Jak Firefox pro Android využívá jím vyžadovaná oprávnění

Společnost Mozilla se zavazuje respektovat vaše soukromí: Oznámení o zásadách ochrany osobních údajů prohlížeče Firefox

Když v zařízení se systémem Android instalujete nějakou aplikaci, oznámí vám systém Android, jakými všemi funkcemi aplikace disponuje, např. že může přistupovat k vaší kameře, kontaktům či k údajům o vaší poloze. Pro objasnění, k čemu mohou být jednotlivá oprávnění využita, je u každého přiložen stručný popis. Aby mohla být aplikace nainstalována, musíte udělením oprávnění potvrdit, že jste seznámeni s tím, co všechno může aplikace provádět.

Firefox disponuje následujícími funkcemi a pro dokončení jeho instalace bude systém Android požadovat váš souhlas se všemi. Pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která požaduje určitou zvláštní akci, jako třeba udělání či zaslání (upload) fotografie nebo zjištění vaší polohy, požádá vás systém Android před provedením této akce o vaše povolení.

permissions permissions 34

Nyní jednotlivá oprávnění vysvětlíme:

Google nedávno zjednodušil seznamy oprávnění aplikací, takže je možné, že se vám při instalaci nezobrazí všechna zde uvedená oprávnění. Podrobnosti naleznete v článku Oprávnění aplikací v nápovědě Google Play.
 • Úložiště – Změna/vymazání obsahu karty SD. Toto Firefoxu umožňuje ukládat stažené soubory na kartu SD. Pokud přesunete Firefox na kartu SD, uloží Firefox na kartu SD i své nastavení a historii.
 • Vaše poloha – GPS údaje o vaší poloze se použijí, pouze když se rozhodnete sdílet svou polohu s webovou stránkou. Firefox samotné tyto údaje vůbec nepoužívá a ani je nikdy nebude sdílet s webovou stránkou bez vašeho svolení. Dozvědět se více o geolokaci ve Firefoxu.
 • Pořízení fotografie a videa – Když webová stránka požaduje zaslat obrázek, můžete se rozhodnout pořídit fotografii pomocí fotoaparátu zabudovaného v přístroji. Pokud chce stránka použít váš mikrofon k uskutečnění komunikace, můžete se stejně tak rozhodnout ji uskutečnit – takto je tomu u stránek užívajících WebRTC. Pokaždé, když stránka zažádá o zaslání fotografie či pořízení zvuku, zobrazí Firefox zprávu s žádostí o povolení. Nikdy nepořídí fotografii, zvuk, ani video, pokud k tomu při každé žádosti nesvolíte.
 • Síťová komunikace (plný přístup k Internetu) – Toto uděluje Firefoxu oprávnění stahovat webové stránky, doplňky a jiný obsah z Internetu.
 • Systémové nástroje (vytvoření zástupce) – Toto vám umožňuje vytvořit pomocí Firefoxu na domovské obrazovce telefonu zástupce záložky nebo webové aplikace.
 • Systémové nástroje – Tohoto oprávnění užívá zásuvný modul Adobe Flash ve verzích Firefoxu, které obsahují podporu flashe.
 • Systémové nástroje – Změna globálního nastavení systému. Firefox užívá tohoto oprávnění k aktivaci nebo deaktivaci účtu Sync, když ve svém zařízení změníte globální nastavení služby Sync.
 • Vaše účty – Toto vám umožňuje spravovat seznam účtů a použít přihlašovací údaje účtu. Pokud si nastavíte službu Sync, potom Firefox využívá tato oprávnění k přidání vašeho účtu Sync do systémového nastavení synchronizace.
 • Bezdrátová komunikace NFC – Umožňuje používat NFC čip v přístroji. Firefox využívá toto oprávnění ke sdílení panelů při propojení dvou zařízení pomocí technologie NFC.
 • Informace o Wi-Fi připojení – Umožňuje Firefoxu zjistit, zda je Wi-Fi povoleno a spolu s tím názvy k němu připojených zařízení. Díky těmto informacím mohou fungovat geolokační služby.
 • Správce stahování - Umožňuje Firefoxu stahovat soubory skrze Správce stahování bez toho, aby se uživateli zobrazovalo oznámení.
 • Zakrytí jiných aplikací - Umožňuje Firefoxu klepnout na odkaz a načíst ho, zatímco používáte jinou aplikaci. Toto oprávnění se týká pouze některých zařízení.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.