Je-li nastavena na false, pak nedělejte nic.
  • Je-li nastavena na true, změňte ji dvojklepnutím na false.

Diagnostika

Firefox může společnosti Mozilla odesílat diagnostická data, což zahrnuje data vzdáleného měření, hlášení o zdraví Firefoxu a hlášení pádů, aby ji poskytl informace, které pomáhají prohlížeč vylepšovat. Jak sdílení těchto dat ve Firefoxu zakázat se dozvíte v MožnostiPředvolby v kapitole Podsekce Možnosti hlášení jiného článku podpory.

Pro zakázání sdílení těchto dat:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu Fx57Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení.
 3. Zrušete zaškrtnutí voleb v podsekci Sběr a používání dat o aplikaci Firefox.

Aby navíc Mozilla získala lepší přehled o názoru uživatelů na prohlížeč, požádá malý vzorek uživatelů, aby ohodnotili svojí zkušenost s Firefoxem. Více se dozvíte v dokumentu Advocacy/heartbeat. Tato funkce naváže při spuštění Firefoxu spojení se servery Mozilly. Zakázat ji můžete následovně:

 1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

  • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po klepnutí na tlačítko Beru to na vědomí!.
 2. Vyhledejte předvolbu browser.selfsupport.url.
 3. Dvojklepněte na tuto předvolbu a vymažte veškerý text v textovém poli, aby byla hodnota této předvolby prázdná.

Schopnosti médií

Kodek OpenH264

Firefox bude využívat kodek OpenH264, jenž je poskytován společností Cisco, v rámci podpory video kodeku H.264 ve WebRTC – technologii umožňující peer-to-peer video komunikaci přes Internet. Bližší informace naleznete v příspěvku blogu OpenH264 Now in Firefox. Kodek OpenH264 není distribuován s Firefoxem, ale stahuje se při prvním spuštění Firefoxu. V případě, že to chcete zakázat, budete muset prohlížeč přednastavit a hodnotu předvolby media.gmp-gmpopenh264.enabled nastavit na false.

WebRTC

WebRTC je technologie zajišťující přímou komunikaci mezi dvěma prohlížeči (hlasovou, obrazovou, sdílení souborů). Současná specifikace a implementace WebRTC může vést k tomu, že bude vaše místní IP adresa sdělena webovým stránkám, i když se nacházíte za VPN sítí nebo za NAT routerem – v API WebRTC by byly tyto údaje použity k vytvoření přímého spojení mezi dvěma místními klienty.

Pokud byste chtěli WebRTC zakázat, postupujte následovně:

 1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

  • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po klepnutí na tlačítko Beru to na vědomí!.
 2. Vyhledejte předvolbu media.peerconnection.enabled.
 3. Podívejte se na hodnotu této předvolby.
  • Je-li nastavena na false, pak nedělejte nic.
  • Je-li nastavena na true, změňte ji dvojklepnutím na false.

Jiné metody a jak tuto chybu zhruba eliminovat naleznete na https://wiki.mozilla.org/Media/WebRTC/Privacy.

Odeslat video do zařízení

Firefox obsahuje funkci "Odeslat video do zařízení" (ve výchozím nastavení je zakázána), která umožňuje odeslat HTML5 video do zařízeních Roku, Chromecast nebo podobných, jež jsou připojeny ke stejné síti. Když je tato funkce povolena, odešle Firefox do místní sítě SSDP pakety (multicastová adresa 239.255.255.250, port 1900), aby takovéto zařízení našel a spároval se s ním. To může vyvolat dialogové okno firewallu s dotazem, zda si přejete takováto spojení povolit.

Jak tuto funkci zakázat:

 1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.

  • Při vstupu se může zobrazit upozornění "Vstup jen na vlastní nebezpečí". Pokračovat na stránku about:config budete po klepnutí na tlačítko Beru to na vědomí!.
 2. Vyhledejte předvolbu browser.casting.enabled.
 3. Podívejte se na hodnotu této předvolby.
  • Je-li nastavena na false, pak nedělejte nic.
  • Je-li nastavena na true, změňte ji dvojklepnutím na false.

Škodlivý software (malware)

Máte-li v systému virus, trojského koně, spyware, nebo jiný škodlivý software, může momentálně docházet ke komunikaci mezi tímto malwarem a jeho autorem nebo k doručování reklam do vašeho počítače apod. Pokud se domníváte, že toto je příčina navázaného spojení, doporučujeme vyhledat či zažádat o radu na některém fóru zabývajícím se odstraňováním malware. Další informace naleznete v článku Řešení problémů s Firefoxem způsobených malwarem.

Smyčkové spojení (loopback)

Poznámka: Tato kapitola se netýká systému Linux.

Smyčkové spojení (připojení k adrese 127.0.0.1) může být Firefoxem vytvořeno v jiných než Unixových systémech. V tomto případě prohlížeč komunikuje sám se sebou a nedoporučuje se tuto komunikaci blokovat. Další informace naleznete v hlášení bug 100154.Založeno na informacích z článku Connections established on startup - Firefox (mozillaZine KB)

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:philipp, soucet, Michal Stanke, Jiří Šedý. Také můžete pomoci.

Poslední změna: 2017-10-13

Získat podporu pro další platformu:
Přizpůsobení článku

Firefox